CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Mažeikių rajono savivaldybės administracija
167371234
Laisvės g. 8
Mažeikiai
89223
LT
Asmuo ryšiams: Gabrielė Budžienė
Telefonas: +370 44398226
Faksas: +370 44325844
NUTS kodas:  LT028 -  Telšių apskritis
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.mazeikiai.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=479747
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Būsto pritaikymo žmonių su negalia poreikiams pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45262700  -  Pastato pertvarkymo darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Perkami statybos remonto darbai, kurių metu bus pritaikyti būstai žmonių su negalia poreikiams, pagerinant jų higienines ir judėjimo sąlygas.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45262700  -  Pastato pertvarkymo darbai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT028 -  Telšių apskritis
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Mažeikių rajono savivaldybės teritorijoje
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Perkami statybos remonto darbai, kurių metu bus pritaikyti būstai žmonių su negalia poreikiams, pagerinant jų higienines ir judėjimo sąlygas.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 24
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: taip
Pasirinkimo galimybių aprašymas:
Sutarties sąlygos galės būti keičiamos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis.
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Pateikiamas užpildytas Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD) - aktuali redakcija, patvirtinanti, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų.
Reikalavimai tiekėjui verstis atitinkama veikla nustatyti pirkimo dokumentuose.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Netaikoma.
Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:  
Netaikoma.
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

1. Užsakovas už faktiškai laiku ir kokybiškai atliktus Darbus su Rangovu atsiskaito ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos. Sąskaita-faktūra Užsakovui pateikiama po to, kai Šalys pasirašo Darbų perdavimo-priėmimo aktą.
2. 1. Rangovas nepagrįstai uždelsęs darbų atlikimą pagal per Užsakovo Užsakyme nurodytą Darbų atlikimo terminą, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 0,02 % delspinigius nuo neatliktų darbų už kiekvieną uždelstą dieną. Rangovui uždelsus atlikti Darbus daugiau kaip 7 (septynias) kalendorines dienas, Užsakovas turi teisę reikalauti iš Rangovo sumokėti 10,00 Eur (dešimties) eurų baudą už kiekvieną uždelstą dieną iki bus kol bus atlikti uždelsti Darbai.
2.2. Užsakovas turi teisę reikalauti, o Rangovas gavęs Užsakovo reikalavimą, privalo sumokėti 5000,00 Eur (penkių tūkstančių eurų) dydžio baudą ir padengti visus Užsakovo dėl to patirtas išlaidas ir tiesioginius nuostolius, kurių nepadengia ši bauda.
III.2.3)

Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2019-10-14
Vietos laikas:  08:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2019-10-14
Vietos laikas:  08:45
Vieta:  
Laisvės g. 8, LT89223 Mažeikiai, 312 kab.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus naudojami elektroniniai užsakymai
Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.3)

Papildoma informacija

Pirkimo dokumentai skelbiami CVP IS, pateikiamoje adresu:
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt. Pasiūlymus gali teikti tik CVP IS registruoti tiekėjai.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Šiaulių apylinkės teismas
Dvaro g. 83
Šiauliai
LT-76299
LT
Telefonas: +370 65216037

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje nustatyta tvarka.
VI.5)

Paskelbimo data

2019-10-04

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?