CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija
188603091
A. Volano g. 2, LT-01516 Vilnius
Vilnius
01516
LT
Asmuo ryšiams: Gintaras Vaskela
Telefonas: +370 52191241
Faksas: +370 52612077
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.smm.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=473177
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)

Pagrindinė veikla

Švietimas

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Vertinimo paslaugos
Nuorodos numeris:  449365
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

79419000  -  Vertinimo konsultacinės paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Perkamos paslaugos vertinimui „Švietimo ir mokslo srities prioritetų „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas” (toliau - 1 prioritetas) ir „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ (toliau - 9 prioritetas) poveikio vertinimas“ atlikti. Vertinimo metu ketinama nustatyti 1 ir 9 švietimo ir mokslo srities prioritetų poveikį, pasiūlant tobulinimo priemones sėkmingesniam investicijų įgyvendinimui 2014–2020 m. laikotarpiu bei gauti rekomendacijas dėl efektyvesnių priemonių įgyvendinimo mechanizmų 2021–2027 m. ES struktūrinių fondų laikotarpiu.
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 82700.00  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

79419000  -  Vertinimo konsultacinės paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
A. Volano g. 2, Vilnius
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Perkamos paslaugos vertinimui „Švietimo ir mokslo srities prioritetų „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas” (toliau - 1 prioritetas) ir „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ (toliau - 9 prioritetas) poveikio vertinimas“ atlikti. Vertinimo metu ketinama nustatyti 1 ir 9 švietimo ir mokslo srities prioritetų poveikį, pasiūlant tobulinimo priemones sėkmingesniam investicijų įgyvendinimui 2014–2020 m. laikotarpiu bei gauti rekomendacijas dėl efektyvesnių priemonių įgyvendinimo mechanizmų 2021–2027 m. ES struktūrinių fondų laikotarpiu. Atliekant vertinimą paslaugų teikėjas turės parengti 5 ataskaitas: 1) įvadinę ataskaitą tyrimo metodikai pristatyti, 2) I tarpinę ataskaitą, skirtą 1 prioriteto analizei bei atvejo studijai "Priemonių 01.2.2-CPVA-K-703 „Kompetencijos centrų ir inovacijų ir technologijų perdavimo centrų veiklos skatinimas” ir Nr. 01.2.2-LMT-K-718 „Tiksliniai moksliniai tyrimai Sumanios specializacijos srityje“ (toliau kartu – priemonės) investicijų tinkamumo ir suderinamumo vertinimas”; 3) II tarpinę ataskaitą, skirtą 9 prioriteto analizei ir dviems atvejo studijoms: „Priemonės 09.2.1-ESFA-K-728 „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ poveikio vertinimas“ ir „VP priemonės 09.2.2-ESFA-V-729 „Neformaliojo vaikų švietimo įvairovės ir prieinamumo didinimas“ gerosios patirties ir finansavimo modelio panaudojimas mokymosi visą gyvenimą srityje“; 4) galutinės ataskaitos projektą, skirtą 1 ir 9 prioritetų analizei apibendrinti ir pirminėms įžvalgoms pateikti; 5) galutinę ataskaitą, kurioje būtų atsakyta į visus vertinimo klausimus bei parengtos konkrečios išvados, pateikti strateginiai siūlymai ir rekomendacijos. Po galutinių vertinimo rezultatų suderinimo ir patvirtinimo tiekėjas turės surengti ne mažiau kaip 1 viešą vertinimo rezultatų pristatymą, kurio metu atlikto vertinimo rezultatai, išvados ir rekomendacijos būtų pristatytos vertinimo tikslinėms grupėms.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 82700.00  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 13
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Esant objektyvioms aplinkybėms sutartis gali būti pratęsta laikotarpiui iki 2 mėn.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ES fondų investicijų vertinimas Lietuvoje 12.0.2-CPVA-V-203-01-0010

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Pateikiamas užpildytas Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Nekeliami
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Teikėjas per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo pateikia sutarties įvykdymo užtikrinimo garantiją, išduotą Lietuvoje registruoto banko ar draudimo bendrovės, kuri turi galioti iki visiško Paslaugų teikėjo įsipareigojimų įvykdymo. Garantijos vertė – 5 (penki) procentai nuo bendros paslaugų kainos. Sutarties šalis, uždelsusi laiku pagal šią sutartį įvykdyti savo įsipareigojimus, už kiekvieną uždelstą dieną moka 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo neįvykdytų įsipareigojimų vertės.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2019-09-02
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 2  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2019-09-02
Vietos laikas:  10:45
Vieta:  
A. Volano g. 2, Vilnius -Švietimo, mokslo ir sporto ministerija
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Susipažinimo su CVPIS priemonėmis gautais pasiūlymais procedūroje tiekėjai ar jų atstovai nedalyvauja

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr. 40/1
Vilnius
01501
LT
Telefonas: +370 2625645
Faksas: +370 2625645
Interneto adresas: http://www.vat.lt

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Nustatyta pirkimo dokumentuose
VI.5)

Paskelbimo data

2019-08-14

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?