CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Plungės rajono savivaldybės administracija
188714469
Vytauto g. 12
Plungė
90123
LT
Asmuo ryšiams: Daiva Jonauskienė
Telefonas: +370 44873147
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: www.plunge.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=438222
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Platelių miestelio centrinės dalies viešųjų erdvių sutvarkymas
Nuorodos numeris:  2019
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45112720  -  Kraštovaizdžio darbai sporto aikštelėse ar poilsio zonose
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Pirkimas vykdomas įgyvendinant projektą Nr. 20KI-KE-17-1-02540-PR001 ,,Dalies visuomeninės paskirties pastato ir viešųjų erdvių, esančių Platelių miestelio centrinėje dalyje, sutvarkymas“ pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėje“ veiklos sritį ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“.
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 282751.24  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

71320000  -  Inžinerinio projektavimo paslaugos
71354300  -  Kadastrinio tyrinėjimo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Plungės r. sav. Platelių seniūnija, Platelių mst., Didžioji g.5, Didžioji g.2A, Mokyklos akligatvis
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Pirkimas apima:
Viešųjų erdvių A,B,C zonų sutvarkymas, remiantis techniniu projektu Nr. EE-TPVP-1705-44.
Darbo projekto parengimas vadovaujantis parengtu techniniu projektu Nr. EE-TPVP-1705-44 (techninio projekto sudėtyje parengtose techninėse specifikacijose, brėžiniuose ar darbų kiekių žiniaraščiuose paminėti gaminių pavadinimai yra orientacinio pobūdžio ir gali būti pakeisti lygiaverte, analogiška, ne žemesnės kokybės, kitų gamintojų produkcija).
Baigus darbus Tiekėjas atlieka kadastrinių duomenų patikslinimą, bei pateikia visą dokumentaciją, reikalingą statybos darbų užbaigimo procedūrai atlikti.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 14
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Darbų atlikimo terminas gali būti pratęsiamas 1 kartą 3 mėn.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Nr. 20KI-KE-17-1-02540-PR001

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjai, dalyvaujantys pirkime, privalo neturėti tiekėjo pašalinimo pagrindų nurodytų pirkimo dokumentuose. Tiekėjai dalyvaujantys pirkime privalo pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau – EBVPD), kuriame patvirtina, kad nėra pagrindo jo pašalinti iš pirkimo. Perkančioji organizacija pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 51 str. reikalaus tik iš to dalyvio, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus galės būti pripažintas laimėjusiu. Kiekvienas ūkio subjektų grupės narys ar pasitelkiamas subjektas, kurio pajėgumais dalyvis remiasi, privalo užpildyti ir pasirašyti atskirą EBVPD.
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Tiekėjas per 5 darbo dienas po sutarties sudarymo privalo pateikti pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą – 5 proc. sutarties vertės dydžio (su PVM) Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą (originalą). Jeigu tiekėjas pateikia draudimo bendrovės išduotą sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo laidavimo draudimo raštą, tai kartu su šiuo laidavimo draudimo raštu tiekėjas turi pateikti ir draudimo liudijimo originalą bei mokestinio pavedimo kopiją, kad draudimo įmoka už išduotą laidavimo draudimo raštą yra sumokėta.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2019-01-28
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2019-01-28
Vietos laikas:  10:45
Vieta:  
Vytauto g. 12, Plungė
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Susipažinimo su pasiūlymais Komisijos posėdyje (vokų atplėšimo procedūroje) Tiekėjai ar jų įgalioti atstovai nedalyvauja. Perkančioji organizacija neteikia informacijos Tiekėjams apie pasiūlymus pateikusius tiekėjus, pasiūlytas kainas iki kol bus įvertinti pasiūlymai ir nustatyta pasiūlymų eilė.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.3)

Papildoma informacija

Teikėjai savo prašymus dėl papildomos su pirkimo dokumentais susijusios informacijos gali teikti ne vėliau kaip prieš 4 darbo dienas iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Klaipėdos apygardos teismas
Herkaus Manto g. 26
Klaipėda
92131
LT
Telefonas: +370 46390960

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Peržiūros procedūra ir terminai nustatyti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje.
VI.5)

Šio skelbimo išsiuntimo data

2019-01-11

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?