CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Kauno miesto savivaldybės administracija
188764867
Laisvės al. 96
Kaunas
44251
LT
Asmuo ryšiams: Lina Valčiukiene
Telefonas: +370 37425891
Faksas: +370 37223106
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.kaunas.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=474053
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Kauno miesto savivaldybės nuosavybės teise valdomų gyvenamųjų patalpų (butų) remonto darbų pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45453100  -  Atnaujinimo darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Kauno miesto savivaldybės nuosavybės teise valdomų gyvenamųjų patalpų (butų) remonto darbai (toliau – Darbai).
Perkančioji organizacija vykdydama viešąjį pirkimą, numato sudaryti preliminariąją Darbų pirkimo sutartį (toliau – Preliminarioji sutartis), su 6 (arba mažiau nei su 6 (šešiais), jeigu Konkursą laimėjusiais tiekėjais pripažįstami mažiau nei 6) tiekėjais, kurios pagrindu su šią sutartį sudariusiais dalyviais bus sudaromos pagrindinės Darbų pirkimo sutartys. Darbų atlikimo terminai bus nustatomi atsižvelgiant į objekto sudėtingumą, darbų apimtis ir kt. aplinkybes. Numatoma, preliminari vieno darbų užsakymo apimtis ~ 10 – 15 butų, tokių darbų atlikimo terminas ~ 3 – 4 mėnesiai. Planuojama per 12 mėnesių suremontuoti 70 – 100 butų. Darbų užsakymai bus vykdomi atsižvelgiant į Darbų poreikį.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45453100  -  Atnaujinimo darbai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Kauno miestas
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Kauno miesto savivaldybės nuosavybės teise valdomų gyvenamųjų patalpų (butų) remonto darbai (toliau – Darbai).
Perkančioji organizacija vykdydama viešąjį pirkimą, numato sudaryti preliminariąją Darbų pirkimo sutartį (toliau – Preliminarioji sutartis), su 6 (arba mažiau nei su 6 (šešiais), jeigu Konkursą laimėjusiais tiekėjais pripažįstami mažiau nei 6) tiekėjais, kurios pagrindu su šią sutartį sudariusiais dalyviais bus sudaromos pagrindinės Darbų pirkimo sutartys. Darbų atlikimo terminai bus nustatomi atsižvelgiant į objekto sudėtingumą, darbų apimtis ir kt. aplinkybes. Numatoma, preliminari vieno darbų užsakymo apimtis bus ~ 10 – 15 butų, tokių darbų atlikimo terminas turėtų būti ~ 3 – 4 mėnesiai. Planuojama per 12 mėnesių suremontuoti 70 – 100 butų. Darbų užsakymai bus vykdomi atsižvelgiant į Darbų poreikį.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 12
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Preliminarioji sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo ir patvirtina antspaudais (jei antspaudus turėti privaloma) visos Preliminariosios sutarties Šalys. Preliminarioji sutartis galioja 12 (dvylika) mėnesių ir Šalių rašytiniu susitarimu gali būti pratęsta 12 mėnesių. Bendras Preliminariosios sutarties galiojimo terminas neturi viršyti 24 (dvidešimt keturių) mėnesių.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjas, taip pat visi tiekėjo grupės nariai, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, turi atitikti reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo. Tiekėjas pasiūlyme turi pateikti tik Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD). Visų pagal EBVPD reikalaujamų dokumentų bus prašoma pateikti tik galimą laimėtoją.
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Jei preliminarioji sutartis nutraukiama dėl rangovo kaltės (priežastys nurodytos preliminariojoje sutartyje), Rangovas įsipareigoja sumokėti Užsakovui 10 proc. baudą nuo pradinės Preliminariosios sutarties vertės, kuri bet kokiu atveju negali viršyti numatomos sudaryti (ar sudarytos) Pagrindinės sutarties pradinės sutarties vertės ar numatomų sudaryti (sudarytų) kelių Pagrindinių sutarčių pradinių sutarčių verčių sumos, jei pažeidimai buvo padaryti dėl daugiau nei vienos numatomos sudaryti (sudarytos) Pagrindinės sutarties (pvz., vienu atveju Rangovas atsisako sudaryti Pagrindinę sutartį arba Atnaujinto varžymosi metu pateikia Nepriimtiną pasiūlymą ar kt., o kitu – dėl Rangovo įsipareigojimų nevykdymo nutraukiama kita su juo sudaryta Pagrindinė sutartis).
III.2.3)

Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.3)

Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą

Viešasis pirkimas susijęs su preliminariosios sutarties sudarymu
Preliminarioji sutartis su keliais veiklos vykdytojais
Numatomas didžiausias preliminariosios sutarties dalyvių skaičius:  6
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2019-09-11
Vietos laikas:  11:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2019-12-11
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2019-09-11
Vietos laikas:  11:45
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Vokų atplėšimo procedūroje tiekėjai ar jų įgalioti asmenys nedalyvauja.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Kauno apygardos teismas
A. Mickevičiaus g. 18
Kaunas
LT-44312
LT
Telefonas: +370 37490941
Faksas: +370 37324164

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Peržiūros procedūra nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje.
VI.5)

Paskelbimo data

2019-08-23

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?