CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos
188710780
S. Konarskio g. 35, Vilnius
Vilnius
03123
LT
Asmuo ryšiams: Beata Miloš
Telefonas: +370 52337715
El. paštas: beata.milos@lgt.lt
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://www.lgt.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=486406
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)

Pagrindinė veikla

Aplinka

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Tiriamųjų gręžimo darbų pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45255110  -  Gręžinių gręžimo darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Tiekėjas privalo išgręžti po vieną tiriamąjį nuotraukinį gręžinį šalia Ražaitėlių (~110 m gylio) ir Šienlaukio (~190 m gylio) vandenviečių (Raseinių raj.sav.) su kerno pakėlimu, atlikti geofizinius tyrimus gręžiniuose, paimti nuogulų mėginius, į kiekvieną vandeningą sluoksnį (iki 7 gręžinių) įrengti po atskirą hidrogeologinį gręžinį, atlikti bandomuosius išpumpavimus, paimti vandens mėginius per 6 mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos. Likviduoti gręžinius (iki 9 gręžinių) suderinus su Tarnyba, bet ne vėliau kaip per 18 mėnesių nuo sutarties pasirašymo dienos.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45255110  -  Gręžinių gręžimo darbai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Tiekėjas privalo išgręžti po vieną tiriamąjį nuotraukinį gręžinį šalia Ražaitėlių (~110 m gylio) ir Šienlaukio (~190 m gylio) vandenviečių (Raseinių raj.sav.) su kerno pakėlimu, atlikti geofizinius tyrimus gręžiniuose, paimti nuogulų mėginius, į kiekvieną vandeningą sluoksnį (iki 7 gręžinių) įrengti po atskirą hidrogeologinį gręžinį, atlikti bandomuosius išpumpavimus, paimti vandens mėginius per 6 mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos. Likviduoti gręžinius (iki 9 gręžinių) suderinus su Tarnyba, bet ne vėliau kaip per 18 mėnesių nuo sutarties pasirašymo dienos.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 19
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  3.1. Tiekėjas:
3.1.1. deklaruodamas, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, teikiant pasiūlymą turi pateikti užpildytą ir pasirašytą Pirkimo sąlygų priedą „Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“ pagal VPĮ 50 straipsnyje nustatytus reikalavimus (toliau – EBVPD) (Pirkimo sąlygų 3 priedas).
3.1.2. deklaruodamas, kad jis tenkina konkurso sąlygose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, teikiant pasiūlymą turi pateikti užpildytą ir pasirašytą EBVPD bei visus kvalifikaciją įrodančius dokumentus.
EBVPD pildomas jį įkėlus į interneto svetainę https://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/filter?lang=lt užpildžius bei atsisiuntus pateikiamas su pasiūlymu. Tiekėjas, pildydamas EBVPD, laukelyje „Procedūros tipas“ turi pasirinkti „Atviras konkursas“ ir IV dalis „Kandidatų, kurių kvalifikacija tinkama, skaičiaus sumažinimas“ nebus rodoma.
3.2. Atskirą EBVPD pildo:
3.2.1. Tiekėjas;
3.2.2. Kiekvienas ūkio subjektų grupės narys (jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė);
3.2.3. Kiekvienas ūkio subjektas, jeigu tiekėjas remiasi jo pajėgumais, kad atitiktų Pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Sutartyje bus numatyta, kad Šalis, neįvykdžiusi sutartinių įsipareigojimų arba įvykdžiusi juos netinkamai, atlygina kitai šaliai jos patirtus nuostolius ir turi sumokėti 0,02% (dvi šimtąsias procento) dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos arba neįvykdytų įsipareigojimų, už kiekvieną uždelstą atsiskaitymo ar įsipareigojimų vykdymo dieną. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Sutarties šalių nuo įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymo

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2019-12-27
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2020-03-27
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2019-12-27
Vietos laikas:  10:45
Vieta:  
Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos, 214 kab., S.Konarskio g.35, Vilnius
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Susipažinimo su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais procedūroje tiekėjai arba jų atstovai nedalyvauja.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr. 40/1
Vilnius
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Pretenzijos Perkančiojoje organizacijoje nagrinėjamos ir sprendimai dėl pretenzijų priimami Viešųjų pirkimų įstatymo 102-103 straipsniuose nustatyta tvarka. Teisę ginčyti Perkančiosios organizacijos veiksmus ar priimtus sprendimus teismine tvarka tiekėjas gali Viešųjų pirkimų įstatymo 101,102,104 straipsniuose nustatyta tvarka.
VI.5)

Paskelbimo data

2019-11-18

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?