CVPP

Socialinės ir kitos specialios paslaugos. Viešosios sutartys

Skelbimas apie pirkimą

Paslaugos

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Rokiškio rajono savivaldybės administracija
188772248
Respublikos g. 94
Rokiškis
42136
LT
Asmuo ryšiams: Justina Balaišienė
Telefonas: +370 45871429
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.rokiskis.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=491817
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Socialinių kortelių gaminimo, aptarnavimo ir maisto produktų bei kitų pirmo būtinumo prekių pardavimo paslaugų pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

98000000  -  Kitos bendruomeninės, socialinės ir asmeninės aptarnavimo paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Pirkimo objektas - socialinių kortelių pagaminimo, aptarnavimo ir maisto produktų bei kitų pirmo būtinumo prekių pardavimo paslaugos.
Per 12 (dvylika) mėnesių į socialines korteles bus pervedama iki 192 000,00 Eur su PVM. Perkančioji organizacija neįsipareigoja pervesti visos numatytos maksimalios sumos. Preliminarus asmenų skaičius, kuriems per 12 mėnesių bus pervedamos išmokos į socialines korteles – 130.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

98000000  -  Kitos bendruomeninės, socialinės ir asmeninės aptarnavimo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Rokiškio rajono savivaldybės teritorija
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Pagal perkančiosios organizacijos pateiktą sąrašą, Tiekėjas savo sąskaita bei lėšomis privalo pagaminti socialines mokėjimo korteles ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo sąrašo pateikimo dienos. Sąrašas gali būti tikslinamas.
Parduoti perkančiosios organizacijos sąraše nurodytų socialinių mokėjimų kortelių turėtojų nuosavybėn kokybiškas prekes, parduodamas tiekėjo maisto ir pramoninių prekių parduotuvėse, sutartyje nustatyta tvarka.
II.2.7)

Sutarties arba preliminariosios sutarties trukmė

Trukmė mėnesiais: 36
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.4)

Objektyvios taisyklės ir dalyvavimo kriterijai

Taisyklių ir kriterijų sąrašas bei trumpas aprašymas: Tiekėjas (taip pat visi tiekėjų grupės nariai, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė) ir ūkio subjektai, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas, turi atitikti reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo. Tiekėjas pasiūlyme turi pateikti tik Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD). Visų pagal EBVPD reikalaujamų dokumentų bus prašoma pateikti tik galimą laimėtoją.
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Pirkėjui sutartyje nustatytu terminu pervedus Pardavėjui sąraše nurodytą pinigų sumą, o Pardavėjui nepagaminus sutartyje nustatytu terminu nurodyto kortelių skaičiaus, Pardavėjas, Pirkėjui raštu pareikalavus, moka Pirkėjui 0,03 % (tris šimtąsias procento) dydžio delspinigius nuo nepagamintoms kortelėms tenkančios pinigų sumos už kiekvieną nepagaminimo dieną sąraše nurodyto kortelių skaičiaus.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros forma

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas / Paraiškų dėl reiškiamo susidomėjimo priėmimo terminas

Data:  2020-01-28
Vietos laikas:  09:15
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių

VI dalis: Papildoma informacija

VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Panevėžio apygardos teismas
Panevėžys
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2019-12-17

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?