CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos
188752740
J. Janonio g. 24
Klaipėda
92251
LT
Asmuo ryšiams: Andrej Grigorjev
Telefonas: +370 70014910
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.zuv.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=469579
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Žuvų pralaidos Ančios upėje, esamoje Skaudvilės užtvankoje, naujos statybos darbai
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45247200  -  Užtvankų ir panašių statinių statybos darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Žuvų pralaidos Ančios upėje, esamoje Skaudvilės užtvankoje, naujos statybos darbai, kurie turi būti atlikti pagal UAB "Hidroterra" parengtą techninį darbo projektą.
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 322376.86  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45247200  -  Užtvankų ir panašių statinių statybos darbai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Naujos žuvų pralaidos Ančios upėje statybos darbai. Darbai turi būti vykdomi
pagal UAB "Hidroterra" parengtą techninį darbo projektą.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 322376.86  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 6
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Terminas gali būti pratęstas tik tuo atveju, jei Rangovas darbų negalės laiku atlikti dėl nenugalimos jėgos ar gamtinių aplinkybių (potvyniai ir t.t.) arba kitų aplinkybių, kurių nė viena Sutarties šalis negalėjo protingai numatyti ir kontroliuoti sudarydama Sutartį, ir tik tuo atveju, jei tai neprieštaraus aplinkosaugos reikalavimams vykdant Darbus upės vagoje.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Projekto „Žuvų pralaidų įrengimas ir modernizavimas Tauragės rajone“ paramos sutarties Nr. 40PT-KT-16-1-00091-PR001

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti reikalavimus dėl tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimo. Tiekėjas pasiūlyme turi pateikti tik Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD). Jeigu pirkime dalyvauja tiekėjų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį, EBVPD teikiamas už kiekvieną tiekėjų grupės narį atskirai. Kai tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subteikėjus ar subrangovus ar kitus ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi (pavyzdžiui, tiekėjas remiasi kito subjekto pajamomis), kartu su tiekėjo EBVPD teikiami ir šių subjektų EBVPD.
Visų pagal EBVPD reikalaujamų dokumentų bus prašoma pateikti tik preliminarų laimėtoją.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos privalo pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimą, kurio vertė ne mažesnė kaip 5 (penki) procentai nuo Sutarties vertės su PVM. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo. Užtikrinimas turi galioti iki visiško Rangovo įsipareigojimų Užsakovui įvykdymo iki bus pateiktas Defektų ištaisymo garantiniu laikotarpiu užtikrinimas.
Prievolių įvykdymo užtikrinimui Rangovas pateikia vieną iš nurodytų Sutarties įvykdymo užtikrinimų:
1. Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantiją. Užtikrinimo vertė – 5 (penki) procentai nuo Sutarties vertės, įskaitant PVM;
2. Rangovas 5 (penkių) procentų piniginį užstatą (nuo Sutarties vertės, įskaitant PVM), perveda į Užsakovo sąskaitą.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2019-08-01
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2019-08-01
Vietos laikas:  10:45
Vieta:  
J. Janonio g. 24, Klaipėda

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)

Papildoma informacija

Pirkimas vykdomas elektroniniu būdu (elektroninis pirkimas). Pirkimo dokumentai skelbiami CVP IS. Pasiūlymus gali teikti tik CVP IS registruoti tiekėjai (nemokama registracija adresu: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/)
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Klaipėdos apygardos teismas
H. Manto g. 26
Klaipėda
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):
Perkančiosios organizacijos priimti sprendimai gali būti skundžiami Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje nustatyta tvarka ir terminais
VI.5)

Šio skelbimo išsiuntimo data

2019-07-22

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?