CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Valstybės įmonė 'ORO NAVIGACIJA'
210060460
Balio Karvelio 25, Vilnius
Vilnius
LT-02184
LT
Asmuo ryšiams: Agnė Viršilaitė
Telefonas: +370 70694508
El. paštas: virsilaite.a@ans.lt
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.ans.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=491822
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)

Pagrindinė veikla

Kita veikla:  oro uostų veikla

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Bendrosios civilinės atsakomybės draudimo paslaugos
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

66516000  -  Civilinės atsakomybės draudimo paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Bendrosios civilinės atsakomybės, susijusios su oro navigacijos paslaugų (įskaitant oro erdvės valdymo, oro eismo srautų valdymo, oro eismo paslaugų teikimo, oro navigacijos informacijos paslaugų teikimo, procedūrų planavimo, paieškos ir gelbėjimo koordinavimo, ryšių, navigacijos ir stebėjimo valdymo paslaugas) teikimu, draudimas.
12 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos, tai yra nuo 2020 m. balandžio 15 dienos, 0 val. 00 min iki 2021 m. balandžio 14 dienos, 24 val. 00 min. Lietuvos Respublikos laiku (Draudimo apsaugos laikotarpio pradžia Pirkėjo sprendimu gali būti nukeliama ne ilgesniam nei 3 mėnesių laikotarpiui). Jei Šalys tinkamai įvykdys sutartį, jos gali pratęsti sutartį 1 kartą ne ilgesniam kaip dvylikos (12) mėnesių laikotarpiui.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

66516000  -  Civilinės atsakomybės draudimo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Bendrosios civilinės atsakomybės, susijusios su oro navigacijos paslaugų (įskaitant oro erdvės valdymo, oro eismo srautų valdymo, oro eismo paslaugų teikimo, oro navigacijos informacijos paslaugų teikimo, procedūrų planavimo, paieškos ir gelbėjimo koordinavimo, ryšių, navigacijos ir stebėjimo valdymo paslaugas) teikimu, VĮ „Oro navigacija“ atsakomybei priskirtoje oro erdvėje, įskaitant 50.000.000,00 JAV dolerių išmokos limitą terorizmo ir karo rizikoms (AVN52G), draudimo limitas už žalą asmeniui ir turto sugadinimą - 400.000.000,00 (keturi šimtai milijonų) eurų už žalą kiekvienam įvykiui, tačiau Produkto civilinės atsakomybės atveju išmokos limitas yra apribotas bendrai 400.000.000,00 (keturi šimtai milijonų) eurų sumai visam draudžiamajam laikotarpiui (metams). Asmens sužalojimo (angl. Personal Injury) sąlygai taikomas 25.000.000,00 (dvidešimt penki milijonai) JAV dolerių limitas. Asmens sužalojimo atveju išmoka mažina prieš tai nurodytą draudimo atsakomybės limitą.
Teismo ir kitos išlaidos, susijusios su draudžiamojo įvykio nagrinėjimu, atlyginamos draudimo sumos ribose.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 12
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Sutartis gali būti pratęsta vieną kartą ne ilgiau kaip 12 mėnesių laikotarpiui.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas: Pirkimo vykdytojas reikalauja, kad tiekėjai pateiktų Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą - aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų pirkimo dokumentuose.
Tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų bus prašoma tik iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Draudikui arba Draudėjui pažeidus savo finansinių įsipareigojimų įvykdymo terminus, numatytus Sutartyje ar jos prieduose, skaičiuojami 0,04 % (keturių šimtųjų) dydžio delspinigiai nuo įsiskolintos sumos už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną, bet ne daugiau kaip 10 (dešimt) procentų nuo metinės draudimo įmokos sumos.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2020-01-21
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 4  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2020-01-21
Vietos laikas:  10:45

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  taip
Kada numatoma paskelbti kitus skelbimus:  
2021 m.
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2019-12-17
VI.7)

Metinis pirkimų planas

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?