CVPP

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos
188704927
Gedimino pr. 19
Vilnius
01103
LT
Asmuo ryšiams: Loreta Markevičienė
Telefonas: +370 70685099
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.nzt.lt

I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Lietuvos valstybinio vertikaliojo tinklo plėtros sudarant trečios klasės vertikalųjį tinklą paslaugų pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

71000000  -  Architektūros, statybų, inžinerijos ir inspektavimo paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Lietuvos valstybinio vertikaliojo tinklo plėtros sudarant trečios klasės vertikalųjį tinklą (toliau – vertikalusis 3 klasės tinklas) paslaugos, kurios apima vertikaliojo 3 klasės tinklo projektavimą, vertikaliojo 3 klasės tinklo punktų įrengimą, geodezinius matavimus, geodezinių koordinačių, elipsoidinių ir normalinių aukščių nustatymą, vertikaliojo 3 klasės tinklo punktų duomenų susisteminimą ir sukaupimą.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.1.7)

Bendra pirkimo vertė

Vertė be PVM:  661000.00  EUR
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

71000000  -  Architektūros, statybų, inžinerijos ir inspektavimo paslaugos
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Lietuvos valstybinio vertikaliojo tinklo plėtros sudarant trečios klasės vertikalųjį tinklą (toliau – vertikalusis 3 klasės tinklas) paslaugos, kurias sudaro:
1. Vertikaliojo 3 klasės tinklo projektas (1 projektas);
2. Gruntiniais ir sieniniais ženklais įtvirtintų geodezinių punktų LAS07 aukščių nustatymas (niveliacija) 5 regionuose (iki 2 000 km);
3. Gruntiniais ir sieniniais ženklais įtvirtintų geodezinių punktų geodezinių koordinačių ir elipsoidinių aukščių nustatymas (GPNS matavimai) 5 regionuose (iki 2 000 km);
4. Vertikaliojo 3 klasės tinklo punktų erdvinių duomenų rinkinio parengimas (1 rinkinys);
5. Vertikaliojo 3 klasės tinklo punktų katalogo parengimas (1 katalogas).
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.1)

Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2019/S 054-124877
2019-694158

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 1

Pavadinimas: Lietuvos valstybinio vertikaliojo tinklo plėtros sudarant trečios klasės vertikalųjį tinklą paslaugų pirkimas

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)

Sutarties skyrimas

V.2.1)

Sutarties sudarymo data

2019-05-17
V.2.2)

Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius:  1
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius:  1
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei :  ne
V.2.3)

Rangovo pavadinimas ir adresas

Vilniaus Gedimino technikos universitetas
111950243
Saulėtekio al. 11
Vilnius
LT-10223
LT
Telefonas: +370 52744971
Faksas: +370 52700112
Interneto adresas: http://www.vgtu.lt

Rangovas yra MVĮ : ne
V.2.4)

Informacija apie sutarties/pirkimo dalies/koncesijos vertę (be PVM)

Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė:  661000.00  EUR

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)

Papildoma informacija

Tiekėjas sąskaitą faktūrą privalo pateikti naudojantis elektronine paslauga „E. sąskaita“ (elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekiama adresu www.esaskaita.eu) ir elektroniniu paštu nzt@nzt.lt.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr. 40/1
Vilnius
01501
LT
El. paštas: vapygarda@vat.lt

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Peržiūros procedūra numatyta Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje nustatyta tvarka
VI.4.4)

Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą

Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr. 40/1
Vilnius
01501
LT
El. paštas: vapygarda@vat.lt

VI.5)

Paskelbimo data

2019-06-19

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?