CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Viešoji įstaiga "Plačiajuostis internetas"
300149794
Sausio 13-osios g. 10
Vilnius
04347
LT
Asmuo ryšiams: Rūta Kiškytė-Botinienė
Telefonas: +370 65992127
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.placiajuostis.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=438111
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Elektroninių ryšių infrastruktūros eksploatavimo operatyviniai veiksmai ir gedimų šalinimo darbai
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45220000  -  Inžinerijos ir statybos darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Šis pirkimas yra darbų pirkimas. Pirkimo objektas – elektroninių ryšių infrastruktūros (toliau – tinklas) eksploatavimo operatyviniai veiksmai ir gedimų šalinimo darbai, įskaitant reikiamas medžiagas šiems veiksmams ir darbams. Perkamų darbų savybės nustatytos techninėje specifikacijoje, pateiktoje konkurso sąlygų 3 priede. Preliminarūs perkamų darbų kiekiai pirkimo sutarties vykdymo metu gali kisti, bet ne daugiau kaip 30 % nuo nurodytų techninėje specifikacijoje orientacinių kiekių. Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti viso orientacinio kiekio nurodyto techninėje specifikacijoje. Perkami darbų ir medžiagų (orientaciniai) jų kiekiai fiksuotiems įkainiams. Darbų atlikimo terminai nurodyti šių konkurso sąlygų 3 priede. Darbų atlikimo vieta – Lietuvos Respublika (konkrečios vietos nustatomos pagal perkančiosios organizacijos pateiktus užsakymus).
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45220000  -  Inžinerijos ir statybos darbai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Šis pirkimas yra darbų pirkimas. Pirkimo objektas – elektroninių ryšių infrastruktūros (toliau – tinklas) eksploatavimo operatyviniai veiksmai ir gedimų šalinimo darbai, įskaitant reikiamas medžiagas šiems veiksmams ir darbams. Perkamų darbų savybės nustatytos techninėje specifikacijoje, pateiktoje konkurso sąlygų 3 priede. Preliminarūs perkamų darbų kiekiai pirkimo sutarties vykdymo metu gali kisti, bet ne daugiau kaip 30 % nuo nurodytų techninėje specifikacijoje orientacinių kiekių. Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti viso orientacinio kiekio nurodyto techninėje specifikacijoje. Perkami darbų ir medžiagų (orientaciniai) jų kiekiai fiksuotiems įkainiams. Darbų atlikimo terminai nurodyti šių konkurso sąlygų 3 priede. Darbų atlikimo vieta – Lietuvos Respublika (konkrečios vietos nustatomos pagal perkančiosios organizacijos pateiktus užsakymus).
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 13
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Sutartis galioja 12 mėnesių (plius atsiskaitymas). Sutarties galiojimas automatiškai pratęsiamas dar 12 (dvylikai) mėnesių, nekeičiant šios sutarties sąlygų, išskyrus šioje sutartyje numatytas išimtis, bet bendras sutarties galiojimas negali būti ilgesnis kaip 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai nuo šios sutarties įsigaliojimo dienos.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjas (taip pat visi tiekėjų grupės nariai, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė) ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjai, turi atitikti reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo. Tiekėjas pasiūlyme turi pateikti pasirašytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD).
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Prievolių įvykdymas užtikrinamas pirkimo sutartyje nustatytomis sankcijomis, baudomis, ir tiekėjo pateikiamu sutarties įvykdymo užtikrinimu, kuris yra 10% nuo pirkimo sutarties bendros kainos su PVM.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2019-02-18
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 4  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2019-02-18
Vietos laikas:  10:45

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.3)

Papildoma informacija

Tiekėjas privalo pateikti atskirą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą, kurio vertė 15.000,00 Eur. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas turi galioti visą pasiūlymo galiojimo laiką.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT

VI.5)

Šio skelbimo išsiuntimo data

2019-01-09

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?