CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Uždaroji akcinė bendrovė "PALANGOS KOMUNALINIS ŪKIS"
152409729
Ganyklų g. 34, Palangos m., Palangos m. sav.
Palanga
00138
LT
Asmuo ryšiams: Faustinas Juozapaitis
Telefonas: +370 46048105
El. paštas: faustas@palkom.eu
NUTS kodas:  LT023 -  Klaipėdos apskritis
Interneto adresas (-ai):
I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=463000
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Kitas tipas:  Privatus juridinis asmuo
I.5)

Pagrindinė veikla

Būstas ir komunaliniai patogumai

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

SMĖLIO VALYMO MAŠINOS ĮGYVENDINANT ETBT INTERREG V-A PIETŲ BALTIJOS BENDRADARBIAVIMO PER SIENĄ PROGRAMOS PROJEKTĄ NR. STHB.02.02.00-22-0092/16 „ATKURK BALTIJOS ATSPARUMĄ“ pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

34144000  -  Specialios paskirties motorinės transporto priemonės
II.1.3)

Sutarties tipas

Prekės
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Perkama j8ros paplūdimio smėlio valymo savaeigė mašina.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

34144000  -  Specialios paskirties motorinės transporto priemonės
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT023 -  Klaipėdos apskritis
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Palanga
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Perkama pajūrio paplūdimio smėlio valymo savaeigė mašina.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Pabaiga: 2019-11-30
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Sutartis gali būti pratęsta 1kartą, bet ne ilgiau nei 14 kalendorinių dienų laikotarpiui pardavėjui įrodžius, kad prekės jis laiku negali pristatyti dėl objektyvių, nuo jo nepriklausančių aplinkybių, kurių jis negali kontroliuoti.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: ETBT INTERREG V-A PIETŲ BALTIJOS BENDRADARBIAVIMO PER SIENĄ PROGRAMOS PROJEKTĄ NR. STHB.02.02.00-22-0092/16 „ATKURK BALTIJOS ATSPARUMĄ“ (RBR – REVIVING BALTIC RESILIENCE)

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  a) Tiekėjai turi pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD) – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis VPĮ 46 str. nuostatomis.
b)Tiekėjas (jei pasiūlymą teikia ne gamintojas) turi turėti teisę parduoti įrangą, atlikti garantinį aptarnavimą ir remontą bei tiekti atsargines dalis Lietuvos Respublikoje.
Pateikiami dokumentai.
Įrangos gamintojo dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas yra įgaliotas gamintojo atstovas parduoti įrangą bei atlikti jos aptarnavimą ir remontą arba garantuojantis įrangos aptarnavimą ir remontą. Tiekėjo techninių galimybių aprašymas, kuriame nurodoma, kur ir kaip bus atliekamas tiekiamos įrangos aptarnavimas, remontas. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Tiekėjo paskutinių finansinių metų kritinio likvidumo koeficientas turi būti ne mažesnis kaip 1 (vienas). Kritinio likvidumo koeficientas išreiškiamas kaip trumpalaikio turto ir atsargų skirtumo ir trumpalaikių įsipareigojimų santykis.
Pateikiami dokumentai.
Paskutinių finansinių metų balansas, arba šalies, kurioje tiekėjas registruotas, atitinkami dokumentai, patvirtinti tiekėjo vadovo ir buhalterio parašu.
Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:
Tiekėjas turi turėti bent vieną gamintojo apmokytą specialistą galintį apmokyti užsakovo darbuotojus naudotis įranga pagal apmokymo programą.
Pateikiama:
1. gamintojo išduotas dokumentas, kad siūlomas specialistas yra apmokytas rengti naudojimosi įranga mokymus;
2. apmokymo programa.
Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:
Automobilio bei antstato (įrangos) tiekėjas (-ai) taiko kokybės vadybos užtikrinimo priemones, atitinkančias kokybės vadybos standartą ISO 9001:2015 (arba lygiavertį).
Pateikiama nepriklausomos įstaigos išduotas sertifikatas, patvirtinantis, kad tiekėjas taiko kokybės vadybos užtikrinimo priemones, atitinkančias kokybės vadybos standartą ISO 9001:2015 (arba lygiavertį).
Perkančioji organizacija pripažįsta ir lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsisteigusių įstaigų. Ji taip pat priima ir vertinta kitus dalyvių lygiaverčių kokybės vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus.
Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo bei patvirtina antspaudais abi sutarties šalys ir tiekėjas pateikia užsakovui sutarties įvykdymo užtikrinimo garantiją – 10 proc. dydžio nuo pasiūlytos sumos (be PVM), kuri galioja iki visiško šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginis ir neatšaukiamas.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2019-06-25
Vietos laikas:  09:45
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 1  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2019-06-25
Vietos laikas:  10:30
Vieta:  
Susipažinimas su tiekėjų pasiūlymais, gautais CVP IS priemonėmis vyks elektroniniu būdu UAB "Palangos komunalinis ūkis" buveinės patalpose adresu Ganyklų g. 34, Palanga 205 kabinete, viešojo pirkimo komisijos pasėdyje.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Klaipėdos apygardos teismas
Klaipėda
LT

VI.5)

Šio skelbimo išsiuntimo data

2019-06-12

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?