CVPP

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Palangos miesto savivaldybės administracija
125196077
Vytauto g. 112
Palanga
00153
LT
Asmuo ryšiams: Vaidotas Kaklys
Telefonas: +370 46041407
El. paštas: vps@palanga.lt
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://www.palanga.lt

I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Ajerų gatvės statybos Palangoje supaprastinto techninio darbo projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

71300000  -  Inžinerijos paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Projektuojamos gatvės ilgis ~ 730 m, gatvės kategorija D2, projektuojamos gatvės važiuojamosios dalies dangos plotis 6-7 m.
Projektuojama gatvė nuo Vanagupės g. iki Šermukšnių g. (x/y-pradžia: 317118,5/6203821,20, x/y-pabaiga: 316680,88/6203244,80).
Projektuojamos dangos:
1. Projektuojama gatvės važiuojamosios dalies danga – žvyro.
2. Vandens nuvedimui nuo gatvės pagal galimybes projektuojami grioviai su filtraciniais šuliniais ir pajungimu į lietaus nuotekų tinklus.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.1.7)

Bendra pirkimo vertė

Vertė be PVM:  6298.00  EUR
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

71300000  -  Inžinerijos paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Palangos miesto savivaldybės administracija Vytauto g. 112, Palanga
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Projektuojamos gatvės ilgis ~ 730 m, gatvės kategorija D2, projektuojamos gatvės važiuojamosios dalies dangos plotis 6-7 m.
Projektuojama gatvė nuo Vanagupės g. iki Šermukšnių g. (x/y-pradžia: 317118,5/6203821,20, x/y-pabaiga: 316680,88/6203244,80).
Projektuojamos dangos:
1. Projektuojama gatvės važiuojamosios dalies danga – žvyro.
2. Vandens nuvedimui nuo gatvės pagal galimybes projektuojami grioviai su filtraciniais šuliniais ir pajungimu į lietaus nuotekų tinklus.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.1)

Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2019/S 168-410986
2019-622116

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 1

Pavadinimas: Ajerų gatvės statybos Palangoje supaprastinto techninio darbo projekto parengimo paslauga

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)

Sutarties skyrimas

V.2.1)

Sutarties sudarymo data

2019-11-25
V.2.2)

Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius:  8
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei :  ne
V.2.3)

Rangovo pavadinimas ir adresas

MB ,,Jandas"
304885427
Griežlės g. 82-2
Užliedžių k., Kauno r.
LT
Telefonas: +370 67878291

Rangovas yra MVĮ : taip
V.2.4)

Informacija apie sutarties/pirkimo dalies/koncesijos vertę (be PVM)

Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė:  5649.00  EUR

V dalis: Sutarties skyrimas

Pavadinimas: Ajerų g. statybos Palangoje supaprastinto techninio darbo projekto vykdymo priežiūros paslauga

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)

Sutarties skyrimas

V.2.1)

Sutarties sudarymo data

2019-11-25
V.2.2)

Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius:  8
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei :  ne
V.2.3)

Rangovo pavadinimas ir adresas

MB ,,Jandas"
304885427
Griežlės g. 82-2
Užliedžių k., Kauno r.
LT
Telefonas: +370 67878291

Rangovas yra MVĮ : taip
V.2.4)

Informacija apie sutarties/pirkimo dalies/koncesijos vertę (be PVM)

Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė:  649.00  EUR

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)

Papildoma informacija

1. Supaprastinto techninio darbo projekto parengimo sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo ir tinkamai patvirtina sutarties šalys ir kai paslaugos teikėjas pateikia užsakovui sutarties įvykdymo užtikrinimą ir galioja iki visiško šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo bet ne ilgiau kaip 10 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo.
2. Supaprastintą techninį darbo projektą parengti per 9 (devynis) mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo. Į šį terminą įskaičiuotas projekto derinimas, ekspertizės atlikimas, viešinimo visuomenei procedūros, statybą leidžiančio dokumento gavimas bei visos privalomos procedūros reikalingos statybą leidžiančio dokumento gavimui. Statinio projektas laikomas parengtu, kai gaunamas statybą leidžiantis dokumentas.
3. Atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, nepriklausančioms nuo teikėjo, supaprastinto techninio darbo projekto parengimo sutarties ir supaprastinto techninio darbo projekto parengimo paslaugos teikimo terminas gali būti pratęstas vieną kartą, bet ne ilgiau kaip 2 (du) mėnesius.
4. Projekto vykdymo priežiūra bus atliekama statytojui informavus apie pasirašytą statybos rangos sutartį. Statinio projekto vykdymo priežiūra atliekama visą statybos laikotarpį (iki statybos užbaigimo dokumento pasirašymo). Statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos teikimo sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo ir tinkamai patvirtina sutarties šalys ir kai Paslaugos teikėjas pateikia užsakovui sutarties įvykdymo užtikrinimo garantiją ir galioja iki visiško įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 60 mėnesių nuo sutarties pasirašymo dienos. Sutarties terminas nustatytas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 5 dalies 7 punktu.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Klaipėdos apygardos teismas
Klaipėda
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2019-12-02

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?