CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos
188704927
Gedimino pr. 19
Vilnius
01103
LT
Asmuo ryšiams: Asta Žigienė
Telefonas: +370 70685096
El. paštas: asta.zigiene@nzt.lt
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.nzt.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=487902
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Lietuvos Respublikos valstybės sienos geodezinės ir kartografinės paslaugos
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

71000000  -  Architektūros, statybų, inžinerijos ir inspektavimo paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Lietuvos Respublikos valstybės sienos geodezinės ir kartografinės paslaugos apima:
1. mišrios komisijos sprendimų įgyvendinimą;
2. valstybės sienos linijos padėties inventorizacija ir hidrografijos objektų (ežerų, upių, upelių, griovių ir kitų vandens telkinių ruožai), kuriais eina valstybės siena, krantų pokyčių analizę;
3. valstybės sienos ženklų geodezinius ir kartografinius darbus;
4. valstybės sienos posūkio taškų, esančių vandens telkiniuose, geodezinius ir kartografinius darbus;
5. valstybės sienos ženklų, esančių vandens telkiniuose, geodezinius ir kartografinius darbus;
6. naujai įrengiamų, perstatomų ar atstatomų valstybės sienos ženklų geodezinius ir kartografinius darbus.
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 62000.00  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

71000000  -  Architektūros, statybų, inžinerijos ir inspektavimo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Lietuvos Respublikos teritorija
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Perkamos Lietuvos Respublikos valstybės sienos geodezinės ir kartografinės paslaugos, kurios apima:
1. mišrios komisijos sprendimų įgyvendinimą (iki 100 d. d);
2. valstybės sienos linijos padėties inventorizacija ir hidrografijos objektų (ežerų, upių, upelių, griovių ir kitų vandens telkinių ruožai), kuriais eina valstybės siena, krantų pokyčių analizę (iki 157 km);
3. valstybės sienos ženklų geodezinius ir kartografinius darbus (iki 430 vnt.);
4. valstybės sienos posūkio taškų, esančių vandens telkiniuose, geodezinius ir kartografinius darbus (iki 5 vnt.);
5. valstybės sienos ženklų, esančių vandens telkiniuose, geodezinius ir kartografinius darbus (iki 25 vnt.);
6. naujai įrengiamų, perstatomų ar atstatomų valstybės sienos ženklų geodezinius ir kartografinius darbus (iki 15 vnt.).
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 62000.00  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Pabaiga: 2020-12-31
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjai turi pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio nuostatomis. Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas parengiamas pagal standartinę formą, kuri yra patvirtinta 2016 m. sausio 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/7, kuriuo nustatoma Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento standartinė forma (OL 2016 L 3, p. 16). Norintieji pildyti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą elektroniniu būdu, naudojasi Europos Komisijos sukurta elektronine forma.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Paslaugų teikėjas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos privalo pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimą, kuriame nurodyta suma turi būti ne mažesnė kaip 10 000 Eur. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti visą Sutarties laikotarpį, t. y. turi galioti ne trumpiau kaip iki 2020 m. gruodžio 31 d.
Paslaugų perdavimas ir priėmimas įforminamas perdavimo–priėmimo aktais , kuriuos pasirašydamos Šalys patvirtina tinkamą įvykdytų paslaugų kiekį, komplektiškumą. Už įvykdytas, Sutarties reikalavimus atitinkančias paslaugas (po perdavimo – priėmimo akto pasirašymo) Pirkėjas sumoka pagal Sutarties 3.1. papunktyje nurodytus įkainius mokėjimo pavedimu, pinigus pervesdamas į Paslaugų teikėjo atsiskaitomąją sąskaitą, nurodytą sutarties XII skyriuje, ne vėliau kaip per 30 dienų nuo tinkamai išrašytos sąskaitos faktūros gavimo dienos.
III.2.3)

Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2019-12-09
Vietos laikas:  09:15
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2019-12-09
Vietos laikas:  10:00
Vieta:  
Susipažinimas su elektroninėmis priemonėmis CVP IS gautais pasiūlymais vyks adresu Gedimino pr. 19, Vilnius, 618 kab. Susipažinimas su elektroninėmis priemonėmis gautais pasiūlymais prilyginamas vokų atplėšimui.
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Vokų atplėšimo procedūroje teikėjai ir jų įgalioti atstovai nedalyvauja.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr. 40/1
Vilnius
01501
LT
Telefonas: +370 52688037

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Peržiūros procedūra numatyta Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje nustatyta tvarka
VI.5)

Paskelbimo data

2019-11-26

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?