CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Jonavos rajono savivaldybės administracija
188769070
Žeimių g. 13
Jonava
55158
LT
Asmuo ryšiams: Auksė Kumponienė
Telefonas: +370 34947562
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.jonava.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=468152
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

DVIRAČIŲ/PĖSČIŲJŲ TAKO NUO ŽEIMIŲ IKI LIETAVOS G. JONAVOS M. STATYBA
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45233162  -  Dviračių takų statybos darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Pirkimo objektas – dviračių/pėsčiųjų tako nuo Žeimių iki Lietavos g. Jonavos m. statybos darbai bei išpildomosios geodezinės kontrolinės nuotraukos ir statinio kadastrinės bylos parengimas (toliau – Darbai). Darbai bus atliekami Jonavos mieste. Darbai atliekami vadovaujantis parengo techninio darbo projekto Nr. CPO106587/1T-12 sprendiniais (konkurso sąlygų 6 priedas). Stambiausi darbai ir jų kiekiai: 1. Pilkos spalvos trinkelių su pagrindais įrengimas ~ 1290 m2 2. Raudonos spalvos trinkelių dangos su pagrindais įrengimas ~ 1852 m2 3. Kelio ženklų skydų ant vienstiebių metalinių atramų sumontavimas 30 vnt. 4. Apšvietimo atramų su šviestuvais montavimas 31 vnt. 5. Išpildomosios geodezinės kontrolinės nuotraukos (tinklų ir statinio) parengimas – 1 kompl. 6. Statinio kadastrinės bylos parengimas – 1 vnt. Darbai turi būti atlikti ne vėliau nei iki 2020-11-01. Darbų atlikimo termino pratęsimo galimybė nenumatoma.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45213316  -  Pėsčiųjų takų įrengimo darbai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Jonavos miestas
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Pirkimo objektas – dviračių/pėsčiųjų tako nuo Žeimių iki Lietavos g. Jonavos m. statybos darbai bei išpildomosios geodezinės kontrolinės nuotraukos ir statinio kadastrinės bylos parengimas (toliau – Darbai). Darbai bus atliekami Jonavos mieste. Darbai atliekami vadovaujantis parengo techninio darbo projekto Nr. CPO106587/1T-12 sprendiniais (konkurso sąlygų 6 priedas). Stambiausi darbai ir jų kiekiai: 1. Pilkos spalvos trinkelių su pagrindais įrengimas ~ 1290 m2 2. Raudonos spalvos trinkelių dangos su pagrindais įrengimas ~ 1852 m2 3. Kelio ženklų skydų ant vienstiebių metalinių atramų sumontavimas 30 vnt. 4. Apšvietimo atramų su šviestuvais montavimas 31 vnt. 5. Išpildomosios geodezinės kontrolinės nuotraukos (tinklų ir statinio) parengimas – 1 kompl. 6. Statinio kadastrinės bylos parengimas – 1 vnt. Darbai turi būti atlikti ne vėliau nei iki 2020-11-01. Darbų atlikimo termino pratęsimo galimybė nenumatoma. Pastaba. Darbai turi būti atlikti pagal tarpusavyje suderintą darbų vykdymo grafiką.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Pabaiga: 2021-01-01
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.12)

Informacija apie elektroninius katalogus

Pasiūlymai turi būti pateikti elektroninių katalogų forma arba į juos turi būti įtrauktas elektroninis katalogas
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Perkančioji organizacija reikalauja, kad tiekėjas, teikdamas pasiūlymą ir deklaruodamas, kad jis ir subjektai, kurių pajėgumais jis remiasi, atitinka reikalavimus tiekėjams (pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu taikytina, kvalifikacijos reikalavimus, kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus) pateiktų užpildytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau – EBVPD). Subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia, neturi pateikti EBVPD.
EBVPD pildomas jį įkėlus į Europos Komisijos interneto svetainę adresu ttps://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/, o užpildžius bei atsisiuntus pateikiamas kartu su pasiūlymu. Atskirą EBVPD pildo:
Tiekėjas;
Kiekvienas tiekėjų grupės narys (jeigu pasiūlymą teikia tiekėjų grupė);
Kiekvienas ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas.
Tiekėjas turi turėti teisę užsiimti statybos darbų veikla. Pateikti vieną iš šių dokumentų:
1. Tiekėjo įstatų/ nuostatų dalies kopiją ar valstybės įmonės registrų centro išduotą Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo kopiją ar verslo liudijimo kopiją arba profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymą, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje tiekėjas registruotas, ar priesaikos deklaraciją, liudijančią teikėjo teisę vertis atitinkama veikla ar kitą dokumentą, patvirtinantį tiekėjo teisę verstis statybos veikla ar galiojančių atestatų ar teisės pripažinimo dokumentų, suteikiančių teisę atlikti perkamus darbus, kopiją;
2. Tiekėjas iš užsienio pateikia SPSC (Statybos produkcijos sertifikavimo centras) išduotą teisės pripažinimo dokumentą ar kitus dokumentus. Kai užsienio tiekėjas atitikčiai kvalifikacijos reikalavimui dėl teisės verstis veikla pateikia ne jo kvalifikacijos pripažinimo pažymą, išduotą SPSC, o kitus dokumentus (pvz., išduotą kilmės šalyje užsienio tiekėjo atestatą), pripažinimo pažymą jis privalo pateikti iki sutarties sudarymo;
Partneriui ar subtiekėjui taikoma tik ta apimtimi, kiek reikia atitinkamoms užduotims pagal pirkimo sutartį įvykdyti.
Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Tiekėjas privalo turėti bent vieną specialistą, turintį statybos inžinerijos aukštojo mokslo arba teisės aktų nustatyta tvarka pripažintą kaip jam lygiavertį užsienio mokslo ir studijų institucijoje įgytą išsilavinimą. Pateikiama:
1) siūlomų specialistų sąrašas*;
2) specialisto (-ų) statybos inžinieriaus aukštojo mokslo diplomo arba kitų lygiaverčių dokumentų, įrodančių specialisto (-ų) išsilavinimą, kopijos.
Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.
Pastabos: Kai užsienio specialistas atitikčiai kvalifikacijos reikalavimui dėl teisės verstis veikla pateikia ne jo kvalifikacijos pripažinimo pažymą, išduotą SPSC, o kitus dokumentus (pvz. Išduotą kilmės šalyje užsienio specialisto atestatą), pripažinimo pažymą jis privalės pateikti iki sutarties sudarymo.
Tiekėjas privalo turėti bent vieną specialistą, turintį kraštovaizdžio architektūros auštojo mokslo studijų krypties arba teisės aktų nustatyta tvarka pripažintą kaip jam lygiavertį užsienio mokslo ir studijų institucijoje įgytą išsilavinimą Pateikiama:
1) siūlomų specialistų sąrašas*;
2) specialisto (-ų) kraštovaizdžio architektūros aukštojo mokslo diplomo arba kitų lygiaverčių dokumentų, įrodančių specialisto (-ų) išsilavinimą, kopijos.
Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.
Pastabos: Kai užsienio specialistas atitikčiai kvalifikacijos reikalavimui dėl teisės verstis veikla pateikia ne jo kvalifikacijos pripažinimo pažymą, išduotą SPSC, o kitus dokumentus (pvz. Išduotą kilmės šalyje užsienio specialisto atestatą), pripažinimo pažymą jis privalės pateikti iki sutarties sudarymo.
Tiekėjo vidutinė metinė svarbiausių statybos darbų (statinių grupėje: susisiekimo komunikacijos) apimtis per pastaruosius 5 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus) ne mažesnė kaip 151 069,00 Eur be PVM
Pastaba: Skaičiuojant 5 metus atgal nuo pasiūlymų pateikimo termino dienos.
Pateikiamas per paskutinius 5 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus) atliktų svarbiausių statybos darbų (statinių grupėje: susisiekimo komunikacijos) sąrašas, kuriame nurodomas darbų objekto pavadinimas, darbų atlikimo vertė, data (pradžios ir pabaigos) ir vieta, užsakovų identifikavimo duomenys, kartu su užsakovų pažymomis apie tai, kad svarbiausi darbai buvo atlikti tinkamai.
Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Banko/kredito unijos garantą arba draudimo bendrovės laidavimo raštą Rangovas privalo pateikti Užsakovui ne vėliau kaip per 10 d. d. nuo Sutarties pasirašymo. Jei Rangovas per šį laikotarpį laidavimo rašto nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį. Laidavimo rašto suma – 5 % sutarties kainos be PVM. Laidavimo raštas turi galioti visą sutarties vykdymo laikotarpį bet ne trumpiau nei iki 2021-01-01.
Atsižvelgiant į tai, kad Užsakovas kiekvienais metais pasirašo finansavimo sutartį su LAKD, Užsakovui reikalingi ilgesni nei 30 k.d. apmokėjimo terminai. Todėl už darbus, finansuojamus LAKD, Užsakovas atsiskaitys mokėjimo pavedimu per 3 darbo dienas po lėšų gavimo iš LAKD, bet ne vėliau kaip per 60 k.d. nuo darbų atlikimo dienos. Delspinigių dydis – 0,04% nuo Sutarties kainos per dieną.
III.2.3)

Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2019-07-30
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2019-10-30
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2019-07-30
Vietos laikas:  10:45
Vieta:  
Žeimių g.13, Jonava, III a. 318A kab.
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Pradiniame susipažinime su pasiūlymais tiekėjų atstovai nedalyvauja. Perkančioji organizacija neteikia informacijos tiekėjams apie pasiūlymus pateikusius tiekėjus, pasiūlytas kainas iki kol bus įvertinti pasiūlymai ir nustatyta pasiūlymų eilė.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Kauno apygardos teismas
Kaunas
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Dalyviai turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai Viešųjų pirkimų įstatymo 102 straipsnyje nustatyta tvarka.
VI.5)

Šio skelbimo išsiuntimo data

2019-07-11

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?