CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Palangos miesto savivaldybės administracija
125196077
Vytauto g. 112
Palanga
00153
LT
Asmuo ryšiams: Vaidotas Kaklys
Telefonas: +370 46041407
El. paštas: vps@palanga.lt
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://www.palanga.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=437883
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Palangos paplūdimio papildymo atvežtiniu smėliu techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

71300000  -  Inžinerijos paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Siekiant pristabdyti intensyvius Baltijos jūros kranto erozijos procesus bei išsaugoti ir atkurti pajūrio rekreacinį potencialą, planuojama kranto ruožus nuo Birutės kalno iki Palangos tilto ir Palangos tilto–Rąžės upės žiočių dirbtinai papildyti atvežtiniu smėliu(Pajūrio juostos tvarkymo programa 2014–2020 m., patvirtinta LR aplinkos ministro 2014-04-16 įsak. Nr. D1-360, 31 punkte)
Projektą rengti vadovaujantis Palangos miesto sav. adm. dir. 2018-12-03 įsak. A1-1557 patvirtinta Palangos paplūdimio papildymo atvežtiniu smėliu techninio projekto technine užduotimi ir atsižvelgti į:
1. smėlio kasimo rajonas– Preilos–Juodkrantės šiaurinis poligonas, nutolęs nuo Palangos paplūdimių apie 60–70 km;
2. smėlio paėmimo gylis apie 20–30 m;
3. reikalinga atkurti 2012 metais buvusį reljefo profilį, kuris buvo iki kranto nešmenų balanso pažeidimo. Projektinis formuojamo paplūdimio aukštis apsauginio kopagūbrio papėdėje turi būti apie 280 cm, o paplūdimio plotis apie 70 m.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

71300000  -  Inžinerijos paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Palangos miesto savivaldybės teritorija
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Siekiant pristabdyti intensyvius Baltijos jūros kranto erozijos procesus bei išsaugoti ir atkurti pajūrio rekreacinį potencialą, planuojama kranto ruožus nuo Birutės kalno iki Palangos tilto ir Palangos tilto–Rąžės upės žiočių dirbtinai papildyti atvežtiniu smėliu(Pajūrio juostos tvarkymo programa 2014–2020 m., patvirtinta LR aplinkos ministro 2014-04-16 įsak. Nr. D1-360, 31 punkte)
Projektą rengti vadovaujantis Palangos miesto sav. adm. dir. 2018-12-03 įsak. A1-1557 patvirtinta Palangos paplūdimio papildymo atvežtiniu smėliu techninio projekto technine užduotimi ir atsižvelgti į:
1. smėlio kasimo rajonas– Preilos–Juodkrantės šiaurinis poligonas, nutolęs nuo Palangos paplūdimių apie 60–70 km;
2. smėlio paėmimo gylis apie 20–30 m;
3. reikalinga atkurti 2012 metais buvusį reljefo profilį, kuris buvo iki kranto nešmenų balanso pažeidimo. Projektinis formuojamo paplūdimio aukštis apsauginio kopagūbrio papėdėje turi būti apie 280 cm, o paplūdimio plotis apie 70 m.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 60
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.1.1-APVA-V-005 priemonė „Pajūrio juostos tvarkymas“

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Pateikiamas užpildytas bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Atrankos kriterijai nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Atrankos kriterijai nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

1. Už projektavimo paslaugas bus atsiskaitoma gavus Leidimą vykdyti grunto kasimo ir šalinimo darbus jūrų uosto akvatorijoje pagal gautus atsiskaitymo dokumentus, PVM sąskaitas faktūras, paslaugų priėmimo–perdavimo aktus (4 egz.) per 5 darbo dienas po to, kai bus pervestos ES lėšos į perkančiosios organizacijos sąskaitą, bet ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų.
2. Už projekto vykdymo priežiūrą sumokama Teikėjui proporcingai įvykdytai darbų apimčiai pagal gautus atsiskaitymo dokumentus, PVM sąskaitas faktūras, paslaugų priėmimo–perdavimo aktus (4 egz.) per 5 darbo dienas po to, kai bus pervestos ES lėšos į perkančiosios organizacijos sąskaitą, bet ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2019-03-05
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2019-05-31
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2019-03-05
Vietos laikas:  10:45
Vieta:  
Palangos miesto savivaldybės administracija, 213 kab., Palanga

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)

Papildoma informacija

1. Techninio projekto parengimo sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo ir tinkamai patvirtina Sutarties šalys ir kai paslaugos teikėjas pateikia užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimo garantiją ir galioja iki visiško šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 8 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo.
Atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, nepriklausančioms nuo paslaugos teikėjo, sutartis gali būti pratęsta vieną kartą, bet ne daugiau kaip 3 mėn.
Paslaugos teikėjas privalo per 5 (penkias) darbo dienas nuo techninio darbo projekto parengimo paslaugos pirkimo sutarties pasirašymo dienos pateikti pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą – Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko, kredito unijos garantiją ar draudimo bendrovės laidavimą 10 % dydžio nuo pasiūlytos sumos (be PVM).
2. Paslaugų teikėjas parengti projektą bei gauti Leidimą vykdyti grunto kasimo ir šalinimo darbus jūrų uosto akvatorijoje turi per 6 (šešis) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo;
Atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, nepriklausančioms nuo paslaugos teikėjo, paslaugos teikimo terminas gali būti pratęstas vieną kartą, bet ne daugiau kaip 3 mėn.
3. Projekto vykdymo priežiūra bus atliekama statytojui informavus apie pasirašytą statybos rangos sutartį. Statinio projekto vykdymo priežiūra atliekama visą statybos laikotarpį (iki statybos užbaigimo dokumento pasirašymo). Statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos teikimo sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo ir tinkamai patvirtina sutarties šalys ir kai Paslaugos teikėjas pateikia užsakovui sutarties įvykdymo užtikrinimo garantiją ir galioja iki visiško įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 60 mėnesių nuo sutarties pasirašymo dienos. Sutarties terminas nustatytas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 5 dalies 7 punktu.
. Projekto vykdymo priežiūros paslaugos teikimo sutarties įvykdymo užtikrinimą – Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko ar draudimo bendrovės laidavimą 10 % dydžio nuo pasiūlytos sumos (be PVM) Paslaugos teikėjas pateikia per 5 (penkias) darbo dienas nuo raštiško Statytojo pranešimo apie statybos darbų pradžią. Sutarties įvykdymo užtikrinimai turi būti besąlyginiai ir neatšaukiami.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Klaipėdos apygardos teismas
Klaipėda
LT

VI.5)

Šio skelbimo išsiuntimo data

2019-02-11

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?