CVPP

Skelbimas apie pirkimą. Komunalinės paslaugos

Darbai

Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas ir adresai

AB "Lietuvos geležinkeliai"
110053842
Mindaugo g. 12
Vilnius
03603
LT
Asmuo ryšiams: Eglė Čekanauskienė
Telefonas: +370 65328408
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.litrail.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=489937
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.6)

Pagrindinė veikla

Geležinkelio paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Gelžbetoninės pralaidos, esančios linijoje Radviliškis-Pagėgiai-v. s. 24+060 km ir gelžbetoninio tilto, esančio linijoje Radviliškis-Pagėgiai-v. s. 18+808 km rekonstravimo rangos darbai
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45221112  -  Geležinkelio tiltų statybos darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Pirkimo objekto dalys:
1. Gelžbetoninės pralaidos, esančios linijoje Radviliškis-Pagėgiai-v. s. 24+060 km inv. Nr. 232-0001661 rekonstravimo darbai;
2. Gelžbetoninio tilto, esančio linijoje Radviliškis-Pagėgiai-v. s. 18+808 km inv. Nr. 231-0000888 rekonstravimo darbai.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
Pasiūlymai gali būti teikiami dėl  visų pirkimo dalių
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Gelžbetoninės pralaidos, esančios linijoje Radviliškis-Pagėgiai-v. s. 24+060 km rekonstravimo darbai
Pirkimo dalies Nr.:  1
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45221220  -  Pralaidos
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Gelžbetoninės pralaidos, esančios linijoje Radviliškis-Pagėgiai-v. s. 24+060 km inv. Nr. 232-0001661 rekonstravimo darbai
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 12
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas ne daugiau nei 2 (du) kartus ne ilgesniems nei 90 (devyniasdešimties) dienų laikotarpiams Sutarties bendrųjų sąlygų 20.5 p. nurodytais atvejais.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Gelžbetoninio tilto, esančio linijoje Radviliškis-Pagėgiai-v. s. 18+808 km rekonstravimo darbai
Pirkimo dalies Nr.:  2
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45221112  -  Geležinkelio tiltų statybos darbai
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Gelžbetoninio tilto, esančio linijoje Radviliškis-Pagėgiai-v. s. 18+808 km inv. Nr. 231-0000888 rekonstravimo darbai
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 12
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas ne daugiau nei 2 (du) kartus ne ilgesniems nei 90 (devyniasdešimties) dienų laikotarpiams Sutarties bendrųjų sąlygų 20.5 p. nurodytais atvejais.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjas paraiškoje turi pateikti tik Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau – EBVPD). Visų tiekėjo kvalifikaciją įrodančių dokumentų bus prašoma pateikti tik galimą laimėtoją.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.7)

Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas

Už faktiškai, tinkamai, kokybiškai atliktus ir perduotus Darbus Užsakovas moka Rangovui kas mėnesį, mokėtiną sumą apskaičiuojant pagal Priede Nr. 3 pateiktus įkainius iki tol, kol bendra mokėjimų suma pasiekia 90 (devyniasdešimt) procentų Sutarties kainos. Likusi 10 (dešimties) procentų Sutarties kainos dalis sumokama Rangovui po to, kai Rangovas pateikia Užsakovui statybos užbaigimo dokumentus bei garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimą.
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

I p.o.d. – Sutarties įvykdymas užtikrinamas 5 (penkių) proc. dydžio bauda nuo bendros Sutarties kainos Eur be PVM pagal Bendrųjų sąlygų 11 skyriaus nuostatas. Taip pat sutarties įvykdymas užtikrinamas delspinigiais, kurių dydis nurodytas Sutarties Bendrosiose sąlygose.
II p.o.d. - 5 proc. nuo bendros Sutarties kainos Eur be PVM nurodytos Sutarties Specialiųjų sąlygų 4.2 punkte.
Kaip Sutarties įvykdymo užtikrinimą Rangovas pateikia mokėjimą į Sutartyje nurodytą Užsakovo sąskaitą patvirtinantį dokumentą (Bendrųjų sąlygų 11.1.2 p.) arba pateikia pirmo pareikalavimo, Užsakovo naudai išduotą, banko garantiją / draudimo bendrovės laidavimą (Bendrųjų sąlygų 11.1.3 p.).
Taip pat sutarties įvykdymas užtikrinamas delspinigiais, kurių dydis nurodytas Sutarties Bendrosiose sąlygose.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Derybos su išankstiniu kvietimu dalyvauti konkurse
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2019-12-19
Vietos laikas:  13:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2019-12-06

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?