CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos
188704927
Gedimino pr. 19
Vilnius
01103
LT
Asmuo ryšiams: Artūras Zalaga
Telefonas: +370 70685096
Faksas: +370 70686949
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.nzt.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=378796
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Lietuvos Respublikos teritorijos aerofotografavimo ir ortofotografinių žemėlapių sudarymo paslaugų pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

71000000  -  Architektūros, statybų, inžinerijos ir inspektavimo paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Lietuvos Respublikos teritorijos aerofotografavimo ir ortofotografinių žemėlapių sudarymo paslaugos
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 495800.00  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)

71000000  -  Architektūros, statybų, inžinerijos ir inspektavimo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Vykdant pslaugas turi būti atliktas:
1. Lietuvos Respublikos teritorijos, kurią sudaro 65 300 kv. km, aerofotografavimas ir skaitmeninių aerofotografinių nuotraukų pagaminimas;
2. Ortofotografinio žemėlapio (keturių kanalų R G B NIR (angl. Red Green Blue Near-Infrared) sudarymas pilnais M 1:5 000 lapais, pagal Lietuvos Respublikos teritorijos žemėlapių LKS-94 koordinačių sistemoje skaidymą lapais, ne mažiau kaip 10 762 lapai;
3. Ortofotografinių žemėlapių (keturių kanalų R G B NIR (angl. Red Green Blue Near-Infrared) sudarymas pilnais M 1:10 000 lapais, pagal Lietuvos Respublikos teritorijos žemėlapių LKS-94 koordinačių sistemoje skaidymą lapais, ne mažiau kaip 2 777 lapai.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 9
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Jeigu Pirkėjas likus ne mažiau kaip 30 dienų iki Sutarties galiojimo termino pabaigos raštu nepraneš Tiekėjui apie Sutarties nutraukimą, Sutartis automatiškai pratęsiama dar 12 mėnesių. Sutartis gali būti pratęsta 2 kartus po 12 mėnesių. Sutarties su visais jos pratęsimais galiojimo terminas negali būti ilgesnis kaip iki 2020 m. gruodžio 31 d.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Perkančioji organizacija reikalauja, kad tiekėjai pateiktų Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio nuostatomis. Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas parengiamas pagal standartinę formą, kuri yra patvirtinta 2016 m. sausio 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/7, kuriuo nustatoma Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento standartinė forma (OL 2016 L 3, p. 16). Norintieji pildyti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą elektroniniu būdu, naudojasi Europos Komisijos sukurta elektronine forma.
Perkančioji organizacija aktualių dokumentų, patvirtinančių pašalinimo pagrindų nebuvimą, reikalaus pateikti tik iš to tiekėjo, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus galės būti pripažintas laimėjusiu.
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

1. Sutarties įvykdymas privalo būti užtikrintas sutarties įvykdymo užtikrinimo garantija. Užtikrinimo vertė turi būti ne mažesnė kaip 10 000,00 Eur. 2. Sutarties užtikrinimas turi būti pateikiamas ne vėliau kaip per 5 d. d. po Sutarties pasirašymo dienos. 3. Jeigu Tiekėjas nevykdo sutartinių įsipareigojimų Sutartyje nurodytomis sąlygomis ar vykdo juos netinkamai, moka Pirkėjui 30 % dydžio baudą nuo nesuteiktos ar netinkamai suteiktos paslaugų dalies kainos už kiekvieną nustatytą Sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo atvejį. 4. Jei Tiekėjas nesuteikia paslaugų per Sutartyje nustatytus terminus, Pirkėjas turi teisę pradėti skaičiuoti 0,3 % dydžio delspinigius nuo paslaugų užsakyme nurodytų, bet nesuteiktų paslaugų kainos už kiekvieną termino praleidimo dieną. 5. Pirkėjui neatlikus apmokėjimo Sutartyje nustatytu terminu, Tiekėjo pareikalavimu Pirkėjas privalo sumokėti Tiekėjui 0,05 % dydžio delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.
III.2.3)

Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2018-02-27
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2018-05-28
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2018-02-27
Vietos laikas:  10:45
Vieta:  
Komisijos posėdis, kuriame atplėšiami vokai su pasiūlymų techniniais duomenimis ir informacija apie tiekėjus, vyks adresu: Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Gedimino pr. 19, Vilnius, 137 kab.
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje tiekėjai nedalyvauja. Komisijos posėdžiuose stebėtojai nedalyvauja.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)

Papildoma informacija

Tiekėjas sąskaitą faktūrą privalo pateikti naudojantis elektronine paslauga „E. sąskaita“ (elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekiama adresu www.esaskaita.eu) ir elektroniniu paštu nzt@nzt.lt.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr. 40/1
Vilnius
01501
LT
Telefonas: +370 52688037
Faksas: +370 52625645

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Peržiūros procedūra numatyta Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriaus nustatyta tvarka
VI.5)

Šio skelbimo išsiuntimo data

2018-01-24
VI.7)

Metinis pirkimų planas

Nepatvirtintas

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?