CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras
140199874
Taikos pr. 67
Klaipėda
94112
LT
Asmuo ryšiams: Žilvinas Balsevičius
Telefonas: +370 64038248
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.gpmc.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=382033
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)

Pagrindinė veikla

Švietimas

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

KELIO RUOŽO NUO KELIO MICKAI – TRAUBIAI IKI KLAIPĖDIŠKIŲ G. 2, KETVERGIŲ KM., KLAIPĖDOS RAJ. TIESIMO DARBAI
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45233120  -  Kelių tiesimo darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Kelio Klaipėdos rajono Dovilų seniūnijos Klaipėdiškių g. ruožo nuo kelio Nr. KL1262 Mickai – Traubiai iki Klaipėdiškių g. 2, Ketvergių kaimas, Klaipėdos rajonas, žemės sklypo kad. Nr. 5552/0002:272 tiesimo darbai
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 55000.00  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45233120  -  Kelių tiesimo darbai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Klaipėdiškių g., Ketvergių kaimas, Klaipėdos rajonas
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Kelio Klaipėdos rajono Dovilų seniūnijos Klaipėdiškių g. ruožo nuo kelio Nr. KL1262 Mickai – Traubiai iki Klaipėdiškių g. 2, Ketvergių kaimas, Klaipėdos rajonas, žemės sklypo kad. Nr. 5552/0002:272 tiesimo darbai
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 4
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
vieną kartą ne ilgesniam, kaip vieno mėnesio laikotarpiui.Pratęsimas galimas tik dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas: Tiekėjai turi pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio nuostatomis. Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas parengiamas pagal standartinę formą (OL 2016 L 3, p. 16), kuri yra patvirtinta 2016 m. sausio 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/7. Norintieji pildyti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą elektroniniu būdu, gali naudotis Europos Komisijos sukurta elektronine forma.
Pirkime taikomi tiekėjų pašalinimo pagrindai ir informacija, kokie dokumentai pagrindžia pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti Pirkimo dokumentų 3.3. punkte.
Tiekėjas, tiekėjų grupės partneriai kartu, subtiekėjai ar kiti asmenys, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, turi būti kvalifikuoti toje veiklos srityje, kurioje atliks darbus.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

1. Rangovas, neužbaigęs Darbų Sutartyje numatytu laiku, įsipareigoja sumokėti Užsakovui 0,03% dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo visos Sutarties sumos;
2. Užsakovui pareikalavus, Rangovas sumoka 20% dydžio baudą nuo nustatytų trūkumų, defektų ir (ar) netikslumų šalinimo darbų kainos ir atlygina Užsakovui dėl to patirtus nuostolius, kurių nepadengia minėtos netesybos.
3. Rangovas, pasitelkęs papildomus subrangovus, atsisakęs Sutartyje numatytų subrangovų, sukeitęs vietomis Sutartyje numatytus subrangovus, ir (ar) perdavęs didesnę (mažesnę) darbų dalį, negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subrangovui, ir apie tai neinformavęs Užsakovo, sumoka Užsakovui 1% dydžio baudą nuo visos priimtos Sutarties sumos už kiekvieną tokį pažeidimo atvejį.
III.2.3)

Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2018-03-27
Vietos laikas:  08:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2018-05-27
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2018-03-27
Vietos laikas:  08:59
Vieta:  
Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro viešųjų pirkimų komisijos posėdis, 16A kabinetas
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Tiekėjai nedalyvauja Komisijos posėdžiuose, kuriuose atliekamos pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūros. Perkančioji organizacija neteikia informacijos tiekėjams apie pasiūlymus pateikusius tiekėjus, pasiūlytas kainas tol, kol nebus įvertinti pasiūlymai ir nustatyta pasiūlymų eilė.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)

Papildoma informacija

Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti pasiūlymo galiojimą užtikrinantį dokumentą – banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimą, kur pasiūlymas turi būti užtikrinamas ne mažesnei negu 10 % sumai nuo Pasiūlymo vertės. Pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas gali būti teikiamas:
1. elektronine forma - pateikiama atskiru failu, pasirašytą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą išdavusio banko ar draudimo bendrovės originaliu saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu teisės aktų reikalavimus;
2. originalą pristatyti adresu: Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras, Taikos pr. 67, 94112 Klaipėda, iki 2018-03-20 8:00 val. užklijuotame voke.
Visa informacija apie Pasiūlymų užtikrinimą pateikiama Pirkimo dokumentų 7 skyriuje.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

KLAIPĖDOS APYGARDOS TEISMAS
Herkaus Manto g. 26
Klaipėda
92131
LT
Telefonas: +370 46390960
Faksas: +370 46310325

VI.5)

Paskelbimo data

2018-03-12
VI.7)

Metinis pirkimų planas

https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/ProcurementPlanning/ProcurementPlanningImport/LitDownloadPlannedProcurement?sector=Classic

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?