CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Raseinių rajono savivaldybės administracija
288740810
V.Kudirkos g.5
Raseiniai
60150
LT
Asmuo ryšiams: Danutė Banienė
Telefonas: +370 42879602
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.raseiniai.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=380231
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Raseinių m. Algirdo g. rekonstravimo darbai
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45233252  -  Gatvių dangos darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Perkami Raseinių m. Algirdo g. rekonstravimo darbus
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)

45232453  -  Nuotekų vamzdžių tiesimo darbai
45315100  -  Elektros instaliacijos inžinerinio montavimo darbai
71354300  -  Kadastrinio tyrinėjimo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
raseinių m. Algirdo g.
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

1. Įrengiant naują 6 ir 7 m pločio asfalto dangą su reikiamais pagrindais (apie 1759 m);
2. Įrengti 2,5 m pločio 625 m ilgio dviračių – pėsčiųjų taką;
3. Nuotekų šalinimo – lietaus nuotekų tinklų statyba (PVC d200 – 21 m; PVC d250 – 180 m; 2 vnt. 1000 mm skersmens PVC vandens surinkimo šuliniai; 2 vnt. Vandens nuleistuvų;);
4. Elektros tinklų – apšvietimo tinklų rekonstravimas nuo Turgaus g. iki Stadiono g. įrengiant naujas atramas su LED šviestuvais dešinėje gatvės pusėje (21 vnt.), nutiesiant požeminius elektros tinklus bei juos pajungiant prie visos sistemos (apie 635 m);
5. Kadastrinių matavimų bylos parengimo paslaugos.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Darbų atlikimo terminas mėnesiais  /  Lyginamasis svoris:  5
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Papildoma statinio garantinio termino trukmė metais  /  Lyginamasis svoris:  5
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Darbų kokybės ir efsktyvumas  /  Lyginamasis svoris:  10
Kaina  -  Lyginamasis svoris:  80
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 14
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: 06.2.1-TID-R-511 priemonė „Vietinių kelių vystymas"

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  1. Tiekėjo pašalinimo pagrindai nurodyti EBVPD.
2. Tiekėjas, tiekėjų grupės partneriai kartu, subtiekėjai toje srityje, kurioje vykdys veiklą turi turėti teisę Lietuvos Respublikoje būti ypatingo statinio statybos rangovu.
Jis turi būti atestuotas:
statinių kategorijos „Ypatingi statiniai“.
Statinių grupės „Susisiekimo komunikacijos“: pogrupis „gatvės“;
Statybos darbų sritys – bendrieji statybos darbai;
(išskyrus: jūros ir vidaus vandens telkinių dugno gilinimas, užtvankų supylimas, kiti panašaus profilio darbai).
Elektrotechnikos darbai: elektros tinklų (ne mažiau kaip 0,4 kV įtampos) tiesimas;
Mechanikos darbai: statinio nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas (lietaus nuotekų tinklai).
Europos Sąjungos valstybės narės, Šveicarijos Konfederacijos arba valstybės, pasirašiusios Europos ekonominės erdvės sutartį, juridiniai asmenys ar kitos užsienio organizacijos, juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos, juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos padaliniai turi teisę būti ypatingųjų statinių statybos rangovas, pripažinus jų kilmės valstybėje turimą teisę užsiimti analogiškų statinių statybos veikla.
Pateikiama Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nustatyta tvarka išduotas tiekėjo, tiekėjų grupės partnerio, subtiekėjo kvalifikacijos atestatas arba teisės pripažinimo pažyma arba kitas dokumentas suteikiantis teisę atlikti nustatytus darbus.
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
1. Tiekėjo, tiekėjų grupės partnerių kartu vidutinė metinė svarbiausių statybos ir montavimo darbų, atliktų savo jėgomis, apimtis per paskutinius 5 metus iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos arba per laiką nuo įregistravimo dienos (jeigu veikla vykdoma mažiau nei 5 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos) turi būti ne mažesnė kaip 150 000 Eur be PVM.
2. Pirkimo sutartį turi vykdyti kvalifikuoti specialistai:
2.1. – 1 (vienas) specialistas, kuriam suteikta teisė eiti ypatingo statinio statybos vadovo pareigas statinių grupės „Susisiekimo komunikacijos“ pogrupyje „gatvės“;
2.2. – 1 (vienas) specialistas, kuriam suteikta teisė eiti ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo pareigas statinių grupės inžineriniai tinklai. Darbų sritis: elektros tinklų tiesimas (ne mažiau kaip 0,4 kV įtampos);
2.3. – 1 (vienas) specialistas, kuriam suteikta teisė eiti ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo pareigas statinių grupės inžineriniai tinklai. Darbų sritis: nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas (lietaus nuotekų tinklai);
2.4. - 1 (vienas) specialistas turintis teisę Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atlikti nekilnojamųjų daiktų geodezijos ir kadastro duomenų nustatymo darbus.
Pastaba: Pirkimo dokumentų 2.1-2.4. punktuose nurodytus reikalavimus gali tenkinti tas pats specialistas, jeigu jo kvalifikacija atitinka minėtuose punktuose nustatytus reikalavimus.
3. Tiekėjas, tiekėjų grupės partneriai kartu turi nuosavybės teise turėti, nuomotis ar naudoti kitais pagrindais ne mažiau kaip:
 1 vnt. asfaltbetonio klotuvą;
 1 vnt. volą asfaltbetonio mišiniams tankinti.
Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:  
1. Per paskutinius 5 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos arba per laiką nuo įregistravimo dienos (jeigu veikla vykdoma mažiau nei 5 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos) atliekamų ar atliktų darbų sąrašas.
1.1 Užsakovų pažymos apie tai, kad svarbiausi darbai buvo atlikti tinkamai. Pažymose turi būti nurodyta:
 darbų atlikimo vieta,
 atliktų darbų vertė (be PVM),
 darbų vykdymo pradžios ir pabaigos (nebaigtų ir pirkimo metu vykdomų darbų atveju nurodoma planuojama darbų pabaigos data) datos,
 informacija apie tai, ar darbai buvo atlikti pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir yra tinkamai atlikti.
2. 1. Statinio statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų sąrašas
2. 2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nustatyta tvarka išduoti kvalifikacijos atestatai ir (arba) teisės pripažinimo dokumentai.
2. 3. Nacionalinės žemės tarnybos išduotas matininko kvalifikacijos pažymėjimas arba išrašas iš Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengėjų, matininkų ir geodezininkų žinybinis registro.
2. 4. Darbo arba kitos sutarties išrašas (ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad tiekėjo ir nurodyto fizinio asmens (specialisto), teisiniai santykiai atitinka Lietuvos Respublikos įstatymų ir perkančiosios organizacijos reikalavimus, nurodant darbo sutarties sudarymo datą, asmenų (darbdavio ir darbuotojo) identifikavimo duomenis (asmens pavadinimą (vardą, pavardę), pagal darbo sutartį nustatytas darbo funkcijas).
Jei pasitelkiami specialistai nėra tiekėjo (ar tiekėjo pasitelkiamo (-ų) subtiekėjo (-ų)) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, turi būti pateikti dokumentai įrodantys, kad laimėjimo atveju jie bus įdarbinti.
3.1 .Reikalaujamų statybos mechanizmų (turimų ir (arba) numatomų nuomotis, pirktis ar naudoti kitais pagrindais) sąrašas. Nurodomas statybos mechanizmo pavadinimas, markė, valstybinis numeris ir savininkas, nuosavybę arba nuomą (lizingą) patvirtinančio dokumento pavadinimas, numeris ir data.
3.2. Jeigu statybos mechanizmai nuosavybės teise priklauso tiekėjui ar tiekėjų grupės partneriui, būtina pateikti mechanizmų nuosavybės dokumentus.
3.3. Jeigu statybos mechanizmus numatoma nuomotis, pirkti ar naudoti kitais pagrindais, taip pat jei mechanizmai priklauso pasiūlyme numatytam subtiekėjui, būtina:
 nurodyti reikiamus statybos mechanizmus suteiksiantį asmenį;
 pateikti ketinimų protokolus ar preliminarias nuomos, panaudos sutartis, pirkimo sutartis ar kitokias sutartis, patvirtinančias tiekėjo teisę mechanizmus naudoti kita teisėta forma.
Perkančioji organizacija turi teisę prašyti pateikti mechanizmų nuosavybės dokumentus, jei mechanizmą numatoma nuomotis ar naudotis juo kitais pagrindais.
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Banko ar draudimo bendrovės laidavimo raštas - 20000,00 Eur.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2018-02-13
Vietos laikas:  09:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2018-02-13
Vietos laikas:  09:45
Vieta:  
Raseinių rajono savivaldybės administracija 212 kab.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Raseinių rajono apylinkės teismas
Raseiniai
LT

VI.5)

Šio skelbimo išsiuntimo data

2018-01-31
VI.7)

Metinis pirkimų planas

http://www.cvpp.lt/index.php?option=com_vptpublic&Itemid=88

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?