CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Palangos miesto savivaldybės administracija
125196077
Vytauto g. 112
Palanga
00153
LT
Asmuo ryšiams: Vaidotas Kaklys
Telefonas: +370 46041407
El. paštas: vps@palanga.lt
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.palanga.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=369940
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Šventosios gatvės ruožo nuo Žuvėdrų g. iki Miško tako apšvietimo (nuo 0,000 km iki 0,595 km) bei pėsčiųjų tako su apšvietimu (nuo 0,595 km iki 1,370 km) Palangoje statybos darbų pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45000000  -  Statybos darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Darbai atliekami pagal projektuotojo UAB „Kavesta“ 2017 m. parengtą Šventosios gatvės ruožo nuo Žuvėdrų g. iki Miško tako apšvietimo (nuo 0,000 km iki 0,595 km) bei pėsčiųjų tako su apšvietimu (nuo 0,595 km iki 1,370 km) Palangoje naujos statybos techninį darbo projektą Nr. 20PS ir 2017-09-26 statybą leidžiantį dokumentą Nr. LSNS-33-170926-00146.
Numatoma įrengti: apie 754 m ilgio ir 1,5 m pločio nesudėtingiesiems statiniams priskirtiną pėsčiųjų taką Šventosios gatvėje nuo 0,595 km iki 1,370 km, apie 190 m neypatingiems statiniams priskirtinus lauko lietaus nuotekų tinklus. Taip pat planuojama įrengti projekte numatytą gatvės ir pėsčiųjų tako apšvietimo sistemą bei įsigyti požeminių inžinerinių tinklų bei žemės sklypo su statiniais geodezinių nuotraukų atlikimo ir kadastrinių bylų parengimo paslaugas.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45000000  -  Statybos darbai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Šventosios gatvės ruožas nuo Žuvėdrų gt. iki Miško tako Palangoje
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Darbai atliekami pagal projektuotojo UAB „Kavesta“ 2017 m. parengtą Šventosios gatvės ruožo nuo Žuvėdrų g. iki Miško tako apšvietimo (nuo 0,000 km iki 0,595 km) bei pėsčiųjų tako su apšvietimu (nuo 0,595 km iki 1,370 km) Palangoje naujos statybos techninį darbo projektą Nr. 20PS ir 2017-09-26 statybą leidžiantį dokumentą Nr. LSNS-33-170926-00146.
Numatoma įrengti: apie 754 m ilgio ir 1,5 m pločio nesudėtingiesiems statiniams priskirtiną pėsčiųjų taką Šventosios gatvėje nuo 0,595 km iki 1,370 km, apie 190 m neypatingiems statiniams priskirtinus lauko lietaus nuotekų tinklus. Taip pat planuojama įrengti projekte numatytą gatvės ir pėsčiųjų tako apšvietimo sistemą bei įsigyti požeminių inžinerinių tinklų bei žemės sklypo su statiniais geodezinių nuotraukų atlikimo ir kadastrinių bylų parengimo paslaugas.
.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 8
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
1 kartą 2 mėnesiai
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: ES lėšos pagal priemonę Nr. 06.2.1-TID-R-511 „Vietinių kelių vystymas“ projektą „Eismo saugumo priemonių įgyvendinimas Palangos miesto Šventosios g. ruože nuo Žuvėdrų g. iki Miško tako“.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Pateikiamas užpildytas Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Atrankos kriterijai nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Atrankos kriterijai nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Rangos darbai finansuojami Palangos miesto savivaldybės biudžeto ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis pagal priemonės Nr. 06.2.1-TID-R-511 „Vietinių kelių vystymas“ projektą „Eismo saugumo priemonių įgyvendinimas Palangos miesto Šventosios g. ruože nuo Žuvėdrų g. iki Miško tako“.
Už atliktus rangos darbus atsiskaitoma per 60 kalendorinių dienų pagal iki einamojo mėnesio 25 dienos gautus atsiskaitymo dokumentus (atliktų darbų ar paslaugų aktus, atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymas, PVM sąskaitas faktūras).

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2018-03-30
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2018-05-30
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2018-03-30
Vietos laikas:  10:45
Vieta:  
Palangos miesto savivaldybės administracija, 213 kab., Vytauto g. 112, Palanga

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)

Papildoma informacija

1. Sutarties pradžia: sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo bei patvirtina antspaudais visos sutarties šalys, rangovas pateikia užsakovui sutarties įvykdymo užtikrinimo garantiją 10 % nuo pasiūlytos darbų kainos be PVM, su užsakovu suderintą kalendorinį darbų atlikimo grafiką. Sutarties įvykdymo užtikrinimo garantija, su užsakovu suderintas kalendorinis darbų atlikimo grafikas turi būti pateikti ne vėliau nei per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos.
2. Sutarties trukmė – 8 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Sutarties pabaiga bus laikomas momentas, kai bus atlikti sutartyje numatyti darbai, ištaisyti defektai, parengtos statinių geodezinės nuotraukos, kadastrinių matavimų bylos, suderintos su VĮ Registrų centru, ir užsakovui perduoti visi STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ nurodyti privalomi dokumentai, kuriuos rangovas turi pateikti užsakovui statybos užbaigimui organizuoti ir vėliau teisėtai saugoti.
3. Darbus atlikti rangovas privalo per 6 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Klaipėdos apygardos administracinis teismas
Klaipėda
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2018-03-14
VI.7)

Metinis pirkimų planas

Pirkimas įtrauktas į metinį pirkimų planą

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?