CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Marijampolės savivaldybės administracija
188769113
J. Basanavičiaus a. 1
Marijampolė
LT-68307
LT
Asmuo ryšiams: Linas Griška
Telefonas: +370 34390043
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.marijampole.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=379494
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Marijampolės savivaldybės kelių, gatvių, aikštelių ir šaligatvių priežiūros ir remonto darbai
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45233200  -  Įvairūs dangos darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Marijampolės savivaldybės kelių, gatvių, aikštelių ir šaligatvių priežiūros ir remonto darbai
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45233142  -  Kelių remonto darbai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Marijampolės sav.
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Numatomų atlikti darbų per vienerius metus bendroji apimtis nurodyta pasiūlymo formoje. Pirkimo objektas apima: Šaligatvių iš betoninių plytelių išardymas; Medžiagų (suverstinių ir parankių) panešimas 10 m atstumu; Šaligatvių iš 4 cm storio sluoksnio asfaltbetonio išardymas; Smėlio - cemento mišinio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 3 cm; Smėlio - žvyro mišinio šaligatvio pagrindo įrengimas (sluoksnio storis 10 cm); Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėliu; Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėliu (be plytelių kainos); Asfaltbetonio dangos technologinių siūlių apdorojimas bitumu; Asfaltbetonio dangos technologinių siūlių apdorojimas bitumu paviršių užpilant skaldele; Betoninių trinkelių grindinio grindimas siūles užpilant smėlio-cemento skiediniu; Betono trinkelių įrengimas, užpilant siūles (cemento skiediniu) (be trinkelių kainos); Bordiūrų (šaligatvio bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas; Bordiūrų (gatvės bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas; Gazoninių bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo; Betoninių kelio bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo; Betono bordiūrų(kelio bordiūrų) įrengimas ant betono pagrindo(be borto kainos); Gazoninių bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo (be borto kainos); Betono mišiniai; Statybinis smėlis-žvyras; Šaligatvio remontas, papildant pagrindą nauj. medž., įrengiant smėlio pasluoksnį ir naud. šalig. plytelių dangą; Smulkių gaminių pervežimas objekte, atliekant mažų apimčių gatvių, šaligatviu remontą; Betoninių trinkelių ir šaligatvio plytelių pjaustymas; Betono skaldos pagrindo, iki 5 m2 ploto vienoje vietoje, ardymas rankiniu būdu; Betono skaldos pagrindo, iki 5 m2 ploto vienoje vietoje, ardymas pneumoplaktukais; Statybinių šiukšlių išvežimas 5 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais ir dalinai rankiniu būdu; Kelio pagrindo ar dangos iš smėlio-žvyro mišinio įrengimas (storis 10 cm , viensluoksnis); Smulkinto betono pagrindo įrengimas (sluoksnio storis 16 cm); 50% smėlio-žvyro ir 50% skaldos mišinio pagrindo ar dangos įrengimas (storis 10 cm , viensluoksnis); Birių medžiagų transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 1,0m3 kaušo talpos ekskavatoriumi; Transportuojant birias medžiagas gerais keliais 6t a/savivarčiais, už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=7.000; Siūlių pjaustymas diskine freza asfaltbetonio dangoje; Asfaltbetonio dangos iki 50 mm storio sluoksnio frezavimas W-500; Juodų dangų paviršiaus gruntavimas bitumine emulsija; Duobėtos asfaltbetonio dangos asfaltavimas, tankinant volu, kai remontuojamas plotas iki 5 m2 (sluoksnio storis 5 cm); Išlyginamojo sluoksnio iš asfaltbetonio mišinių įrengimas asfalto klotuvu; Duobėtos dangos remontas, neiškapojant duobių kraštų, kai remontuojamas plotas iki 1m2 (1t asfaltbetonio)(tankinant volu); Asfaltbetonio pervežimas objekte, atliekant gatvių dangos duobių remontą; 4 cm storio dangos iš asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas iki 200 t/h; Frezuoto asfaltbetonio pagrindo įrengimas (sluoksnis 8.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h); 6 cm storio viensl. dangos iš asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas iki 200t; Šulinio angos paaukštinimas g/b žiedais ; Ketinių liukų keitimas į plaukiojančio tipo; Išdaužų iki 1m2 ploto užtaisymas šaltaisiais mišiniais (šaltuoju asfaltbetoniu), kai sluoksnio storis 50 mm (buvo 12t); Pralaidų iš plastikinių gofruotų vamzdžių montavimas; Gofruti plastikiniai vamzdžiai pralaidoms d 300; Gofruoti plastikiniai vamzdžiai pralaidoms d 400; Mechanizuotas grunto kasimas 0,5 m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant gruntą į autosavivarčius; Grunto kasimas rankiniu būdu ir kt.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 12
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Sutartį galima pratęsti du kartus po 12 mėn.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: taip
Pasirinkimo galimybių aprašymas:
Sutarties gali būti pratęsta du kartus po 12 mėn.
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas. Perkančioji organizacija pirmiausia įvertins pasiūlymus, po to tikrins ar nėra ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio dalyvio pašalinimo pagrindų, ar šio dalyvio kvalifikacija atitinka numatytus reikalavimus.
Tiekėjas yra įregistruotas teisės aktų nustatyta tvarka ir turi teisę verstis ta ūkine veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai vykdyti. Pateikiama valstybės įmonės Registrų centro išduoto Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo kopija ar įstatų dalis ar kiti dokumentai, patvirtinantys tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Sutarties įvykdymas užtikrinamas banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimu. Pasirašius Sutartį, Rangovas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos Užsakovui pateikia Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą (pateikiant jį su tinkamai patvirtinta laidavimo draudimo liudijimo kopija). Į banko garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo tekstą turi būti įtraukta nuostata, kad Šalių ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikos teismuose. Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė – 5% nuo Rangovo pasiūlymo vertės Eur su PVM.
III.2.3)

Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2018-02-05
Vietos laikas:  09:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2018-05-06
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2018-02-05
Vietos laikas:  09:45
Vieta:  
J. Basanavičiaus a. 1, Marijampolė, 209 kabinetas
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 44 straipsnio 11 dalimi, tiekėjai nedalyvauja komisijos posėdžiuose, kuriuose susipažįstama su elektroninėmis priemonėmis pateikais pasiūlymais, atliekamos pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūros.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)

Papildoma informacija

Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS). Pasiūlymai turi būti pateikti tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Kauno apygardos teismas
A. Mickevičiaus g. 18
Kaunas
44312
LT
Telefonas: +370 374909441
Faksas: +370 37324164
Interneto adresas: http://kat.teismai.lt

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Dalyviau turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai Viešųjų pirkimų įstatymo 102 straipsnyje nustatyta tvarka.
VI.5)

Paskelbimo data

2018-01-23
VI.7)

Metinis pirkimų planas

http://www.cvpp.lt/index.php?option=com_vptpublic&Itemid=88

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?