CVPP

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Kauno miesto savivaldybės administracija
188764867
Laisvės al. 96
Kaunas
44251
LT
Asmuo ryšiams: Asta Kudirkienė
Telefonas: +370 37425891
Faksas: +370 37223106
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.kaunas.lt

I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Savivaldybės valdomų statinių ir patalpų (kultūros paveldo) projektavimo paslaugų pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

71320000  -  Inžinerinio projektavimo paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Perkamos paslaugos – Savivaldybės valdomų statinių ir patalpų (kultūros paveldo) projektavimo paslaugos, atitinkančios Sutarties 1 priede nurodytus reikalavimus
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.1.7)

Bendra pirkimo vertė

Vertė be PVM:  724817.00  EUR
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)

71320000  -  Inžinerinio projektavimo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Kauno miesto savivaldybė
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Perkamos paslaugos – Savivaldybės valdomų statinių ir patalpų (kultūros paveldo) projektavimo paslaugos, atitinkančios Sutarties 1 priede nurodytus reikalavimus. parengti Savivaldybės valdomų statinių ir patalpų (kultūros paveldo statinių ir patalpų ar statinių, esančių nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje ar apsaugos zonoje) projektinę dokumentaciją (toliau – Projektas) – kai statiniuose ar patalpose yra atlikta rekonstrukcija, kapitalinis ar paprastasis remontas, kai keičiama statinio ar patalpų paskirtis, kai du ar daugiau kadastro objektų sujungiami į vieną, padalinant ar atidalijant vieną kadastro objektą į du ar daugiau kadastro objektų ir kt. Teisės aktų nustatyta tvarka suderinti su atitinkamomis projektus tikrinančiomis Savivaldybės ir Valstybės institucijomis bei Užsakovu, Užsakovo vardu gauti statybą leidžiančius dokumentus ir perduoti Užsakovui tinkamai parengtus dokumentus.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  tiekėjo vadovaujančio specialisto patirtis  /  Lyginamasis svoris:  10
Kaina  -  Lyginamasis svoris:  90
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.1)

Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2017/S 235-488182
2017-718351

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 1

Pavadinimas: Savivaldybės valdomų statinių ir patalpų (kultūros paveldo) projektavimo paslaugų pirkimas

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)

Sutarties skyrimas

V.2.1)

Sutarties sudarymo data

2018-03-01
V.2.2)

Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius:  2
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius:  2
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius:  0
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš ne ES valstybių narių, skaičius:  0
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius:  2
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei :  ne
V.2.3)

Rangovo pavadinimas ir adresas

Eugenijos Balaišienės projektavimo firma
234997160
K. Petrausko g. 23A
Kaunas
44162
LT
Telefonas: +370 69877291
El. paštas: EGBGRUPE@gmail.com
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA

Rangovas yra MVĮ : taip
V.2.4)

Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)

Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė:  724817.00  EUR

VI dalis: Papildoma informacija

VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Kauno apygardos teismas
A. Mickevičiaus g. 18
Kaunas
LT-44312
LT
Telefonas: +370 37490941
Faksas: +370 37324164

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Peržiūros procedūra nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje
VI.5)

Šio skelbimo išsiuntimo data

2018-03-13
VI.7)

Metinis pirkimų planas

https://www.eviesiejipirkimai.lt/index.php?kuras=0&option=com_vptpublic&task=list&Itemid=65&filter_show=1&filter_limit=10&vpt_unite=&filter_authority=kauno+miesto+sav&filter_jarcode=&filter_cpv=&filter_tender=kult%C5%ABros+paveldo&filter_type=0&filter_proctype=&filter_servicetype=&filter_from=2017-01-01&filter_to=2017-12-31&filter_publishfrom=&filter_publishto=&filter_updatefrom=&filter_updateto=

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?