CVPP

Skelbimas apie pirkimą. Komunalinės paslaugos

Darbai

Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas ir adresai

UAB 'Šilalės šilumos tinklai'
176502533
Maironio g. 20b, LT-75137 Šilalė
Šilalė
75137
LT
Asmuo ryšiams: Danguolė Petrokienė
Telefonas: +370 844974493
Faksas: +370 844974491
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=399592
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.6)

Pagrindinė veikla

Dujų ir šilumos gamyba, transportavimas ir skirstymas

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

3 MW galios biokuru kūrenamo vandens šildymo katilo su esama pakura, su pagalbiniais įrenginiais pirkimas
Nuorodos numeris:  2018
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45331110  -  Katilų montavimo darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

3 MW galios biokuru kūrenamo vandens šildymo katilo su esama pakura, su pagalbiniais įrenginiais, inžineriniais tinklais, techninio ir darbo projektų arba techninio darbo projekto (jeigu taikoma pagal teisės aktus) atlikimą, statinio projekto vykdymo priežiūrą (jeigu taikoma pagal teisės aktus), reikalingų įrengimų ir medžiagų komplektavimą, statybos - montavimo darbus ir bandymus, personalo mokymą, objekto pridavimą LR įstatymų ir poįstatyminių aktų nustatyta tvarka.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

44621200  -  Katilai
45222000  -  Inžinerinių statinių, išskyrus tunelius, šachtas, požemines perėjas ir metro, statybos darbai
45231000  -  Vamzdynų, ryšių ir elektros energijos tiekimo linijų tiesimo darbai
45251200  -  Katilinių statybos darbai
80500000  -  Apmokymo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Vingininkų k Šilalės r
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

3 MW galios biokuru kūrenamo vandens šildymo katilo su esama pakura, su pagalbiniais įrenginiais, inžineriniais tinklais, techninio ir darbo projektų arba techninio darbo projekto (jeigu taikoma pagal teisės aktus) atlikimą, statinio projekto vykdymo priežiūrą (jeigu taikoma pagal teisės aktus), reikalingų įrengimų ir medžiagų komplektavimą, statybos - montavimo darbus ir bandymus, personalo mokymą, objekto pridavimą LR įstatymų ir poįstatyminių aktų nustatyta tvarka.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 3
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)

Papildoma informacija

Prisegtas kaip dokumentas

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjai, ketinantys dalyvauti pirkime, privalo pateikti užpildytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą ir kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaraciją. Reikalavimai nurodyti pirkimo dokumentuose.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.6)

Reikalaujami užstatai ir garantijos

Perkantysis subjektas reikalauja, kad kartu su pasiūlymu būtų pateiktas pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas- Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimas 15 000 Eur (penkiolika tūkstančių eurų) sumai.
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Perkantysis subjektas reikalauja, kad pirkimo sutarties sąlygų įvykdymas būtų užtikrinamas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos (toliau – banko) garantija ar Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruotos draudimo bendrovės laidavimu.
Garantijos (laidavimo) suma statybos laikotarpiu (statybos laikotarpis baigiasi šalims pasirašius galutinių darbų perdavimo-priėmimo aktą) ne mažesnės kaip 10% nuo pirkimo sutarties kainos Eur be PVM, garantinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpiu (šis laikotarpis prasideda šalims pasirašius galutinių darbų perdavimo-priėmimo aktą ir baigiasi kartu su garantinių įsipareigojimų pabaiga) ne mažesnės kaip 5% nuo pirkimo sutarties kainos Eur be PVM.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2018-05-28
Vietos laikas:  09:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2018-08-31
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2018-05-28
Vietos laikas:  09:45
Vieta:  
Maironio 20B Šilalė, vyr. buhalterės kabinete

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Tauragės apylinkės teismas Šilalės rūmai
Šilalė
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Pretenzijos pateikiamos ir ginčai nagrinėjami Lietuvos respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos , energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymo VII skyriaus nustatyta tvarka
VI.5)

Paskelbimo data

2018-05-17

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?