CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos
304740061
Šv. Ignoto g. 6
Vilnius
01144
LT
Asmuo ryšiams: Sadonija Padarauskienė
Telefonas: +370 70680221
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://www.kam.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=420105
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)

Pagrindinė veikla

Gynyba

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

DRABUŽIŲ (LAIVO UNIFORMOS MARŠKINAIČIŲ TRUMPOMIS RANKOVĖMIS IR LAIVO UNIFORMOS MARŠKINAIČIŲ ILGOMIS RANKOVĖMIS) PIRKIMAS
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

18330000  -  Marškinėliai ir marškiniai
II.1.3)

Sutarties tipas

Prekės
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Pirkimo objektas – drabužiai Karinėms jūrų pajėgoms (toliau – KJP): laivo uniformos marškinaičiai trumpomis rankovėmis ir laivo uniformos marškinaičiai ilgomis rankovėmis (toliau – Prekės). Pirkimo objektas į skaidomas į 2 (dvi) dalis: 1 pirkimo dalis. Laivo uniformos marškinaičiai trumpomis rankovėmis. 2 pirkimo dalis. Laivo uniformos marškinaičiai ilgomis rankovėmis. Preliminarus Prekių kiekis per 36 mėn. yra: 1 pirkimo daliai - iki 6500 vnt., minimalus - 2120 vnt. pirmo užsakymo metu; 2 pirkimo daliai - iki 6500 vnt., minimalus - 2120 vnt. pirmo užsakymo metu. Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti maksimalaus Prekių kiekio per visą sutarties galiojimo laikotarpį. Tikslus perkamų Prekių kiekis priklausys nuo Perkančiosios organizacijos poreikių.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
Pasiūlymai gali būti teikiami dėl  visų pirkimo dalių
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Laivo uniformos marškinaičiai trumpomis rankovėmis
Pirkimo dalies Nr.:  1
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

18330000  -  Marškinėliai ir marškiniai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Savanorių pr. 8, Vilnius, Lietuvos kariuomenės Depų tarnyba (Mokėtojo padalinys).
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Pirkimo objektas – drabužiai Karinėms jūrų pajėgoms (toliau – KJP): laivo uniformos marškinaičiai trumpomis rankovėmis. Preliminarus Prekių kiekis per 36 mėn. yra iki 6500 vnt., minimalus - 2120 vnt. pirmo užsakymo metu. Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti maksimalaus Prekių kiekio per visą sutarties galiojimo laikotarpį. Tikslus perkamų Prekių kiekis priklausys nuo Perkančiosios organizacijos poreikių.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 36
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)

Papildoma informacija

Pirkimas vykdomas CVP IS elektroniniu būdu. Elektroninėms priemonėmis pasiūlymus gali teikti tik tiekėjai, registruoti CVP IS adresu: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt.
Registracija CVP IS yra nemokama. Su visais Lietuvos Respublikos teisės aktais galima susipažinti internetinėje duomenų bazėje https://www.e-tar.lt/portal/lt/index.
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

laivo uniformos marškinaičiai ilgomis rankovėmis
Pirkimo dalies Nr.:  2
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

18330000  -  Marškinėliai ir marškiniai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Savanorių pr. 8, Vilnius, Lietuvos kariuomenės Depų tarnyba (Mokėtojo padalinys).
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Pirkimo objektas – drabužiai Karinėms jūrų pajėgoms (toliau – KJP): laivo uniformos marškinaičiai ilgomis rankovėmis. Preliminarus Prekių kiekis per 36 mėn. yra iki 6500 vnt., minimalus - 2120 vnt. pirmo užsakymo metu. Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti maksimalaus Prekių kiekio per visą sutarties galiojimo laikotarpį. Tikslus perkamų Prekių kiekis priklausys nuo Perkančiosios organizacijos poreikių.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 36
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)

Papildoma informacija

Pirkimas vykdomas CVP IS elektroniniu būdu. Elektroninėms priemonėmis pasiūlymus gali teikti tik tiekėjai, registruoti CVP IS adresu: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt.
Registracija CVP IS yra nemokama. Su visais Lietuvos Respublikos teisės aktais galima susipažinti internetinėje duomenų bazėje https://www.e-tar.lt/portal/lt/index.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Reikalaujama, kad tiekėjai pateiktų EBVPD – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio nuostatomis. EBVPD parengiamas pagal standartinę formą, kuri yra patvirtinta 2016 m. sausio 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/7, kuriuo nustatoma Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento standartinė forma (OL 2016 L 3, p. 16). Tiekėjas turi pateikti užpildytą Konkurso sąlygų "Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)", kuriame patvirtina, kad nėra pagrindo jo pašalinti iš pirkimo. EBVPD pildomas jį įkėlus į Europos Komisijos interneto svetainę https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=lt. Užpildžius ir atsisiuntus pateikiamas su pasiūlymu.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Netaikoma
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Reikalaujamas sutarties vykdymo užtikrinimas: banko garantija ar draudimo bendrovės laidavimo raštu užtikrinama suma ne mažesnė kaip 7 (septyni) proc. nuo Sutarties kainos (arba bendros pasiūlymo kainos) Eur be PVM. Banko garantijos ar draudimo bendrovės laidavimo rašto galiojimo terminas turi būti ne mažiau kaip dviem mėnesiais ilgesnis nei Sutarties specialiosios dalies 3 punkte nurodytas Prekių pristatymo terminas. Banko garantija ar draudimo bendrovės laidavimo raštas privalo atitikti Sutarties Bendrosios dalies 12.1, 12.2 ir 12.3 papunkčiuose nurodytus reikalavimus. Kitos sąlygos nurodytos pirkimo dokumentuose (Konkurso sąlygų 4 priede "Pagrindinės prekių viešojo pirkimo - pardavimo sutarties sąlygos" 1 ir 2 pirkimo dalims).

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2018-10-23
Vietos laikas:  09:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2018-10-23
Vietos laikas:  09:45
Vieta:  
Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos, Šv. Ignoto g. 6, Vilnius, B405
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Susipažinimo su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais procedūroje tiekėjai arba jų atstovai nedalyvauja.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr. 40/1
Vilnius
01501
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriaus nustatyta tvarka.
VI.5)

Paskelbimo data

2018-09-18

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?