CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Palangos miesto savivaldybės administracija
125196077
Vytauto g. 112-
Palanga
00153
LT
Asmuo ryšiams: Vaidotas Kaklys
Telefonas: +370 46041407
El. paštas: vps@palanga.lt
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://www.palanga.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=406984
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Mokslo paskirties pastato lopšelio-darželio "Pasaka" Saulėtekio takas 8A, Palangoje, kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimo paslaugos pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

71300000  -  Inžinerijos paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Projektas rengiamas vadovaujantis statinio projektavimo užduotimi, patvirtinta Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. A1-701, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir kitais teisės aktais.
Projektavimas apima dalį vieno statinio. Projektuojamo statinio paskirtis – mokslo, statinio dalies bendras plotas apie 260 m2, tūris apie 680 m3.
Projektu numatoma kapitaliai remontuoti mokslo paskirties lopšelio-darželio pastato (unikalus Nr. 4400-2144-1123) ketvirto korpuso dviejų grupių patalpas antrame aukšte, pažymėtas plane indeksais nuo 2-37 iki 2-48, pritaikant šias patalpas ikimokyklinio ugdymo paslaugoms teikti.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

71300000  -  Inžinerijos paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Palangos miesto savivaldybės administracija Vytauto g. 112, Palanga
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Projektas rengiamas vadovaujantis statinio projektavimo užduotimi, patvirtinta Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. A1-701, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir kitais teisės aktais.
Projektavimas apima dalį vieno statinio. Projektuojamo statinio paskirtis – mokslo, statinio dalies bendras plotas apie 260 m2, tūris apie 680 m3.
Projektu numatoma kapitaliai remontuoti mokslo paskirties lopšelio-darželio pastato (unikalus Nr. 4400-2144-1123) ketvirto korpuso dviejų grupių patalpas antrame aukšte, pažymėtas plane indeksais nuo 2-37 iki 2-48, pritaikant šias patalpas ikimokyklinio ugdymo paslaugoms teikti.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 6
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
1 kartą 1 mėnesį
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: ES lėšos iš 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonę Nr. 09.1.3-CPVA-R-705 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Pateikiamas užpildytas Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Atrankos kriterijai nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Atrankos kriterijai nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Už kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimo paslaugas bus atsiskaitoma Statytojui patvirtinus projektą ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo sąskaitų faktūrų gavimo dienos.
Paslaugos teikėjas privalo per 5 (penkias) darbo dienas nuo techninio darbo projekto parengimo paslaugos pirkimo sutarties pasirašymo dienos pateikti pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą – Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko, kredito unijos garantiją ar draudimo bendrovės laidavimą 10 % dydžio nuo pasiūlytos sumos (be PVM).

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2018-07-16
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2018-08-31
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2018-07-16
Vietos laikas:  10:45
Vieta:  
Palangos miesto savivaldybės administracija, 213 kab., Vytauto g. 112, Palanga

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)

Papildoma informacija

Techninio darbo projekto parengimo sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo ir tinkamai patvirtina Sutarties šalys ir kai paslaugos teikėjas pateikia užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimo garantiją ir galioja iki visiško šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 6 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo.
Statinio techninį darbo projektą parengti per 4 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo. Į šį terminą įskaičiuotas projekto derinimas ir ekspertizės atlikimas. Projektinių sprendinių parengimo terminas – ne daugiau kaip 1 mėn., ekspertizės trukmė – apie 1 mėn. Techninis darbo projektas laikomas parengtu, kai statytojas jį patvirtina (po teigiamų ekspertizės išvadų).
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Klaipėdos apygardos teismas
Klaipėda
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2018-06-22

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?