CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Joniškio rajono savivaldybės administracija
288712070
Livonijos g. 4, LT-84124 Joniškis
Joniškis
LT-84124
LT
Asmuo ryšiams: Vijoleta Skugarienė
Telefonas: +370 42669162
Faksas: +370 42669162
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.joniskis.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=388421
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokyklos kapitalinio remonto I ir II etapų rangos darbai
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45214200  -  Mokyklų statybos darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokyklos adresu Vilniaus g. 14, Joniškio m. kapitalinio remonto darbų atlikimas, darbus vykdant I ir II etapais. Pastato unikalus Nr. 4796-6000-2010.
Darbai atliekami pagal pateiktą Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokyklos pastato, Vilniaus g. 14, Joniškyje, kapitalinis remontas techninį projektą. Projekto žymuo AT-16A-950-XX-TP-BD, patvirtintas Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. A-486).
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

71320000  -  Inžinerinio projektavimo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Vilniaus g. 14, Joniškio miestas
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokyklos adresu Vilniaus g. 14, Joniškio m. kapitalinio remonto darbų atlikimas, darbus vykdant I ir II etapais. Pastato unikalus Nr. 4796-6000-2010.
Pagrindinės darbų apimtys, kurios yra numatytos parengtame projekte:
I etapo darbai:
1. Darbo projekto parengimas (I etapo);
2. Statinio architektūros darbai;
3. Statinio konstrukcijų darbai;
4. Vandentiekio, nuotekų tinklų darbai;
5. Šildymo darbai;
6. Vėdinimo darbai;
7. Šilumos punkto įrengimo darbai;
8. Elektros darbai;
9. Elektroninių ryšių darbai;
10. Apsauginės signalizacijos darbai;
11. Gaisrinės signalizacijos darbai;
12. Sklypo sutvarkymo darbai;
13. Lauko inžineriniai darbai.
Remontuojamų patalpų plotas 672,13 m2.
II etapo darbai:
1. Darbo projekto parengimas (II etapo);
2. Statinio architektūros darbai;
3. Sklypo sutvarkymo darbai;
4. Lauko inžinerinių tinklų darbai.
Darbai atliekami pagal pateiktą Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokyklos pastato, Vilniaus g. 14, Joniškyje, kapitalinis remontas techninį projektą. Projekto žymuo AT-16A-950-XX-TP-BD, patvirtintas Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. A-486).
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė dienomis: 730
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Darbų atlikimo termino pratęsimas - 60 dienų
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: 09.1.3-CPVA-R-725-61-0006

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Perkančioji organizacija reikalauja, kad tiekėjai pateiktų Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio nuostatomis. Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas parengiamas pagal standartinę formą, kuri yra patvirtinta 2016 m. sausio 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/7, kuriuo nustatoma Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento standartinė forma (OL 2016 L 3, p. 16). Norintieji pildyti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą elektroniniu būdu, naudojasi Europos Komisijos sukurta elektronine forma.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Netaikoma
Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:  
Netaikoma
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Sutarties įvykdymo užtikrinimo forma yra banko garantija, išduota banko ar kitos kredito įstaigos (pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.93 str.) arba laidavimas (laidavimo sutartis), išduotas draudimo bendrovės (pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.76 ir 6.77 str.). Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginis ir neatšaukiamas, draudžiama suma privalo būti išmokama besąlygiškai be jokių banko, kredito unijos ar draudimo bendrovės prieštaravimų. Užtikrinimo suma – ne mažiau kaip 10% nuo pasiūlymo vertės.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2018-05-30
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2018-05-30
Vietos laikas:  10:45
Vieta:  
Joniškio rajono savivaldybės administracija, Viešųjų pirkimų skyrius, 412 kab., Livonijos g. 4, Joniškis.
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Tiekėjai nedalyvauja komisijos posėdžiuose, kuriuose susipažįstama su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais, atliekamos pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūros. Komisijos posėdžiuose stebėtojai nedalyvauja.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)

Papildoma informacija

1. Perkančioji organizacija organizuos susitikimą su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų. Susitikimas vyks 2018 m. gegužės 24 d. 10.00 val. Joniškio rajono savivaldybės administracijos didžiojoje salėje, II aukštas, Livonijos g. 4, Joniškis. Kontaktinė informacija: Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas Darius Ščiglinskas, tel. +370 42652091.
2. Pirkimo sutartį numatoma finansuoti iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų naudojant sąskaitų apmokėjimo būdą pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316, kuriam reikalingi ilgesni nei 30 d. apmokėjimo terminai. Atsižvelgiant į tai numatoma, kad perkančioji organizacija (užsakovas) privalo mokėti tiekėjui (rangovui) sumą, patvirtintą tiekėjo (rangovo) pateiktuose mokėjimo dokumentuose ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) dienų nuo tinkamų mokėjimo dokumentų gavimo dienos.
3. Perkančioji organizacija neteikia informacijos tiekėjams apie pasiūlymus pateikusius tiekėjus, pasiūlytas kainas iki kol bus įvertinti pasiūlymai, nustatyta pasiūlymų eilė, priimtas sprendimas nustatyti laimėjusį pasiūlymą.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Šiaulių apygardos teismas
Šiauliai
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriaus nuostatos
VI.5)

Paskelbimo data

2018-05-14

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?