CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija
188736355
Vilniaus g. 27, Vilnius
Vilnius
01119
LT
Asmuo ryšiams: Evelina Matulaitienė
Telefonas: +370 66842197
El. paštas: evelina@vtek.lt
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.vtek.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=405621
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Registro, skirto privačių interesų deklaravimo duomenų registravimui ir tvarkymui, sukūrimo ir įdiegimo techninės priežiūros paslaugų pirkimas
Nuorodos numeris:  PIR techn. priežiūros pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

50324100  -  Sistemos priežiūros paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Registro, skirto privačių interesų deklaravimo duomenų registravimui ir tvarkymui, sukūrimo ir įdiegimo techninės priežiūros paslaugų pirkimas.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

50324100  -  Sistemos priežiūros paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Vilniaus g. 27, LT-01402 Vilnius
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Registro, skirto privačių interesų deklaravimo duomenų registravimui ir tvarkymui, sukūrimo ir įdiegimo techninės priežiūros paslaugų pirkimas.
Privačių interesų registro (toliau – PIR) kūrimo ir diegimo techninės priežiūros paslaugos apims šias sritis:
- Techninės priežiūros plano parengimą;
- Duomenų mainų su kitomis valstybės informacinėmis sistemomis ir registrais sutarčių projektų parengimą;
- Reikalavimų PIR duomenų centro paslaugų teikėjui parengimą;
- PIR projektavimo, kūrimo ar modernizavimo, testavimo, diegimo bei kitų susijusių darbų, kuriuos vykdys PIR kūrimo ir diegimo paslaugų teikėju (toliau - Diegėjas), atitikimo techninei specifikacijai kontrolę;
- Rekomendacijų teikimą PIR kūrimo ir diegimo projekto valdymo klausimais;
- PIR diegėjo parengtos dokumentacijos vertinimą, analizę bei pastabų ir rekomendacijų teikimą;
- Aktyvų dalyvavimą PIR priėmimo testavimo sesijose ir PIR priėmimo testavimo ataskaitų rengimą;
- PIR vartotojų sąsajos (angl. Usability) atitikties ergonominiams reikalavimams vertinimą;
- PIR diegėjo parengtų PIR integracijų su kitomis informacinėmis sistemomis ir registrais vertinimą;
- PIR atsparumo įsilaužimams vertinimą;
- PIR apkrovos ir greitaveikos testavimą;
- PIR bandomosios eksploatacijos plano ir ataskaitos parengimą;
- Galutinių rezultatų įvertinimą;
- PIR saugos reikalavimų atitikties vertinimą;
- PIR rizikos vertinimą.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 13
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Raštišku šalių susitarimu Paslaugų atlikimo terminas gali būti pratęstas iki 6 mėn. laikotarpiui dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo tiekėjo.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Projekto Nr. 10.1.2-ESFA-V-916-01-0012

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas: Pirkimo vykdytojas reikalauja, kad tiekėjai pateiktų Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau - EBVPD) - aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų pirkimo dokumentuose.
Tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų bus prašoma tik iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Sutarties vykdymo sąlygos pateiktos pirkimo sąlygų 14 dalyje.
Sutarties tinkamas įvykdymas yra užtikrinamas banko, kredito unijos arba draudimo bendrovės garantija. Garantijos (laidavimo) suma: 2 (du) procentai nuo pirkimo sutarties vertės be PVM.
III.2.3)

Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2018-07-17
Vietos laikas:  09:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 2  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2018-07-17
Vietos laikas:  09:45

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2018-06-15

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?