CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Telšių rajono savivaldybės administracija
180878299
Žemaitės g. 14
Telšiai
87133
LT
Asmuo ryšiams: Albina Ročiuvienė
Telefonas: +370 44456196
Faksas: +370 44452229
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.telsiai.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=398493
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Socialinės priežiūros paslaugų (intensyvios krizių įveikimo pagalbos) teikimas Telšių rajono gyventojams
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

85320000  -  Socialinės paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Socialinės priežiūros paslaugų (intensyvios krizių įveikimo pagalbos) teikimas Telšių rajono gyventojams
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 59250.00  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

85320000  -  Socialinės paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Paslaugų atlikimo vieta – paslaugas teikiančio tiekėjo darbo vietoje, socialinių paslaugų įstaigoje, seniūnijoje, asmens namuose.
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Intensyvios krizių įveikimo pagalbos numatoma paslauga :
– asmeniui (šeimai) – 1 užsiėmimas / 1.5 val., 10 kartų per metus (15 val.), 10 asmenų (šeimų) iš viso 150 valandų per metus;
– asmenų (šeimų) grupėms – 1 užsiėmimas / 1.5 val., 10 kartų per metus (15 val.), 10 asmenų (šeimų) grupių iš viso 150 valandų per metus.
Apgyvendinimo paslauga su krizių įveika asmeniui (šeimai) – iki 60 parų, 15 asmenų (šeimų), iš viso 900 parų per metus.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 59250.00  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 36
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjas turi pateikti užpildytą pirkimo sąlygų 2 priedą „Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
-
Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:  
-
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
1. Sutarčiai vykdyti tiekėjas turi pasiūlyti:
1) bent 1 specialistą, turintį socialinio darbuotojo išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 2 metų socialinio darbuotojo darbo patirtį;
2) bent 1 specialistą, turintį psichologo/psichoterapeuto išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 2 metų psichologo/psichoterapeuto darbo patirtį.
2. Tiekėjas privalo turėti nuosavas, nuomojamas ar kita teisėta forma apgyvendinimo paslaugai pritaikytas patalpas.
Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:  
1. Pateikiama:
1) atsakingų už sutarties vykdymą specialistų sąrašas, kuriame nurodomi specialistų vardai ir pavardės, jų pareigos vykdant sutartį, darbo patirties trukmė, kokiu pagrindu specialistas yra pasitelkiamas (yra įdarbintas tiekėjo, subtiekėjo ar jungtinės veiklos partnerio įmonėje, planuojamas įdarbinti laimėjus konkursą, ar yra pasitelkiamas kaip subtiekėjas).
2) Išvardytų specialistų išsilavinimą patvirtinantys dokumentai ir gyvenimo aprašymai ar kiti darbo patirtį patvirtinantys dokumentai.
Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje.
2. Pateikiama:
1) dokumentas, kuriame nurodomas patalpų adresas, patalpos nuosavos, nuomojamos ar valdomos kita teisėta forma. Jei patalpos nuomojamos ar valdomos kita teisėta forma, pateikti tai įrodančius dokumentus (nuomos sutartys ar kitokie įsigijimo galimybes patvirtinantys dokumentai);
2) nuosavybę patvirtinantis dokumentas.
Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje.
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Sutartis įsigalioja perkančiajai organizacijai ir tiekėjui ją pasirašius ir tiekėjui pateikus reikalaujamą pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ir galioja iki perkančioji organizacija ir tiekėjas įvykdys Sutartyje numatytus įsipareigojimus.
Sutarties įvykdymo užtikrinimas - banko, kredito unijos garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas, pateikiams ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos, 5 proc. nuo Sutarties kainos.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2018-05-28
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2018-07-28
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2018-05-28
Vietos laikas:  10:45
Vieta:  
Telšių rajono savivaldybės administracija, 303 kab., Respublikos g. 32, LT-87333, Telšiai
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Tiekėjas nedalyvauja Viešųjų pirkimų komisijos posėdyje, kuriame susipažįstama su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)

Papildoma informacija

Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau - CVP IS). Pasiūlymai turi būti pateikti tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS. Pasiūlymus gali teikti tie tiekėjai, kurie registruoti CVP IS. Registracija CVP IS nemokama.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Šiaulių apygaros teismas
Šiauliai
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Dalyviai turi teisę pateikti pretenziją Perkančiajai organizacijai Viešųjų pirkimų įstatymo 102 straipsnio nustatyta tvarka.
Tiekėjų pretenzijos teikiamos ir nagrinėjamos, ieškiniai teikiami ir ginčiai sprendžiami Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje nustatyta tvarka.
VI.5)

Paskelbimo data

2018-05-10

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?