CVPP

Mažos vertės skelbimas

Pirkimas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu

Paslaugos

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
188601279
Siesikų g. 19
Vilnius
07170
LT
Asmuo ryšiams: Viktorija Puodžiūnaitė
Telefonas: +370 2491654
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.vmvt.lt

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=410232
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu

II dalis: Pirkimo objektas ir kita informacija

II.1)

Pavadinimas

Informacinių ir mokomųjų filmų gamybos paslaugos
II.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

92111250  -  Informacinių filmų gamyba
II.3)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.5)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2018-07-18
Vietos laikas:  09:00

III dalis: Papildoma informacija

III.1)

Papildoma informacija

1. Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai:
1.1. Tiekėjas per pastaruosius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jei tiekėjas vykdo veiklą mažiau nei 3 metus) turi būti įvykdęs arba vykdo bent vieną ar daugiau dokumentinių/ reprezentacinių vaizdo filmų sukūrimo sutartį (-is), kurių bendra vertė ne mažesnė kaip 10000 Eur su PVM. Jei tiekėjas teikia informaciją apie vykdomą (-as) sutartį (-is), laikoma, kad jo patirtis atitinka keliamą reikalavimą, jei vykdomos (-ų) sutarties (-ių) įvykdyta dalis per pastaruosius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jei tiekėjas vykdo veiklą mažiau nei 3 metus) yra ne mažesnė nei 10000 Eur su PVM.
Patvirtinantys dokumentai:
1. pateikiamas per pastaruosius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jei tiekėjas vykdė veiklą trumpiau kaip 3 metus) įvykdytų/ vykdomų dokumentinių/ reprezentacinių vaizdo filmų sukūrimo sutarčių sąrašas, kuriame nurodyti:
• užsakovai ir jų kontaktiniai duomenys;
• sutarčių pavadinimai;
•sutarčių vertės;
•sutarčių galiojimo terminai.
2. Bent viena užsakovo vadovo ar jo įgalioto asmens pasirašyta pažyma, kurioje turi būti nurodoma sutarties vertė ir tai, kad sutartis įvykdyta/vykdomai tinkamai.
2. Tiekėjas privalo turėti kvalifikuotą specialistą - projekto vadovą, atsakingą už pirkimo sutartyje numatytų paslaugų įgyvendinimą. Tiekėjo siūlomas vadovas turi turėti patirties vadovaujant bent 3 dokumentinių/reprezentacinių vaizdo filmų sukūrimui per paskutinius trejus metus.
Patvirtinantys dokumentai: Gyvenimo aprašymas, nurodant profesinę patirtį, su pirkimo objektu susijusius įvykdytus projektus (dokumentinių/reprezentacinių vaizdo filmų sukūrimo projektų pavadinimus, projektų įvykdymo datas, užsakovus, užsakovų kontaktinį asmenį ir užsakovo vadovo ar jo įgalioto asmens pasirašytą atsiliepimą apie tinkamai įvykdytą projektą/ sutartį ).
3. Tiekėjas turi neatitikti šio pašalinimo pagrindo:
1) Tiekėjas yra neįvykdęs pirkimo sutarties, pirkimo sutarties su perkančiuoju subjektu ar koncesijos sutarties ar netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis pirkimo sutarties pažeidimas, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos Civiliniame kodekse (toliau – esminis pirkimo sutarties pažeidimas), dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta pirkimo sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas perkančiosios organizacijos, perkančiojo subjekto ar suteikiančiosios institucijos reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad tiekėjas pirkimo sutartyje nustatytą esminę pirkimo sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais.
2) Vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, per pastaruosius 3 metus nustatyta, kad tiekėjas, vykdydamas ankstesnę pirkimo sutartį, ankstesnę pirkimo sutartį su perkančiuoju subjektu arba ankstesnę koncesijos sutartį, pirkimo sutartyje nustatytą esminį reikalavimą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to ta ankstesnė pirkimo sutartis buvo nutraukta anksčiau, negu toje pirkimo sutartyje nustatytas jos galiojimo terminas, buvo pareikalauta atlyginti žalą ar taikomos kitos panašios sankcijos.
3) Tiekėjas yra įsteigtas, siekiant išvengti šio reikalavimo dėl 1 ir 2 punktuose nurodyto pašalinimo pagrindo taikymo ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų.
Patvirtinantys dokumentai: perkančioji organizacija nereikalauja papildomų dokumentų dėl atitikties nurodytam reikalavimui įrodymo. Perkančioji organizacija atitiktį šiam reikalavimui patikrins adresu http://vpt.lrv.lt/lt/kiti-duomenys/nepatikimu-tiekeju-sarasas.
III.2)

Šio skelbimo išsiuntimo data

2018-07-11

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?