CVPP

Skelbimas apie pirkimą. Komunalinės paslaugos

Prekės

Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas ir adresai

UAB "Vilniaus viešasis transportas"
302683277
Žolyno g. 15
Vilnius
10209
LT
Asmuo ryšiams: Gaudenis Sadaunykas
Telefonas: +370 52394736
Faksas: +370 52394749
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.vvtr.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=401850
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.6)

Pagrindinė veikla

Miesto geležinkelio, tramvajų, troleibusų ar autobusų transporto paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Vairuotojų uniforminės aprangos dalies – vyriškų ir moteriškų marškinių pirkimas
Nuorodos numeris:  383809
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

18100000  -  Profesiniai drabužiai, specialūs darbo drabužiai ir jų priedai
II.1.3)

Sutarties tipas

Prekės
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Pirkimo objektas (PO) – vairuotojų uniforminės aprangos dalis – vyriški ir moteriški marškiniai ilgomis ir trumpomis rankovėmis (Prekės) ir jų pristatymas. PO į dalis neskaidomas. Perkamų Prekių savybės, preliminarūs kiekiai, skirti pasiūlymų palyginimui ir nėra laikomi maksimaliais, pristatymo reikalavimai - pirkimo sąlygų 1 priede „Vyriškų ir moteriškų marškinių techninė specifikacija“ (Specifikacija). Prekių užsakymo laikotarpis – 24 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Prekės bus perkamos dalimis pagal atskirus Perkančiojo subjekto (PS) užsakymus. PS reikalauja, kad pagrindinė Prekių partija (kiekiai, pristatymo sąlygos ir kt. nurodyti Specifikacijoje) būtų pristatyta per 60 k. d. nuo PS pagrindinės Prekių partijos užsakymo tiekėjui pateikimo dienos. Minimalūs atskirais Prekių užsakymais užsakomų Prekių kiekiai nenustatomi. Užsakytas Prekes tiekėjas turės savo jėgomis pristatyti į PS sandėlį adresu Žolyno g. 15 Vilniuje. Prekių pristatymo sąlygos – DDP Vilnius, INCOTERMS 2010.
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 177800.00  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

18100000  -  Profesiniai drabužiai, specialūs darbo drabužiai ir jų priedai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Žolyno g. 15, LT-10209 Vilnius, Lietuva
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Pirkimo objektas – vairuotojų uniforminės aprangos dalis – vyriški ir moteriški marškiniai ilgomis ir trumpomis rankovėmis (Prekės) ir jų pristatymas. Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas. Perkamų Prekių preliminarūs kiekiai, skirti pasiūlymų palyginimui ir nėra laikomi maksimaliais (vnt.):
a) Vyriški marškiniai ilgomis rankovėmis – 1 584; b) Vyriški marškiniai ilgomis rankovėmis – 10 (dešimt) cm prailginta nugaros dalimi – 528; c) Vyriški marškiniai ilgomis rankovėmis – prailgintomis rankovėmis – 528; d) Vyriški marškiniai ilgomis rankovėmis – 10 (dešimt) cm prailginta nugaros dalimi ir prailgintomis rankovėmis – 528; e) Moteriški marškiniai ilgomis rankovėmis – 870; f) Vyriški marškiniai trumpomis rankovėmis – 3 486; g) Moteriški marškiniai trumpomis rankovėmis – 957. Prekės bus perkamos dalimis pagal atskirus Perkančiojo subjekto (PS) užsakymus.
PS reikalauja, kad pagrindinė Prekių partija (pagrindinės Prekių partijos Prekių kiekiai: Vyriški marškiniai ilgomis rankovėmis – 2 112; Moteriški marškiniai ilgomis rankovėmis – 580; Vyriški marškiniai trumpomis rankovėmis – 3 168; Moteriški marškiniai trumpomis rankovėmis – 870) PS būtų pristatyta ne ilgiau nei per 60 kalendorinių dienų nuo PS pagrindinės Prekių partijos užsakymo tiekėjui pateikimo dienos, šios dienos neskaičiuojant. PS Prekių užsakymo laikotarpiu neįsipareigoja užsakyti ir nupirkti bet kurios Specifikacijos sąrašo Prekės visą kiekį. Minimalūs atskirais Prekių užsakymais užsakomų Prekių kiekiai nenustatomi. PS užsakytas Prekes (Prekių kiekius) tiekėjas turės savo jėgomis pristatyti į PS sandėlį adresu Žolyno g. 15 Vilniuje. Prekių užsakymo laikotarpiu PS užsakytas Prekes (Prekių kiekius) tiekėjas privalės PS pristatyti ir pasibaigus Prekių užsakymo laikotarpiui.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Prekių pristatymo sąlygos, t. y. Pagrindinės Prekių partijos pristatymo terminas (skaičiuojant dienomis nuo užsakymo tiekėjui pateikimo dienos) (T1)  /  Lyginamasis svoris:  5
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Papildomos Prekių savybės (T2)  /  Lyginamasis svoris:  10
Kaina  -  Lyginamasis svoris:  85
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 177800.00  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 24
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Sutartis šalių susitarimu gali būti pratęsta 1 kartą, Prekių užsakymo laikotarpį pratęsiant ne ilgesniam nei 12 mėn. laikotarpiui, jei Sutartis baigiasi pasibaigus Prekių užsakymo laikotarpiui, o Prekių užsakymo laikotarpiu PS pagal Sutartį užsakytų/nupirktų Prekių vertė be PVM nėra pasiekusi Sutarties kainos be PVM. Bendras Sutarties Prekių užsakymo laikotarpis negali būti ilgesnis nei 36 mėn.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjai privalo pateikti užpildytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD). Reikalavimai nurodyti pirkimo sąlygose.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Nereikalaujama
Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:  
Nereikalaujama
III.1.6)

Reikalaujami užstatai ir garantijos

Reikalaujama, kad pasiūlymo galiojimas būtų užtikrintas ne mažesne nei 3 500,00 Eur suma. Pasiūlymo galiojimas užtikrinamas tik vienu iš šių būdų: 1. besąlygine ir neatšaukiama banko garantija; 2. besąlyginiu ir neatšaukiamu draudimo bendrovės laidavimo raštu (DB laidavimo raštas); 3. piniginiu užstatu, pervestu į PS sąskaitą banke. Tiekėjas pasiūlymo užtikrinimo dokumento: užstato sumokėjimą patvirtinančio dokumento arba banko garantijos, arba DB laidavimo rašto ir įmoką patvirtinančio dokumento kopijas pateikia kartu su pasiūlymu CVP IS. Tiekėjas netenka pasiūlymo galiojimo užtikrinimo esant bent vienai šių sąlygų: 1. tiekėjas atsisako savo pasiūlymo arba jo dalies (pasiūlyme nurodyto pirkimo objekto, jo kiekio (apimties), bet kurios Prekės, Prekių pristatymo terminų ir sąlygų, pasiūlymo kainos, Prekių įkainių), nors pasiūlymo galiojimo terminas dar nebus pasibaigęs; 2. tiekėjas atsisako sudaryti sutartį pagal pirkimo sąlygų 5 priede pateiktą sutarties projektą.
III.1.7)

Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas

Atsižvelgiant į sutarties pobūdį ir ypatumus, už iš tiekėjo įsigytas Prekes Perkantysis subjektas atsiskaitys mokėjimo pavedimu (-ais) į tiekėjo nurodytą sąskaitą banke per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos. Sąskaitos faktūros už parduotas Prekes privalo būti teikiamos naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.
III.1.8)

Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis

Perkantysis subjektas nereikalauja, kad, tiekėjų grupės pateiktą pasiūlymą pripažinus geriausiu ir pasiūlius sudaryti sutartį, ši tiekėjų grupė įgytų tam tikrą teisinę formą.
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Tiekėjui nepristačius pagrindinės Prekių partijos (PPP) nurodytu terminu, PS tiekėjui skirs 20% nepristatytų Prekių vertės baudą, o nepristačius PPP per 20 d.d. pasibaigus terminui – 10% Sutarties kainos baudą. Tiekėjas nurodytais terminais nepristatęs atskirais užsakymais užsakytų Prekių, nepakeitęs Prekių kokybiškomis ar nepristatęs trūkstamų Prekių, PS pareiškus pretenziją, už kiekvieną uždelstą dieną moka 30€ baudą. Tiekėjas ištaisyti trūkumus pagal PS pretenziją turi per 3 d.d. Jei PS tiekėjui pateiks 5 pretenzijas, už kiekvieną kitą pretenziją tiekėjui skiriama 100€ bauda. Tiekėjas, nepateikęs Prekių dydžių lentelių nurodytu terminu, už kiekvieną uždelstą dieną moka 0,02% PPP vertės dydžio delspinigius, o nepristatęs Prekių nurodytais terminais, už kiekvieną uždelstą dieną moka 0,02% nepristatytų Prekių vertės dydžio delspinigius. Netesybų sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti įsipareigojimus.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2018-06-14
Vietos laikas:  12:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2018-10-11
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2018-06-14
Vietos laikas:  12:45
Vieta:  
Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais vyks Perkančiojo subjekto Viešųjų pirkimų komisijos posėdyje UAB "Vilniaus viešasis transportas" patalpose – posėdžių salėje (200 kab. II aukšte), adresu Žolyno g. 15, LT-10209 Vilniuje.
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Tiekėjai negali dalyvauti pradinio susipažinimo su CVP IS priemonėmis pateiktais pasiūlymais procedūroje, Perkančiojo subjekto Viešųjų pirkimų komisijos posėdžiuose, kuriuose atliekamos pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūros. Perkančiojo subjekto Viešųjų pirkimų komisijos posėdžiuose stebėtojai, kaip nurodyta Pirkimų įstatymo 31 straipsnio 4 dalyje, dalyvauti nekviečiami.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr. 40/1
Vilnius
01501
LT
Telefonas: +370 52688037
Faksas: +370 52625645

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Pretenzijos pateikiamos ir ginčai nagrinėjami Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo nustatyta tvarka.
VI.5)

Paskelbimo data

2018-05-30
VI.7)

Metinis pirkimų planas

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?