CVPP

Skelbimas apie pirkimą. Komunalinės paslaugos

Prekės

Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas ir adresai

AB „Amber Grid”
303090867
Savanorių pr. 28
Vilnius
03116
LT
Asmuo ryšiams: Vytautas Dzikaras
Telefonas: +370 52327742
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.ambergrid.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=410282
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.6)

Pagrindinė veikla

Dujų ir šilumos gamyba, transportavimas ir skirstymas

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Plieniniai vamzdžiai, reikalingi dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje statybai
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

44163100  -  Vamzdžiai
II.1.3)

Sutarties tipas

Prekės
II.1.4)

Trumpas aprašymas

AB „Amber Grid“ organizuoja plieninių vamzdžių (d711 ir 508 mm), skirtų dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje statybai, pirkimą ir kviečia dalyvauti jame bei pateikti savo paraišką ir pasiūlymą.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

44163100  -  Vamzdžiai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Pirkimo objektas – izoliuoti polimerine danga bei neizoliuoti magistraliniams dujotiekiams skirti plieniniai vamzdžiai. Planuojamas vamzdžių kiekis - apie 165 km.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 38
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Sutartis gali būti pratęsta pirkimo sąlygų B priede numatyta tvarka.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: taip
Pasirinkimo galimybių aprašymas:
1. Esant Pirkėjo poreikiui, Pirkėjas turi teisę padidinti planuojamų įsigyti Prekių kiekį, bet ne daugiau kaip 5 (penkiais) procentais nuo bendro Prekių kiekio, nurodyto Specifikacijose, o Pardavėjas įsipareigoja pateikti tokį padidintą Prekių kiekį Sutartyje nustatytomis sąlygomis. Apie planuojamą padidinti Prekių kiekį Pirkėjas įsipareigoja raštu informuoti Pardavėją ne vėliau kaip per 6 (šešis) mėnesius iki tokių Prekių pristatymo dienos, kuri turi būti ne vėlesnė nei 36 mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo datos, pateikdamas atitinkamą užsakymą, jame nurodant Prekės pavadinimą, reikalingą papildomą Prekių kiekį, pristatymo vietą bei pristatymo laiką. Papildomas Prekių kiekis įsigyjamas taikant toms Prekėms Pasiūlyme nustatytus įkainius;
2. Paaiškėjus Pasiūlymo pateikimo metu nenumatytoms aplinkybėms, dėl kurių Pirkėjui reikia mažiau Prekių, nei nurodyta Specifikacijose, Pirkėjas turi teisę mažinti perkamų Prekių kiekį, bet ne daugiau kaip 5 proc. nuo bendro Prekių kiekio, nurodyto Specifikacijose.
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Daugiau informacijos: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-energy/projects-by-country/multi-country/8.5-0046-pllt-p-m-14
II.2.14)

Papildoma informacija

Šis pirkimas dalinai finansuojamas Europos Sąjungos finansinės paramos lėšomis. 2015 m. spalio 15 d. AB „Amber Grid“ ir GAZ-SYSTEM S.A. pasirašė trišalę sutartį su ES Inovacijų ir tinklų vykdomąja agentūra (INEA) dėl ES finansinės paramos projekto veiklai „Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos statyba įskaitant papildomą infrastruktūrą“ finansuoti.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Perkantysis subjektas reikalauja, kad tiekėjai pateiktų Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą - aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų pirkimo dokumentuose.
Tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų bus prašoma tik iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.6)

Reikalaujami užstatai ir garantijos

Pasiūlymo galiojimas užtikrinamas besąlygine ir neatšaukiama garantija, išduota banko, kuris garantijos išdavimo dieną turi turėti ne mažiau nei bent vienos tarptautinių reitingų agentūros patvirtintą investicinio lygio reitingą (ne mažesnį kaip: Standard & Poor’s – A-, Fitch – A-, Moody’s – A3 arba lygiavertį; reitingą turi atitikti bankas, kuris išdavė garantiją, arba bendrovių grupė, kuriai jis priklauso). Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dydis – ne mažesnis kaip 1 000 000 (vienas milijonas) eurų.
III.1.7)

Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas

Pirkėjas už tinkamai pateiktas Prekes įsipareigoja apmokėti pagal sąskaitą faktūrą per 60 (šešiasdešimt) dienų nuo (i) priėmimo – perdavimo akto pasirašymo arba raštiško patvirtinimo dėl trūkumų ištaisymo pateikimo dienos ir (ii) Pardavėjo sąskaitos faktūros gavimo dienos. Derybų metu galima derėtis dėl šių nuostatų.
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Sutarties vykdymo sąlygos pateiktos pirkimo sąlygų B priede.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Derybos su išankstiniu kvietimu dalyvauti konkurse
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2018-08-24
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Anglų, Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 4  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2018-07-16
VI.7)

Metinis pirkimų planas

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?