CVPP

Skelbimas apie pirkimą. Komunalinės paslaugos

Paslaugos

Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas ir adresai

UAB "Vilniaus viešasis transportas"
302683277
Žolyno g. 15
Vilnius
10209
LT
Asmuo ryšiams: Jurgita Barkovskienė
Telefonas: +370 52394749
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.vvtr.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=403907
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.6)

Pagrindinė veikla

Miesto geležinkelio, tramvajų, troleibusų ar autobusų transporto paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Žmogiškųjų resursų valdymo, darbo laiko apskaitos ir darbo užmokesčio apskaitos programinės įrangos autorinės priežiūros paslaugų pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

72260000  -  Su programine įranga susijusios paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Pirkimo objektas – Perkančiojo subjekto informacinėse sistemose UAB „Vikarinos technologijos“ įdiegtos, Perkančiojo subjekto nuosavybėn perduotos, suteikiant Perkančiajam subjektui turtinę teisę neribotą laiką naudotis, žmogiškųjų resursų valdymo, darbo laiko apskaitos ir darbo užmokesčio apskaitos programinės įrangos autorinės priežiūros paslaugos : programinės įrangos esamo funkcionalumo palaikymas; programinės įrangos atnaujinimų pateikimas; programinės įrangos klaidų taisymas;programinės įrangos techninių problemų sprendimas nuotoliniu būdu;Perkančiojo subjekto Programinės įrangos vartotojų konsultacijos telefonu ir elektroniniu paštu Programinės įrangos naudojimo klausimais. Atsiradus papildomam nenumatytų paslaugų poreikiui, Teikėjas turės teikti ir papildomas Programinės įrangos funkcionalumo išplėtimo (projektavimo ir kūrimo) paslaugas bei kitas papildomas, su Programine įranga susijusias, paslaugas. Pirkimas į dalis neskaidomas.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

72260000  -  Su programine įranga susijusios paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Žolyno g. 15, Verkių g. 52 ir Justiniškių g. 14 Vilniuje
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Pirkimo objektas – Perkančiojo subjekto
informacinėse sistemose UAB „Vikarinos
technologijos“ įdiegtos, Perkančiojo subjekto
nuosavybėn perduotos, suteikiant Perkančiajam
subjektui turtinę teisę neribotą laiką naudotis,
žmogiškųjų resursų valdymo, darbo laiko apskaitos ir
darbo užmokesčio apskaitos programinės įrangos
autorinės priežiūros paslaugos
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 27000.00  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 36
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjai privalo pateikti užpildytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD). Reikalavimai nurodyti pirkimo sąlygose.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Nereikalaujama
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.6)

Reikalaujami užstatai ir garantijos

Nereikalaujama
III.1.7)

Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas

Atsižvelgiant į sutarties pobūdį ir ypatumus, už Paslaugų teikėjo suteiktas Paslaugas Perkantysis subjektas atsiskaitys mokėjimo pavedimu (-ais) į Paslaugų teikėjo nurodytą sąskaitą banke per 30 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis gavimo dienos.
III.1.8)

Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis

Perkantysis subjektas nereikalauja, kad, teikėjų grupės pateiktą pasiūlymą pripažinus geriausiu ir pasiūlius sudaryti sutartį, ši teikėjų grupė įgytų tam tikrą teisinę formą.
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Jeigu Paslaugų teikėjas nekokybiškai teikia Paslaugas, pažeidžia Klaidų ir Kritinių klaidų pašalinimo terminus ar kitus Sutartyje numatytus teikiamų Paslaugų terminus, tai Perkantysis subjektas, pateikęs raštišką pretenziją Paslaugų teikėjui, turi teisę nemokėti Paslaugos teikėjui dalies ar viso Priežiūros paslaugų mokesčio už Ketvirtį, kuriame užfiksuotas Paslaugos teikėjo įsipareigojimų pagal Sutartį pažeidimas. Paslaugos teikėjas, nepašalinęs Kritinių klaidų Sutartyje nustatytu terminu, Perkančiajam subjektui pareikalavus, nuo sekančios dienos už kiekvieną uždelstą dieną moka 50 (penkiasdešimties) eurų baudą, kuri laikoma minimaliais Perkančiojo subjekto nuostoliais ir kuri gali būti išskaičiuota iš Perkančiajam subjektui priklausančių mokėjimų Paslaugos teikėjui sumos, bei atlyginti kitus patirtus tiesioginius nuostolius dėl netinkamai vykdomų Paslaugų teikėjo įsipareigojimų.
III.2.3)

Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2018-06-22
Vietos laikas:  13:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2018-10-19
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2018-06-22
Vietos laikas:  13:45
Vieta:  
Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais vyks Perkančiojo subjekto Viešųjų pirkimų komisijos posėdyje UAB "Vilniaus viešasis transportas" patalpose – posėdžių salėje (200 kab. II aukšte), adresu Žolyno g. 15, LT-10209 Vilniuje.
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Tiekėjai negali dalyvauti pradinio susipažinimo su CVP IS priemonėmis pateiktais pasiūlymais procedūroje, Perkančiojo subjekto Viešųjų pirkimų komisijos posėdžiuose, kuriuose atliekamos pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūros. Perkančiojo subjekto Viešųjų pirkimų komisijos posėdžiuose stebėtojai, kaip nurodyta Pirkimų įstatymo 31 straipsnio 4 dalyje, dalyvauti nekviečiami.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr. 40/1
Vilnius
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo VII skyriuje nustatyta tvarka.
VI.5)

Paskelbimo data

2018-06-08

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?