CVPP

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Aplinkos apsaugos agentūra
188784898
A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
Vilnius
09311
LT
Asmuo ryšiams: Sadonija Padarauskienė
Telefonas: +370 70668074
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://gamta.lt

I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)

Pagrindinė veikla

Aplinka

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

IS AIVIKS veiklos procesų analizės, vystymo ir plėtros plano, duomenų teikėjų veiklos modelio, nuostatų ir specifikacijos projektų parengimo paslaugos
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

72246000  -  Sistemų konsultacinės paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Aplinkos apsaugos agentūra perka IS AIVIKS veiklos procesų analizės, vystymo ir plėtros plano, duomenų teikėjų veiklos modelio, nuostatų ir specifikacijos projektų parengimo paslaugas. Pirkimas finansuojamas įgyvendinant projektą „Aplinkos informacijos valdymo integruotos kompiuterinės sistemos (AIVIKS) vystymas ir plėtra“ (toliau - Projektas), pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonę Nr. 05.1.1-APVA-V-004 „Aplinkos monitoringo ir kontrolės stiprinimas“, Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis.
Pasiūlymai turi būti teikiami visai Konkurso sąlygose nurodytai Paslaugų apimčiai.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

72246000  -  Sistemų konsultacinės paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Pirkimo objektas – IS AIVIKS veiklos procesų analizės, vystymo ir plėtros plano, duomenų teikėjų veiklos modelio, nuostatų ir specifikacijos projektų parengimo paslaugos (toliau - Paslaugos).
Pirkimo objektas į dalis neskaidomas, kadangi veiklos, nurodytos Techninėje specifikacijoje, yra glaudžiai tarpusavyje susijusios, jos negali būti vykdomos atskirai ir apima vieną nedalomą paslaugą. Tik atlikus veiklos procesų analizę, jos pagrindu rengiamas vystymo ir plėtros planas bei duomenų teikėjų veiklos modelis, nuostatai ir specifikacijos projektas. Ši paslauga yra vientisa, paslaugų įgyvendinimo eigoje gauti rezultatai yra priklausomi vieni nuo kitų ir apima tarpusavyje besisiejančius elementus.
Pirkimo objekto apibūdinimas, Paslaugų teikimo sąlygos, reikalaujamas rezultatas, Paslaugų teikimo vieta ir trukmė nurodyta Konkurso sąlygų 2 priede pateiktoje Aplinkos informacijos valdymo integruotos kompiuterinės sistemos AIVIKS veiklos procesų analizė, vystymo ir plėtros plano, duomenų teikėjų veiklos modelio, nuostatų ir specifikacijos projektų parengimo paslaugų techninėje specifikacijoje (toliau – Techninė specifikacija) ir jos prieduose.
Pasiūlymai turi būti teikiami visai Konkurso sąlygose nurodytai Paslaugų apimčiai.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonę Nr. 05.1.1-APVA-V-004

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.1)

Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2017/S 227-473039
2017-387623

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 1

Pavadinimas: IS AIVIKS veiklos procesų analizės, vystymo ir plėtros plano, duomenų teikėjų veiklos modelio, nuostatų ir specifikacijos projektų parengimo paslaugos

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: ne
V.1)

Informacija apie neskirtas sutartis

Sutartis / partija neskirta
Kitos priežastys (pirkimo procedūra nutraukta)

VI dalis: Papildoma informacija

VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr. 40/1
Vilnius
LT-01501
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2018-02-05
VI.7)

Metinis pirkimų planas

https://www.eviesiejipirkimai.lt/index.php?quick=3&kuras=0&option=com_vptpublic&task=edit&Itemid=65&filter_show=1&filter_limit=10&vpt_unite=Aplinkos+apsaugos+agent%C5%ABra&filter_jarcode=188784898&filter_type=0&filter_from=2017-01-01&filter_to=2017-12-31&limitstart=60&id=1749624

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?