CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Palangos miesto savivaldybės administracija
125196077
Vytauto g. 112
Palanga
00153
LT
Asmuo ryšiams: Vaidotas Kaklys
Telefonas: +370 46041407
El. paštas: vps@palanga.lt
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://www.palanga.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=399491
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Kalgraužių gatvės techninio darbo projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

71300000  -  Inžinerijos paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Kelių: privažiuojamojo kelio prie Šventosios sodų bendrijos nuo kelio A13 Klaipėda–Liepoja (unik. Nr. 4400-4142-9494), privažiuojamojo kelio prie Šventosios sodų bendrijos KT0152 (unik. Nr. 4400-4537-9548) ir Kalgraužių gatvės (unik. Nr. 4400-2689-9478) Palangoje rekonstravimo techninio darbo projekto, sujungiant juos į vieną nekilnojamojo turto kadastro objektą, pakeičiant paskirtį iš kelių į gatvių, parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos pirkimas.
Projektuojamos gatvės bendras ilgis nuo kelio A13 Klaipėda–Liepoja iki Palangos miesto administracinės ribos – apie 1 979,0 m. Gatvės apšvietimo tinklų ilgis apie 1 979,0 m. Gatvės rekonstruojamos dalies ilgis apie 379,0 m nuo Liepojos plento. Važiuojamosios dalies plotis apie 7 m, šaligatvio plotis apie 1,2 m, pralaidos per Darbos upę ilgis apie 8,3 m.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

71300000  -  Inžinerijos paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Palangos m iesto savivaldybės administracija Vytauto g. 112, Palanga
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Kelių: privažiuojamojo kelio prie Šventosios sodų bendrijos nuo kelio A13 Klaipėda–Liepoja (unik. Nr. 4400-4142-9494), privažiuojamojo kelio prie Šventosios sodų bendrijos KT0152 (unik. Nr. 4400-4537-9548) ir Kalgraužių gatvės (unik. Nr. 4400-2689-9478) Palangoje rekonstravimo techninio darbo projekto, sujungiant juos į vieną nekilnojamojo turto kadastro objektą, pakeičiant paskirtį iš kelių į gatvių, parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos pirkimas.
Projektuojamos gatvės bendras ilgis nuo kelio A13 Klaipėda–Liepoja iki Palangos miesto administracinės ribos – apie 1 979,0 m. Gatvės apšvietimo tinklų ilgis apie 1 979,0 m. Gatvės rekonstruojamos dalies ilgis apie 379,0 m nuo Liepojos plento. Važiuojamosios dalies plotis apie 7 m, šaligatvio plotis apie 1,2 m, pralaidos per Darbos upę ilgis apie 8,3 m.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 60
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Pateikiamas užpildytas Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Atrankos kriterijai nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Atrankos kriterijai nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

1. Projektavimo paslaugos apmokamos iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos lėšų ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitų faktūrų gavimo dienos.
2. Už projekto vykdymo priežiūrą sumokama teikėjui proporcingai įvykdytiems rangos sutarties darbams iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos lėšų ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitų faktūrų ir faktiškai atliktų ir priimtų darbų aktų pateikimo dienos.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2018-06-05
Vietos laikas:  00:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2018-08-03
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2018-06-05
Vietos laikas:  00:45
Vieta:  
Palangos miesto savivaldybės administracija, 213 kab, Vytauto g. 112, Palanga

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)

Papildoma informacija

1. Techninio darbo projekto parengimo sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo ir tinkamai patvirtina Sutarties šalys ir kai paslaugos teikėjas pateikia užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimo garantiją ir galioja iki visiško šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 7 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo.
Atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, nepriklausančioms nuo paslaugos teikėjo, sutartis gali būti pratęsta vieną kartą, bet ne daugiau kaip 2 mėn.
Paslaugos teikėjas privalo per 5 (penkias) darbo dienas nuo techninio darbo projekto parengimo paslaugos pirkimo sutarties pasirašymo dienos pateikti pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą – Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko, kredito unijos garantiją ar draudimo bendrovės laidavimą 10 % dydžio nuo pasiūlytos sumos (be PVM).
2. Statinio techninį darbo projektą parengti per 6 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo. Į šį terminą įskaičiuotas projekto derinimas ir ekspertizės atlikimas ir statybą leidžiančio dokumento gavimas. Techninis darbo projektas laikomas parengtu, kai gaunamas statybą leidžiantis dokumentas.
Atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, nepriklausančioms nuo paslaugos teikėjo, paslaugos teikimo terminas gali būti pratęstas vieną kartą, bet ne daugiau kaip 2 mėn.
3. Projekto vykdymo priežiūra bus atliekama statytojui informavus apie pasirašytą statybos rangos sutartį. Statinio projekto vykdymo priežiūra atliekama visą statybos laikotarpį (iki statybos užbaigimo dokumento pasirašymo). Statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos teikimo sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo ir tinkamai patvirtina sutarties šalys ir kai Paslaugos teikėjas pateikia užsakovui sutarties įvykdymo užtikrinimo garantiją ir galioja iki visiško įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 60 mėnesių nuo sutarties pasirašymo dienos. Sutarties terminas nustatytas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 5 dalies 7 punktu.
Projekto vykdymo priežiūros paslaugos teikimo sutarties įvykdymo užtikrinimą – Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko ar draudimo bendrovės laidavimą 10 % dydžio nuo pasiūlytos sumos (be PVM) Paslaugos teikėjas pateikia per 5 (penkias) darbo dienas nuo raštiško Statytojo pranešimo apie statybos darbų pradžią. Sutarties įvykdymo užtikrinimai turi būti besąlyginiai ir neatšaukiami.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Klaipėdos apygardos teismas
Klaiupėda
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2018-05-17

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?