CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras
193135687
Geležinio Vilko g. 12
Vilnius
03163
LT
Asmuo ryšiams: Dalia Isajenkienė
Telefonas: +370 52497184
Faksas: +370 52497126
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.kpmpc.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=402710
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)

Pagrindinė veikla

Švietimas

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Socialinių radijo reklamų sukūrimo ir transliacijos nacionalinės aprėpties radijo stotyje paslaugos
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

79341500  -  Radijo reklamos paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Pirkimo I dalis. 4 (keturių) socialinių radijo reklamų sukūrimo ir transliavimo radijo stotyje paslaugos. Paslaugų suteikimo tikslas – sukurti 4 (keturias) socialines radijo reklamas, skirtas populiarinti mokymąsi visą gyvenimą, ir ištransliuoti nacionalinės aprėpties radijo stotyje. Socialinės reklamos gali populiarinti svarbius mokymosi visą gyvenimą renginius, socialines ir pilietines iniciatyvas, suaugusiųjų švietimui aktualius įvykius ir kt. Radijo reklamos turi būti transliuojamos nacionalinės aprėpties radijo stotyje.
Pirkimo II dalis. 4 (keturių) socialinių radijo reklamų sukūrimo ir transliavimo radijo stotyje paslaugos. Paslaugų suteikimo tikslas – sukurti 4 (keturias) socialines radijo reklamas, siekiant populiarinti profesinį mokymą. Socialinės reklamos gali populiarinti svarbius profesiniam mokymui renginius, socialines ir pilietines iniciatyvas, aktualius įvykius ir kt. Radijo reklamos turi būti transliuojamos nacionalinės aprėpties radijo stotyje.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
Pasiūlymai gali būti teikiami dėl  visų pirkimo dalių
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Socialinių radijo reklamų sukūrimo ir transliacijos nacionalinės aprėpties radijo stotyje paslaugos
Pirkimo dalies Nr.:  1
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

79341500  -  Radijo reklamos paslaugos
92210000  -  Radijo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Lietuvos Respublikos teritorija
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Numatoma sukurti 4 (keturias) radijo reklamas. Radijo reklama bus skirta suaugusiesiems, skatinant jų domėjimąsi mokymusi visą gyvenimą. Vienos radijo reklamos trukmė turi būti ne trumpesnė kaip 30 s. Radijo reklamos tikslinė auditorija – suaugusieji. Radijo reklamos turi būti transliuojamos nacionalinės aprėpties radijo stotyje.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 14
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Paslaugų teikimo terminas abiejų šalių sutarimu gali būti pratęstas 1 (vieną) kartą, bet ne ilgiau kaip 3 (trims) mėnesiams Sutartyje nustatyta tvarka.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Projekto pavadinimas „Profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą populiarinimas Lietuvoje“, projekto Nr. 09.4.1-ESFA-V-713-01-0001
II.2.14)

Papildoma informacija

Tiekėjo pateikiamo pasiūlymo galiojimas turi būti užtikrintas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantija ar draudimo bendrovės laidavimo draudimu. Užtikrinimo vertė: Pirkimo I dalis – 1 500,00 Eur (vienas tūkstantis penki šimtai Eur ir 00 ct).
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Socialinių radijo reklamų sukūrimo ir transliacijos nacionalinės aprėpties radijo stotyje paslaugos
Pirkimo dalies Nr.:  2
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

79341500  -  Radijo reklamos paslaugos
92210000  -  Radijo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Lietuvos Respublikos teritorija
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Numatoma sukurti 4 (keturias) radijo reklamas. Vienos radijo reklamos trukmė turi būti ne trumpesnė kaip 30 s. Radijo reklamos tikslinė auditorija – mokiniai, tėvai, švietimo įstaigų, verslo sektoriaus atstovai ir suaugusieji. Radijo reklamos turi būti transliuojamos nacionalinės aprėpties radijo stotyje.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 14
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Paslaugų teikimo terminas abiejų šalių sutarimu gali būti pratęstas 1 (vieną) kartą, bet ne ilgiau kaip 3 (trims) mėnesiams Sutartyje nustatyta tvarka.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Projekto pavadinimas „Profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą populiarinimas Lietuvoje“, projekto Nr. 09.4.1-ESFA-V-713-01-0001
II.2.14)

Papildoma informacija

Tiekėjo pateikiamo pasiūlymo galiojimas turi būti užtikrintas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantija ar draudimo bendrovės laidavimo draudimu. Užtikrinimo vertė: Pirkimo II dalis – 1 500,00 Eur (vienas tūkstantis penki šimtai Eur ir 00 ct).

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjas teikdamas paraišką kartu privalo pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau – EBVPD), patvirtinantį, kad nėra pagrindo jo pašalinti iš Pirkimo dėl Pirkimo sąlygų 3.1 punkto 1 lentelėje nurodytų pašalinimo pagrindų.
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

1. Apmokėjimo sąlygos ir terminai (taikomi pirkimo I ir II dalims): Užsakovas Tiekėjui sumoka dalimis. Užsakovas už kiekvieną sukurtą socialinę radijo reklamą ir ištransliuotą nacionalinėje radijo stotyje sumoka Tiekėjui per 5 (penkias) darbo dienas gavus lėšas iš ES paramą administruojančių institucijų, tačiau ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo Paslaugų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo tarp Šalių ir teisingos sąskaitos - faktūros už suteiktas Paslaugas pateikimo Užsakovui dienos.
2. Užsakovas reikalauja, kad sutarties įvykdymas būtų užtikrinamas užstatu. Tiekėjas per 3 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo privalo pervesti užstatą į Užsakovo nurodytą sąskaitą. Užstato suma: pirkimo I dalies – 3 000,00 Eur (trys tūkstančiai Eur ir 00 ct); pirkimo II dalies – 3 000,00 Eur (trys tūkstančiai Eur ir 00 ct).

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Konkurso procedūra su derybomis
IV.1.5)

Informacija apie derybas

Perkančioji organizacija turi teisę paskirti sutartį remdamasi pirminiais pasiūlymais ir nevesdama derybų
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2018-06-15
Vietos laikas:  09:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2018-09-30

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr. 40/1
Vilnius
01501
LT
Telefonas: +370 52688037
Faksas: +370 52625645
Interneto adresas: http://www.vat.lt

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Pretenzijų ir skundų tvarka nurodyta LR Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje.
VI.5)

Paskelbimo data

2018-06-04

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?