CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Rokiškio rajono savivaldybės administracija
188772248
Respublikos g. 94
Rokiškis
42136
LT
Asmuo ryšiams: Aldona Mikalkėnienė
Telefonas: +370 45871429
Faksas: +370 45871420
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.rokiskis.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=433042
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Melioracijos griovių ir juose esančių statinių, nukentėjusių nuo liūčių, remonto darbų su projektavimo paslaugomis pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45112320  -  Melioracijos darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Perkami Melioracijos griovių ir juose esančių statinių, nukentėjusių nuo liūčių, remonto darbai su projektavimo paslaugomis. Pirkimas skirstomas į 3 dalis:
1 dalis- Kazliškio ir Žiobiškio kadastrinių vietovių melioracijos griovių ir juose esančių statinių, nukentėjusių nuo liūčių, remonto darbų su projektavimo paslaugomis pirkimas;
2 dalis -Apaščios ir Panemunio kadastrinių vietovių melioracijos griovių ir juose esančių statinių, nukentėjusių nuo liūčių, remonto darbų su projektavimo paslaugomis pirkimas;
3 dalis-Gindvilių kadastrinės vietovės melioracijos griovių ir juose esančių statinių, nukentėjusių nuo liūčių, remonto darbų su projektavimo paslaugomis pirkimas.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
Pasiūlymai gali būti teikiami dėl  visų pirkimo dalių
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Rokiškio rajono Kazliškio ir Žiobiškio kadastrinių vietovių melioracijos griovių ir juose esančių statinių, nukentėjusių nuo liūčių, remonto darbų su projektavimo paslaugomis pirkimas
Pirkimo dalies Nr.:  1
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

71220000  -  Architektūrinio projektavimo paslaugos
45112320  -  Melioracijos darbai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Kazliškio ir Žiobiškio kadastrinės vietovės, Rokiškio r.sav.
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Perkami Rokiškio rajono Kazliškio ir Žiobiškio kadastrinių vietovių melioracijos griovių ir juose esančių statinių, nukentėjusių nuo liūčių, remonto darbai su projektavimo paslaugomis.
Kazliškio ir Žiobiškio kadastrinėse vietovėse griovių ilgis 16,995 km, pralaidos - 6 vnt.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Pabaiga: 2020-01-31
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšos pažeistai melioracijos infrastruktūrai atkurti.
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Rokiškio rajono Apaščios ir Panemunio kadastrinių vietovių melioracijos griovių ir juose esančių statinių, nukentėjusių nuo liūčių, remonto darbų su projektavimo paslaugomis pirkimas
Pirkimo dalies Nr.:  2
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45112320  -  Melioracijos darbai
71220000  -  Architektūrinio projektavimo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Apaščios ir Panemunio kadastrinės vietovės, Rokiškio r. sav.
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Perkami Rokiškio rajono Apaščios ir Panemunio kadastrinių vietovių melioracijos griovių ir juose esančių statinių, nukentėjusių nuo liūčių, remonto darbai su projektavimo paslaugomis. Apaščios ir Panemunio kadastrinėse vietovėse griovių ilgis 6,496 km. pralaida -1 vnt.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Pabaiga: 2020-01-31
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšos pažeistai melioracijos infrastruktūrai atkurti.
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Rokiškio rajono Gindvilių kadastrinės vietovės melioracijos griovių ir juose esančių statinių, nukentėjusių nuo liūčių, remonto darbų su projektavimo paslaugomis pirkimas
Pirkimo dalies Nr.:  3
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45112320  -  Melioracijos darbai
71220000  -  Architektūrinio projektavimo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Gindvilių kadastrinė vietovė, Rokiškio r. sav.
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Perkami Rokiškio rajono Gindvilių kadastrinės vietovės melioracijos griovių ir juose esančių statinių, nukentėjusių nuo liūčių, remonto darbai su projektavimo paslaugomis.
Gindvilių kadastrinėje vietovėje griovių ilgis 10,068 km. pralaidos - 5 vnt.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Pabaiga: 2020-01-31
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšos pažeistai melioracijos infrastruktūrai atkurti.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti reikalavimus dėl tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimo. Tiekėjas turi pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau – EBVPD). Visų pagal EBVPD reikalaujamų dokumentų bus prašoma pateikti tik preliminaraus laimėtojo.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimui per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos tiekėjas privalo pateikti kiekvienai pirkimo daliai 1 procento nuo pasiūlymo kainos su PVM banko, kredito unijos garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą.
Užsakovas už atliktus darbus Rangovui numato apmokėti dalimis, atliekant 3 (tris) mokėjimus. Apmokėjimo dokumentus - atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktus ir PVM sąskaitas faktūras – Rangovas turi pateikti ne vėliau kaip: pirmajam mokėjimui – iki 2019-06-21;
antrajam mokėjimui - iki 2019-09-21; trečiajam mokėjimui – iki 2020-01-21.
Rangovas PVM sąskaitą faktūrą/ sąskaitą faktūrą privalo pateikti naudojantis elektronine paslauga „E. sąskaita“ (elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekiama adresu www.esaskaita.eu).

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2018-12-18
Vietos laikas:  09:15
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2018-12-18
Vietos laikas:  10:00
Vieta:  
Rokiškio rajono savivaldybės administracijos 414 kab., Respublikos g. 94, 42136, Rokiškis

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)

Papildoma informacija

Tiekėjo pateikiamo pasiūlymo galiojimas turi būti užtikrintas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantija, ar Lietuvos Respublikoje, ar užsienyje registruotos draudimo bendrovės laidavimo draudimu. Pasiūlymo užtikrinimo kiekvienai pirkimo daliai vertė – 1 proc. (su PVM) nuo pasiūlymo kainos. Banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas turi galioti ne trumpiau nei 90 dienų nuo konkurso pasiūlymų pateikimo termino dienos.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Panevėžio apygardos administracinis teismas
Panevėžys
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2018-12-04

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?