CVPP

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Viešoji įstaiga "Plačiajuostis internetas"
300149794
Sausio 13-osios g. 10
Vilnius
04347
LT
Asmuo ryšiams: Rūta Kiškytė-Botinienė
Telefonas: +370 67581462
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://www.placiajuostis.lt

I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Šviesolaidinių kabelinių linijų įrengimas (II regionas)
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45220000  -  Inžinerijos ir statybos darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Pirkimo objektas – šviesolaidinių kabelių projektavimo, klojimo, pridavimo darbai, atliekami Lietuvos Respublikoje. Pirkimo objekto savybės nustatytos techninėje specifikacijoje, pateiktoje pirkimo sąlygų 4 priede. Orientacinis (preliminarus) šviesolaidinių kabelinių linijų ilgis – 479 kilometrai ir šis kiekis gali pakisti (galima paklaida) ne daugiau kaip 60 procentų. Darbų atlikimo vieta – geografinė Lietuvos Respublikos teritorija (Varėnos r. sav., Šalčininkų r. sav., Trakų r. sav., Alytaus r. sav., Druskininkų r. sav., Lazdijų r. sav., Kauno r. sav., Prienų r. sav., Kalvarijos r. sav., Kazlų r. sav., Marijampolės r. sav., Šakių r. sav., Vilkaviškio r. sav., Klaipėdos r. sav., Kretingos r. sav., Palangos r. sav., Skuodo r. sav., Šilutės r. sav., Akmenės r. sav., Pagėgių r. sav., Mažeikių r. sav., Plungės r. sav., Rietavo r. sav., Telšių r. sav., Raseinių r. sav., Kelmės r. sav., Kelmės r. sav., Jurbarko r. sav., Šilalės r. sav., Tauragės r. sav.).
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.1.7)

Bendra pirkimo vertė

Vertė be PVM:  5559879.00  EUR
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45231600  -  Ryšių linijų tiesimo darbai
71320000  -  Inžinerinio projektavimo paslaugos
71351810  -  Topografinės paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Pirkimo objektas – šviesolaidinių kabelių projektavimo, klojimo, pridavimo darbai, atliekami Lietuvos Respublikoje. Pirkimo objekto savybės nustatytos techninėje specifikacijoje, pateiktoje pirkimo sąlygų 4 priede. Orientacinis (preliminarus) šviesolaidinių kabelinių linijų ilgis – 479 kilometrai ir šis kiekis gali pakisti (galima paklaida) ne daugiau kaip 60 procentų. Darbų atlikimo vieta – geografinė Lietuvos Respublikos teritorija (Varėnos r. sav., Šalčininkų r. sav., Trakų r. sav., Alytaus r. sav., Druskininkų r. sav., Lazdijų r. sav., Kauno r. sav., Prienų r. sav., Kalvarijos r. sav., Kazlų r. sav., Marijampolės r. sav., Šakių r. sav., Vilkaviškio r. sav., Klaipėdos r. sav., Kretingos r. sav., Palangos r. sav., Skuodo r. sav., Šilutės r. sav., Akmenės r. sav., Pagėgių r. sav., Mažeikių r. sav., Plungės r. sav., Rietavo r. sav., Telšių r. sav., Raseinių r. sav., Kelmės r. sav., Kelmės r. sav., Jurbarko r. sav., Šilalės r. sav., Tauragės r. sav.).
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Linijų RKKS ilgis (T2)  /  Lyginamasis svoris:  15
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Rizikų valdymas (T3)  /  Lyginamasis svoris:  5
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Aplinkos apsaugos priemonių taikymas (T4)  /  Lyginamasis svoris:  5
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų patirtis (T5)  /  Lyginamasis svoris:  10
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Darbuotojams mokamas atlyginimas (T6)  /  Lyginamasis svoris:  5
Kaina  -  Lyginamasis svoris:  60
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: "Naujos kartos interneto prieigos infrastruktūros plėtra" programos 2 prioriteto "Informacinės visuomenės skatinimas" įgyvendinimo priemonė Nr. 02.1.1-CPVA-V-521“Naujos kartos prieigos plėtra", projektas "Naujos kartos interneto prieigos infrastruktūros plėtra", projekto kodas NR. 02.1.1-CPVA-V-521-01-0002.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.1)

Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2018/S 081-180491
2018-608270

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: S4-12

Pavadinimas: Šviesolaidinių kabelinių linijų įrengimas (II regionas)

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)

Sutarties skyrimas

V.2.1)

Sutarties sudarymo data

2018-11-06
V.2.2)

Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius:  3
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei :  ne
V.2.3)

Rangovo pavadinimas ir adresas

UAB "KRS"
133630961
Draugystės g. 15A, LT-51227 Kaunas
Kaunas
LT
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA

Rangovas yra MVĮ : taip
V.2.4)

Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)

Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė:  5559879.00  EUR

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)

Papildoma informacija

Pirkimas į atskiras pirkimo dalis neskaidomas. Perkančioji organizacija objektą skaido į atskirus pirkimus regionais t. y. darbai bus vykdomi šiuose regionuose:
• Šviesolaidinių kabelinių linijų įrengimas (I regionas). Numatoma įrengti apie 479 km šviesolaidinių kabelinių linijų.
• Šviesolaidinių kabelinių linijų įrengimas (II regionas). Numatoma įrengti apie 479 km šviesolaidinių kabelinių linijų.
Į šio pirkimo objekto apimtį įeina tik I regiono šviesolaidinių kabelinių linijų įrengimas. Sprendimas neskaidyti į dar smulkesnes atskiras pirkimo objekto dalis grindžiamas aplinkybėmis:
• pirkimo objekto specifika – darbai, nurodyti šio pirkimo techninėje specifikacijoje, yra tarpusavyje susiję ir techniniu požiūriu neatskiriami. Tai sudėtingi, vienas nuo kito tiesiogiai priklausantys, vientisumo reikalaujantys darbo procesai, kuriuos vykdant skirtingiems rangovams jų tinkamas atlikimas taptų praktiškai neįgyvendinamu ir visiškai nevaldomu procesu. Remiantis objekto specifiškumu, pirkimo objekto skaidymas į dalis yra netikslingas, kadangi nebus įmanoma užtikrinti kokybiško darbų atlikimo tarpiniuose tinklų mazguose. Tarpinių darbų etapų (atskiros linijos tarp tinklo vartotojų) rezultatų techniniai parametrai (linijos slopinimas, atspindžiai ir pan.) turi būti pamatuoti, tam, kad Perkančioji organizacija galėtų įsitikinti perkamų darbų kokybiškumu ir įvertinti ar įrengtos linijos atitinka pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus, pavyzdžiui, šviesolaidiniam kabeliui, klojamam į polietileninį vamzdelį arba ryšių kabelių kanalų sistemas, šviesolaidinių kabelių komutavimo panelėms ir pan. Nurodyti matavimai atliekami šviesolaidiniu reflektometru, lazerio šaltiniais ir galios matuokliais. Ši įranga įvertina įrengtų linijų kokybinius parametrus, kurie yra ypač svarbūs duomenų perdavimo įrangos šviesolaidinių modulių lazerio priėmimo – perdavimo kokybei. Jeigu minėti kokybiniai parametrai (slopinimas ir atspindys) yra didesni nei techninėje specifikacijoje nurodytos reikšmės, duomenų perdavimo įranga, ne tik atitinkamoje linijoje gali neveikti, tačiau gali sutrikdyti ir kitų susisiekiančių tinklo segmentų veiklą.
• ekonomiškumas – tiekėjas pats atlikdamas linijos projektavimo darbus kartu siekia efektyvumo ir kaštų taupymo, t. y. parenka optimaliausią trasą, tiek trasos klojimo kaštų, tiek sudėtingumo prasme, tiek techninio įgyvendinamumo prasme. Pavyzdžiui, jeigu tarp taško A ir taško B, kuriuos reikia sujungti teka upė, projektuotojas nebūdamas suinteresuotas rangovo, kuris klos liniją kaštais, projektuotų kuo trumpesnę liniją (mažiau žemės sklypų savininkų, paprastesnis derinimo procesas ir pan.), o rangovas, klodamas šią liniją pagal parengtą projektą, turės įvertinti padidėjusias sąnaudas dėl itin sudėtingo valdomo gręžimo uždaru būdu po upe. Atsižvelgiant į tai, kad projektavimo procesas yra žymiai pigesnis už linijos klojimą, akivaizdu, kad perkančioji organizacija šiuo pavyzdžiu už galutinį produktą sumokėtų daugiau. Kitu atveju, jeigu projektuotojas ir rangovas dirba kartu, trasa gali būti parenkama šiek tiek ilgesnė, bet žymiai lengviau įgyvendinama, pvz. panaudojant netoliese esantį tiltą, ar pan.
• Perkančioji organizacija pirkimo objekto neskaidymą grindžia neigiama vienu metu vykdytų projektų „Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuosčio tinklo RAIN plėtra“ ir „Plačiajuosčio ryšio infrastruktūros plėtra kaimo vietovėse“ šviesolaidinių kabelinių linijų įrengimo patirtimi, kuomet keli tiekėjai, vykdydami atskiras šviesolaidinių kabelinių linijų įrengimo sutartis, turėjo įrengti vientisą (tarpusavyje susisiekiantį) šviesolaidinį tinklą. Vienam tiekėjui neįrengus į jo pirkimo objekto apimtį įeinančių šviesolaidinių kabelinių linijų, kurios turėjo prie esamo tinklo prijungti kito tiekėjo tinkamai įrengtas linijas, pastarosios negali būti naudojamos, kadangi jos nėra prijungtos prie bendro šviesolaidinio tinklo ir negali būti pasiekiamos dėl neįrengtos infrastruktūros dalies.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2018-11-09

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?