CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos
290743240
Rudnios g. 6
Vilnius
09300
LT
Asmuo ryšiams: Vesta Burdenkovaitė
Telefonas: +370 64806456
Faksas: +370 52728874
NUTS kodas:  LT011 -  Vilniaus apskritis
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.meteo.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=410622
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Nacionalinė ar federalinė agentūra ar tarnyba
I.5)

Pagrindinė veikla

Aplinka

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Telekomunikacijų patalpos infrastruktūros įrangos įsigijimo ir įrengimo pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

42512000  -  Oro kondicionavimo įranga
II.1.3)

Sutarties tipas

Prekės
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Telekomunikacijų patalpos infrastruktūros įranga ir jos įrengimas, įskaitant projektavimą. Prekių kiekis: oro kondicionavimo sistema – 1 vnt., nepertraukiamo maitinimo šaltinis – 1 vnt., patalpos vėdinimo ir dūmų šalinimo sistema – 1 vnt., telekomunikacijų tinklo kabelinė sistema – 1 vnt., praėjimo kontrolės sistema – 1 vnt., monitoringo sistema – 1 vnt., gaisrinės signalizacijos ir gesinimo sistema – 1 vnt. Projektavimo, prekių tiekimo ir įrengimo terminai: 4 mėnesiai nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos. Projektavimo, prekių pristatymo ir įrengimo terminas iškilus nenumatytoms ir nuo pirkimo sutarties šalių nepriklausančioms aplinkybėms, pirkimo sutarties šalims raštu dėl to susitarus, gali būti 1 kartą pratęstas ne ilgesniam kaip 1 mėnesio terminui.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

31154000  -  Nenutrūkstamojo maitinimo šaltiniai
35111000  -  Gaisrų gesinimo įrenginiai
45000000  -  Statybos darbai
51000000  -  Montavimo paslaugos (išskyrus programinės įrangos)
71320000  -  Inžinerinio projektavimo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT011 -  Vilniaus apskritis
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Vilnius
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Telekomunikacijų patalpos infrastruktūros įranga ir jos įrengimas, įskaitant projektavimą (toliau – prekės). Prekių kiekis – oro kondicionavimo sistema – 1 vnt., nepertraukiamo maitinimo šaltinis – 1 vnt., patalpos vėdinimo ir dūmų šalinimo sistema – 1 vnt., telekomunikacijų tinklo kabelinė sistema – 1 vnt., praėjimo kontrolės sistema – 1 vnt., monitoringo sistema – 1 vnt., gaisrinės signalizacijos ir gesinimo sistema – 1 vnt. Prekių tiekimo ir įrengimo terminai: 4 mėnesiai nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos. Prekių pristatymo terminas iškilus nenumatytoms ir nuo pirkimo sutarties šalių nepriklausančioms aplinkybėms, pirkimo sutarties šalims raštu dėl to susitarus, gali būti 1 kartą pratęstas ne ilgesniam kaip 1 mėnesio terminui.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 6
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Prekių pristatymo terminas iškilus nenumatytoms ir nuo pirkimo sutarties šalių nepriklausančioms aplinkybėms, pirkimo sutarties šalims raštu dėl to susitarus, gali būti 1 kartą pratęstas ne ilgesniam kaip 1 mėnesio terminui.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Projektą „Hidrologinių ir meteorologinių stebėjimų tinklo atnaujinimas“ numatoma finansuoti 2014–2020 m. ES SF lėšomis pagal IVP 5 prioriteto priemonės 05.1.1-APVA-V-004 veiklas.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  1. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau - EBVPD) - aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų. Užpildytą EBVPD turi pateikti:
1.1. pasiūlymą pateikęs dalyvis;
1.2. kiekvienas tiekėjų grupės partneris, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė;
1.3. kiekvienas subtiekėjas ar ūkio subjektas, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas.
2. Perkančioji organizacija netikrina subtiekėjų ar ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjais nesiremia, pašalinimo pagrindų.
3. Tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų (konkurso sąlygų priedas Nr. 6) bus prašoma tik iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio dalyvio.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Sutarties įvykdymas užtikrinamas LR ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštu (pateikiant jį su laidavimo draudimo liudijimu (polisu) 5000 EUR sumai.
Mokėjimai atliekami eurais: avansinio mokėjimo dydis iki 20 % bendros sutarties kainos. Norėdamas gauti avansą, Tiekėjas privalo pateikti sąskaitą avansiniam mokėjimui ir avansinio mokėjimo grąžinimo banko / kredito unijos garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimą visai avanso sumai, kuri privalo galioti visą Prekių tiekimo laikotarpį. Galutinis mokėjimas (ne mažiau kaip 80 % sutarties kainos) atliekamas pasirašius priėmimo-perdavimo aktą. Užsakovas už pateiktas Prekes sumoka per 7 k. d. nuo finansavimo lėšų gavimo iš Įgyvendinančios institucijos, bet ne ilgiau kaip per 60 k. d. nuo sąskaitų-faktūrų, jas pagrindžiančių dokumentų bei priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.
Sąskaitos faktūros privalo būti teikiamos per informacinę sistemą „E.sąskaita“.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2018-08-27
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2018-08-27
Vietos laikas:  10:45
Vieta:  
Viešųjų pirkimų komisijos posėdyje, Rudnios g. 6, Vilniuje, 315 kabinete.
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Tiekėjai nedalyvauja Viešųjų pirkimų komisijos posėdžiuose, kuriuose susipažįstama su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr. 40/1
Vilnius
01501
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2018-08-10

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?