CVPP

Skelbimas apie pirkimą. Komunalinės paslaugos

Prekės

Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas ir adresai

UAB "Vilniaus viešasis transportas"
302683277
Žolyno g. 15
Vilnius
10209
LT
Asmuo ryšiams: Gaudenis Sadaunykas
Telefonas: +370 52394736
Faksas: +370 52394749
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.vvtr.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=429979
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.6)

Pagrindinė veikla

Miesto geležinkelio, tramvajų, troleibusų ar autobusų transporto paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Naujų žemagrindžių elektrinių miesto tipo autobusų pirkimas
Nuorodos numeris:  409551
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

34121100  -  Viešojo transporto paslaugų autobusai
II.1.3)

Sutarties tipas

Prekės
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Pirkimo objektas – 5 nauji žemagrindžiai elektriniai miesto tipo autobusai (autobusai), įskaitant jų priežiūrą ir remontą autobusams suteiktų garantijų laikotarpiu (per 24 mėn. nuo autobuso perdavimo dienos arba kol autobusas nuvažiuos 150 000 km (kas įvyks greičiau), t. y. garantiniai autobusų remontai, techninės priežiūros ir aptarnavimo paslaugos bei negarantiniai autobusų remontai, atsarginių dalių bei eksploatacinių medžiagų techniniams aptarnavimams bei negarantiniams autobusų remontams tiekimas. Visi autobusai turi būti nauji, pagaminti neanksčiau nei 2018 m., vieno gamintojo ir vieno modelio. Visi autobusai neilgiau nei per 180 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos turi būti pristatyti adresu Verkių g. 52, LT-09109 Vilnius, Lietuvos Respublika ir sutarties projekte nustatyta tvarka perduoti Perkančiajam subjektui.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

34300000  -  Transporto priemonių ir jų variklių dalys ir pagalbiniai reikmenys
50100000  -  Transporto priemonių ir su jomis susijusių įrenginių remonto, priežiūros ir kitos paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Verkių g. 52, LT-09109 Vilnius, Lietuvos Respublika
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Pirkimo objektas – 5 (penki) nauji žemagrindžiai (angl. low floor) elektriniai miesto tipo autobusai (toliau – transporto priemonė (-ės) / autobusas (-ai)), įskaitant jų priežiūrą ir remontą autobusams suteiktų garantijų laikotarpiu (per 24 mėnesių laikotarpį nuo transporto priemonės perdavimo dienos arba kol transporto priemonė nuvažiuos 150 000 km, atsižvelgiant į tai, kas įvyks greičiau), t. y. garantiniai autobusų remontai, techninės priežiūros ir aptarnavimo paslaugos bei negarantiniai autobusų remontai, atsarginių dalių bei eksploatacinių medžiagų techniniams aptarnavimams bei negarantiniams autobusų remontams tiekimas. Visos perkamos transporto priemonės turi būti naujos, pagamintos neanksčiau nei 2018 metais, vieno gamintojo ir vieno modelio. Perkamų autobusų savybės, komplektacija, techniniai ir kiti privalomi reikalavimai nurodyti pirkimo sąlygų 1 priede „Naujų žemagrindžių elektrinių miesto tipo autobusų Techninė specifikacija“ (toliau – Specifikacija). Transporto priemonės Perkančiajam subjektui turi būti pristatytos ir perduotos Perkančiojo subjekto buveinėje adresu Verkių g. 52, LT-09109 Vilnius, Lietuvos Respublika nustatytais terminais ir sutarties projekte (pirkimo sąlygų 4 priedas) nustatyta tvarka. Perkantysis subjektas jokių išlaidų dėl transporto priemonių pristatymo ir perdavimo (priėmimo), įskaitant ir transporto priemonių privalomosios motorinių transporto priemonių techninės apžiūros Lietuvos Respublikoje techninę apžiūrą atliekančioje įmonėje (mokesčio už privalomosios techninės apžiūros atlikimą) bei transporto priemonių Perkančiojo subjekto vardu įregistravimo Lietuvos Respublikoje transporto priemonių registravimo paslaugas teikiančioje VĮ „Regitra“ išlaidas, patirti negali. Visos transporto priemonės Perkančiajam subjektui turi būti pristatytos ir perduotos neilgiau nei per 180 (vieną šimtą aštuoniasdešimt) kalendorinių dienų, terminą pradedant skaičiuoti nuo sutarties įsigaliojimo dienos, šios dienos neskaičiuojant. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. Perkantysis subjektas neleidžia pateikti alternatyvių pasiūlymų.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 32
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjai privalo pateikti užpildytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD). Reikalavimai nurodyti pirkimo sąlygose.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.6)

Reikalaujami užstatai ir garantijos

Tiekėjo pasiūlymo galiojimas turi būti užtikrintas 25 000 eurų sumos, pervestos į Perkančiojo subjekto (PS) sąskaitą banke, užstatu, arba šios sumos banko garantija (BG), arba šios sumos draudimo bendrovės laidavimo raštu (DBLR). BG/DBLR reikalavimai: 1. BG/DBLR turi būti nurodytas jos galiojimo terminas - ≥ 120 d. nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos; 2. BG/DBLR išdavęs bankas/DB, gavęs pirmą rašytinį PS reikalavimą, privalo per 5 d. d. sumokėti BG/DBLR nurodytą sumą. PS privalės pažymėti, kad reikalaujama suma jam priklauso dėl bent vienos iš šių priežasčių: 1. dalyvis atsisako savo pasiūlymo arba jo dalies; 2. laimėjęs pirkimą dalyvis atsisako sudaryti sutartį pagal pirkimo sąlygų 4 priede pateiktą sutarties projektą arba PS nurodytu laiku nepasirašo sutarties; 3. Pirkimą laimėjęs dalyvis per 10 d. d. nuo sutarties pasirašymo dienos: 3.1. nepateikia sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo; 3.2. nepateikia pradinės įmokos grąžinimo užtikrinimo (jei pradinė įmoka mokama).
III.1.7)

Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas

Atsižvelgiant į sutarties pobūdį ir ypatumus, už iš tiekėjo įsigytus autobusus, už tiekėjo atliktus autobusų techninės priežiūros ir aptarnavimo bei negarantinio remonto darbus ir tam panaudotas atsargines dalis bei eksploatacines medžiagas Perkantysis subjektas atsiskaitys mokėjimo pavedimais į tiekėjo nurodytą sąskaitą banke per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos. Sąskaitos faktūros privalo būti teikiamos naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.
III.1.8)

Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis

Perkantysis subjektas nereikalauja, kad, tiekėjų grupės pateiktą pasiūlymą pripažinus geriausiu ir pasiūlius sudaryti sutartį, ši tiekėjų grupė įgytų tam tikrą teisinę formą.
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Jei Tiekėjas vėluoja perduoti Autobusus Perkančiajam subjektui (PS), moka baudas už kiekvieno Autobuso perdavimo PS kiekvieną vėlavimo dieną: iki 30 k.d.--200 eur; 31–60 k.d.--400 eur; 61–90 k.d.--600 eur. Jei bent vieną Autobusą vėluojama perduoti >90 k.d., tiekėjas netenka Sutarties įvykdymo iki paskutinio Autobuso priėmimo-perdavimo akto pasirašymo užtikrinimo. Tiekėjui per Sutartyje nustatytą terminą nepateikus naujo tokio Sutarties įvykdymo užtikrinimo, laikoma, kad tai yra esminis Sutarties pažeidimas. Tokiu atveju Tiekėjas per 5 d.d. privalo PS grąžinti jo sumokėtos pradinės įmokos dalį, lygią nepristatytų Autobusų pradinės įmokos daliai. Tiekėjui per nurodytą terminą negrąžinus PS jo sumokėtos pradinės įmokos ar jos dalies, Tiekėjas netenka Pradinės įmokos grąžinimo užtikrinimo arba jo dalies. Kitos Sutarties vykdymo sąlygos - Sutarties projekte. Netesybų, delspinigių ir baudų sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2018-12-28
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2019-04-26
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2018-12-28
Vietos laikas:  10:45
Vieta:  
Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais vyks Perkančiojo subjekto Viešųjų pirkimų komisijos posėdyje UAB "Vilniaus viešasis transportas" patalpose – posėdžių salėje (200 kab. II aukšte), adresu Žolyno g. 15, LT-10209 Vilniuje.
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Tiekėjai negali dalyvauti pradinio susipažinimo su CVP IS priemonėmis pateiktais pasiūlymais procedūroje, Perkančiojo subjekto Viešųjų pirkimų komisijos posėdžiuose, kuriuose atliekamos pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūros. Perkančiojo subjekto Viešųjų pirkimų komisijos posėdžiuose stebėtojai, kaip nurodyta Pirkimų įstatymo 31 straipsnio 4 dalyje, dalyvauti nekviečiami.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr. 40/1
Vilnius
01501
LT
Telefonas: +370 52688037
Faksas: +370 52625645

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Pretenzijos pateikiamos ir ginčai nagrinėjami Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo nustatyta tvarka.
VI.5)

Paskelbimo data

2018-11-19

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?