CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
191676548
Švitrigailos g. 10
Vilnius
LT-03223
LT
Asmuo ryšiams: Rasa Grigaliūnienė
Telefonas: +370 52394425
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.ndt.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=414592
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)

Pagrindinė veikla

Socialinė apsauga

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Atvejo vadybos paslaugos asmenims su klausos negalia
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

85320000  -  Socialinės paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Perkamas atvejo vadybos paslaugų asmenims su klausos negalia, kuriems Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis arba 55 procentų ir mažesnis darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis ir gauta psichologo išvada, jog asmuo išgyvena socialinę krizę ir / arba rekomendacija, jog asmeniui reikalingos atvejo vadybos paslaugos (toliau – paslauga), teikimas. Paslauga turi būti suteikta ne mažiau kaip 100 socialines krizes išgyvenančių asmenų su klausos negalia (toliau – paslaugos gavėjai), vienam paslaugos gavėjui teikiamos paslaugos vidutinė trukmė yra 20 valandų per visą paslaugos teikimo laikotarpį. Iš viso suteiktos paslaugos kiekis yra ne mažiau 2000 valandų.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

85320000  -  Socialinės paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Perkamas atvejo vadybos paslaugų asmenims su klausos negalia, kuriems Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis arba 55 procentų ir mažesnis darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis ir gauta psichologo išvada, jog asmuo išgyvena socialinę krizę ir / arba rekomendacija, jog asmeniui reikalingos atvejo vadybos paslaugos (toliau – paslauga), teikimas. Paslauga turi būti suteikta ne mažiau kaip 100 socialines krizes išgyvenančių asmenų su klausos negalia (toliau – paslaugos gavėjai), vienam paslaugos gavėjui teikiamos paslaugos vidutinė trukmė yra 20 valandų per visą paslaugos teikimo laikotarpį. iš viso suteiktos paslaugos kiekis yra ne mažiau 2000 valandų visiems gavėjams laikotarpyje. Iš viso suteiktos paslaugos kiekis yra ne mažiau 2000 valandų visiems gavėjams.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Pabaiga: 2019-01-14
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: taip
Pasirinkimo galimybių aprašymas:
Sutartis gali būti pratęsta tomis pačiomis sąlygomis ne daugiau kaip 2 kartus ir ne ilgiau kaip po 12 mėnesių.
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjas teikdamas pasiūlymą kartu privalo pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą, patvirtinantį, kad nėra pagrindo jo pašalinti iš pirkimo dėl šių konkurso sąlygų 2 priede nurodytų pašalinimo pagrindų
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
1. Tiekėjas turi pasiūlyti ne mažiau kaip 5 (penkis) specialistus, kad būtų užtikrintos techninės specifikacijos 23 ir 28 punktuose įtvirtintos nuostatos, atsakingus už sutarties vykdymą, turinčius būtinas žinias ir patirtį. Taip pat tiekėjo siūlomi specialistai turi tenkinti žemiau nurodytus minimalius reikalavimus.
Pateikiama:
1.Vadovo arba jo įgalioto atstovo pasirašytas siūlomų specialistų sąrašas, kuriame turi būti nurodytos siūlomų specialistų pareigos, vardai, pavardės, planuojama darbo vieta (regionas).
2. Informacija ar siūlomas specialistas ar tiekėjo darbuotojas, ar būsimas darbuotojas*, kurį laimėjimo atveju tiekėjas ketina įdarbinti, ar subtiekėjas**, kuris teiks paslaugas konkurso laimėjimo atveju.
2. Tiekėjo siūlomi specialistai – atvejo vadybininkai privalo tenkinti šiuos reikalavimus:
1) turi būti įgiję:
arba
a) socialinio darbo kvalifikacinį (profesinio bakalauro arba bakalauro, arba magistro) laipsnį, arba iki 2014 m. gruodžio 31 d. įgijęs kitą kvalifikacinį (profesinio bakalauro arba bakalauro, arba magistro) laipsnį ir socialinio darbuotojo kvalifikaciją, ar socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka baigęs socialinio darbuotojo veiklai pasirengti skirtus mokymus,
arba
b) socialinės pedagogikos kvalifikacinį (profesinio bakalauro arba bakalauro, arba magistro) laipsnį ar socialinio pedagogo kvalifikaciją;
2) turi turėti ne mažesnę nei 1 metų tiesioginio darbo patirtį, organizuojant paslaugų teikimą asmenimis su klausos negalia;
3) mokėti lietuvių gestų kalbą.
Pateikiama:
1. Gyvenimo aprašymai (CV), kuriame turi būti pateikta informacija apie specialisto patirtį, nurodant darbovietės pavadinimą, darbo pobūdį, metus kada buvo dirbta nurodytoje darbovietėje ir joje įgyta patirtis, informacija apie lietuvių gestų kalbos mokėjimą.
2. Išsilavinimą liudijančių dokumentų, pažymėjimų arba lygiaverčių dokumentų, įrodančių atitikimą kvalifikaciniams reikalavimams kopijos.
3. Santuoką/ištuoką liudijančių dokumentų kopijos, jei 1.1 p. išvardintų dokumentų kopijose nurodytos specialistų pavardės yra pasikeitusios.
4. Lietuvių gestų kalbos mokėjimą liudijančių dokumentų, pažymėjimų, diplomų, Lietuvoje veikiančos kurčiųjų organizacijos patvirtinimo dėl lietuvių gestų kalbos mokėjimo arba lygiaverčių dokumentų, įrodančių atitikimą kvalifikaciniams reikalavimams kopijos.
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Sutarties įvykdymas užtikrinamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse numatytu prievolių įvykdymo užtikrinimo būdu – netesybomis. Jeigu Vykdytojas nesuteiks, netinkamai suteiks Paslaugų arba kitaip nevykdys Sutartyje nustatytų įsipareigojimų, Užsakovui pareikalavus turės sumokėti 10 proc. dydžio baudą nuo nesuteiktų ar netinkamai suteiktų Paslaugų vertės.
III.2.3)

Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2018-08-24
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 2  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2018-08-24
Vietos laikas:  10:45
Vieta:  
Švitrigailos g. 10, Vilnius, 8 kab.
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Susipažinimo su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais procedūroje tiekėjai arba jų atstovai nedalyvauja.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)

Papildoma informacija

Perkančioji organizacija reikalauja, kad pasiūlymai būtų pateikti tik elektroninėmis priemonėmis naudojant CVP IS. Pasiūlymai pateikti popierinėje laikmenoje vokuose bus grąžinami neatplėšti tiekėjams ar grąžinami registruotu laišku, ir nebus priimami ir vertinami.
Elektroninėmis priemonėmis pasiūlymus gali teikti tiktai tiekėjai registruoti CVP IS (https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/). Registracija CVP IS yra nemokama.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos administracinis teismas
Vilnius
LT

VI.5)

Šio skelbimo išsiuntimo data

2018-08-10
VI.7)

Metinis pirkimų planas

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?