CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnyba
300066843
Mindaugo g. 26, Vilnius
Vilnius
LT-03215
LT
Asmuo ryšiams: Jurgita Bimbienė
Telefonas: +370 52113837
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://kam.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=418308
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)

Pagrindinė veikla

Gynyba

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

LK LV ĮAT PASTATŲ (ŠVENČIONIŲ R. SAV., MAŽALOTĖS K. IR ŠVENČIONIŲ RAJ. SAV., MEŠKERINĖS VS.) GRIOVIMO DARBŲ APRAŠO PARENGIMAS IR GRIOVIMO DARBŲ PIRKIMAS
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45110000  -  Pastatų griovimo ir ardymo bei žemės perstūmos darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Lietuvos kariuomenės (toliau – LK) Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnyba (kodas 300066843) (toliau vadinama - perkančioji organizacija) numato įsigyti LK LV ĮAT pastatų (Švenčionių r. sav., Mažalotės k. ir Švenčionių raj. sav., Meškerinės vs.) griovimo darbų aprašo parengimą ir griovimo darbus.
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 174380.17  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45110000  -  Pastatų griovimo ir ardymo bei žemės perstūmos darbai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Švenčionių r. sav., Mažalotės k. ir Švenčionių raj. sav., Meškerinės vs. (Pabradės poligonas GSŽP)
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Lietuvos kariuomenės (toliau – LK) Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnyba (kodas 300066843) (toliau vadinama - perkančioji organizacija) numato įsigyti LK LV ĮAT pastatų (Švenčionių r. sav., Mažalotės k. ir Švenčionių raj. sav., Meškerinės vs.) griovimo darbų aprašo parengimą ir griovimo darbus. Pirkimas atliekamas vadovaujantis šio pirkimo dokumentais, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei konkurso sąlygomis
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 174380.17  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Pabaiga: 2018-12-20
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Griovimo darbai turi būti atlikti iki 2018 m. gruodžio 20 d. su galimybe pratęsti 1 kartą 1 mėnesio laikotarpiui. Į šį terminą neįskaitomas galimas Sutarties sustabdymas.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Dalyvis, dalyvaujantis pirkime, turi įrodyti, kad nėra pagrindo dalyvį pašalinti iš pirkimo. Dalyvis informaciją pateikia vadovaudamasis LR viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio nuostatomis.
Dalyvis su pasiūlymu privalo pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau – EBVPD), kuriame patvirtina, kad nėra pagrindo jo pašalinti iš pirkimo. EBVPD forma pateikiama 3 priede.
Tiekėjas turi turėti teisę atlikti sutarčiai įvykdyti būtinus darbus:
Statinių kategorija – neypatingi statiniai;
Statinių grupė – negyvenamieji pastatai;
Statybos darbų sritys – bendrieji statybos darbai (žemės darbai, griovimo darbai).
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimui tiekėjai privalo pateikti ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo sutarties įsigaliojimo 10 % bendros pasiūlymo kainos (su PVM) banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2018-09-21
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2018-09-21
Vietos laikas:  10:45
Vieta:  
Pirminis susipažinimas su CVP IS priemonėmis pateiktais tiekėjų pasiūlymais vyks 45 min. po CVP IS nurodytos pasiūlymų pateikimo termino pabaigos Mindaugo g. 26, Vilniuje, kabinetas Nr. 129 kabinete.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.3)

Papildoma informacija

Bet kokia informacija, prašymai paaiškinti Pirkimo sąlygas, Pirkimo sąlygš paaiškinimai, pranešimai ar kitas perkančiosios organizacijos ir Dalyvio susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS priemonėmis.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
Vilnius
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2018-09-06

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?