CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

UAB "Vilniaus vystymo kompanija"
120750163
Algirdo g. 19
Vilnius
03219
LT
Asmuo ryšiams: Česlava Vaznienė1
Telefonas: +370 52506079
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.vilniausvystymas.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=430946
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

VALSTYBINIO SAPIEGŲ PARKO TVARKYMO IR PRITAIKYMO LANKYMUI IR TAUSOJANČIAM NAUDOJIMUI TVARKOMŲJŲ STATYBOS IR PAVELDOSAUGOS DARBAI
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45000000  -  Statybos darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Perkančioji organizacija numato įsigyti valstybinio Sapiegų parko tvarkymo ir pritaikymo lankymui ir tausojančiam naudojimui tvarkomuosius statybos ir paveldosaugos darbus.
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 2650134.06  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45000000  -  Statybos darbai
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Darbų apimtis ir kita susijusi informacija:
1. statybos vieta – valstybinis Sapiegų parkas, Antakalnio g., Vilniuje;
2. statinių kategorija – ypatingas statinys;
3. statinio naudojimo paskirtis – visuomeninės paskirties;
4. statinio statybos rūšis – tvarkomieji paveldosaugos darbai, tvarkomieji statybos darbai;
5. darbų apimtis – valstybinio Sapiegų parko tvarkymo ir pritaikymo lankymui ir tausojančiam naudojimui tvarkomieji statybos ir paveldosaugos darbai atliekami pagal SĮ „Vilniaus planas“ parengtą tvarkomųjų paveldosaugos darbų ir techninį projektą Nr. VP 16-194 „Sapiegų rezidencijos, Antakalnio g., Vilniaus m., teritorijos tvarkymo projektas“, „Sapiegų rezidencijos, Antakalnio g., Vilniaus m., teritorijos tvarkybos darbų (remontas, restauravimas; konservavimas) projektas“ (toliau – projektas). Šiuo etapu perkami visi projekte nurodyti darbai;
6. perkamų darbų apimtys ir pobūdis yra detaliau apibrėžti techninėje specifikacijoje, kurią sudaro projektas, aiškinamasis raštas, įkainotų veiklų sąrašas ir kiti dokumentai (konkurso sąlygų 1 priedas);
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 23
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: 05.4.1-APVA-V-016-01-0004
Valstybinio Sapiegų parko tvarkymas ir pritaikymas lankymui ir tausojančiam naudojimui

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  1. Deklaruodami, kad nėra pagrindo pašalinti iš pirkimo, kartu su pasiūlymu užpildytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą turi pateikti:
1.1. pasiūlymą pateikęs dalyvis;
1.2. kiekvienas tiekėjų grupės partneris, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė;
1.3. kiekvienas subtiekėjas ar ūkio subjektas, kurių pajėgumais, t. y. siekdamas atitikti kvalifikacijos reikalavimus, remiasi tiekėjas.
2. Įgaliotoji organizacija netikrina subtiekėjų ar ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia, įrodinėjant atitikimą kvalifikacijos reikalavimams, pašalinimo pagrindų.
3. Tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų bus prašoma tik iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio dalyvio.
4. Tiekėjas, tiekėjų grupės partneriai kartu (kiekvienas partneris toje srityje, kurioje vykdys veiklą), subtiekėjai ar kiti ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas (kiekvienas toje srityje, kurioje vykdys veiklą), turi turėti teisę būti rangovu:
Statinio kategorija: ypatingi statiniai – kultūros paveldo statiniai*.
Statinių grupės: kitos paskirties inžineriniai statiniai.
Statybos darbų sritys:
• Bendrieji statybos darbai:
o statybinių konstrukcijų statyba ir montavimas (betono, mūro);
o žemės darbai;
o hidroizoliacija;
o apdailos darbai.
*Pastaba. Jei kvalifikacijos atestatas išduotas iki 2017 m. sausio 1 d., tiekėjas turi turėti teisę atlikti ypatingo statinio statybos darbus (statiniai: kultūros paveldo statiniai).
Jei kvalifikacijos atestatas išduotas po 2017 m. sausio 1 d., tiekėjas turi turėti teisę atlikti ypatingo statinio statybos darbus (statiniai: kitos paskirties inžineriniai statiniai, taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ir kultūros paveldo vietovėje).
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Netaikomi
Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:  
Netaikomi
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

1. Perkančioji organizacija reikalauja, kad pirkimo sutarties įvykdymas būtų užtikrinamas (pasirinktinai): užstatu, banko garantija arba pirmojo pareikalavimo laidavimo draudimu
132 000,00 EUR sumai.
2. Išankstinis mokėjimas (avansas) – 10 proc. nuo pradinės Sutarties vertės be PVM.
3. Rangovui atlikus darbų už avansą viršijančią sumą, Užsakovas už atliktus Darbus atsiskaito su Rangovu kartą per mėnesį pagal atliktų darbų aktus per 30 k. d. po atliktų Darbų aktų (F-2), atliktų Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymų (F-3) ir PVM sąskaitų faktūrų patvirtinimo dienos. Sąskaitos faktūros privalo būti teikiamos naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.
4. Nurodyti apmokėjimo už atliktus Darbus terminai gali būti pratęsti, bet ne ilgesniam kaip 60 k. d. laikotarpiui nuo atliktų Darbų aktų (F-2), atliktų Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymų (F-3) patvirtinimo dienos.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2018-12-04
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2018-12-04
Vietos laikas:  10:45
Vieta:  
Viešųjų pirkimų komisijos posėdyje, 412 kab., Algirdo g. 19, Vilnius.
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Tiekėjai nedalyvauja Komisijos posėdžiuose, kuriuose susipažįstama su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)

Papildoma informacija

1. Dalyvis, užtikrindamas pasiūlymo galiojimą, privalo iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos pervesti į įgaliotosios organizacijos UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ (juridinio asmens kodas 120750163) sąskaitą LT26 7044 0600 0030 4695 AB SEB banke, banko kodas 70440, užstatą 53 000,00 EUR sumai arba pateikti pasiūlymo galiojimo banko garantiją (elektronine forma) 53 000,00 EUR sumai arba pateikti draudimo bendrovės išduotą pirmojo pareikalavimo laidavimo draudimo raštą 53 000,00 EUR sumai.
2. Jeigu tiekėjas pateikia draudimo bendrovės išduotą pasiūlymo galiojimą užtikrinantį dokumentą, tai kartu su pasiūlymo pirmojo pareikalavimo laidavimo draudimo raštu tiekėjas turi pateikti ir pasirašytą draudimo liudijimą (polisą) bei mokestinį pavedimą, kad draudimo įmoka už šį išduotą pasiūlymo pirmojo pareikalavimo laidavimo draudimo raštą yra sumokėta.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr. 40/ Vasario 16-osios g. 1
Vilnius
01501
LT
Telefonas: +370 52688037
Faksas: +370 52688037
Interneto adresas: http://www.vat.lt/

VI.5)

Paskelbimo data

2018-11-21

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?