CVPP

Skelbimas apie projekto konkursą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Vilniaus miesto savivaldybės administracija
188710061
Konstitucijos pr.3
Vilnius
09601
LT
Asmuo ryšiams: Laura Griniuvienė
Telefonas: +370 52112408
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.vilnius.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=433154
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
šiuo adresu: 
Lietuvos architektų sąjunga
191934984
Kalvarijų g. 1
Vilnius
09310
LT
Interneto adresas (-ai):
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Pėsčiųjų ir dviračių tilto per Neries upę nuo Vingio parko iki Lietuvos parodų ir kongresų centro „Litexpo“ teritorijos, Vilniuje architektūrinės idėjos projektinis pasiūlymas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

71220000  -  Architektūrinio projektavimo paslaugos
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

71220000  -  Architektūrinio projektavimo paslaugos
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Projekto konkurso tikslas - nustatyti projekto konkurso laimėtojus, kurie pasiūlys tinkamiausius tilto projekto sprendinius, atitinkančius urbanistinius, kraštovaizdžio ir funkcinius aspektus bei kitus reikalavimus, išvardintus šiose konkurso sąlygose ir jų prieduose.
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.1)

Informacija apie tam tikrą profesiją

Dalyvauti gali tik tam tikros profesijos asmenys: ne

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.2)

Konkurso tipas

Atviras konkursas
IV.1.9)

Projektų vertinimo kriterijai

Urbanistinis integralumas - 20 proc.
Originali ir vientisa architektūrinė idėja - 50 proc.
Inovatyvumas ir atitiktis darnaus vystymosi principui - 20 proc.
Projektavimo paslaugų kaina - 10 proc.
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Projektų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2019-02-05
Vietos laikas:  15:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti parengti projektai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.3)

Apdovanojimai ir vertinimo komisija

IV.3.1)

Informacija apie prizą (-us)

Bus skiriamas (-i) prizas (-ai): taip
Skiriamo (-ų) prizo (-ų) skaičius ir vertė:  I-os vietos laimėtojui skiriama 9000 Eur, II-os – 7000 Eur, III-ios – 4000 Eur.
IV.3.2)

Išsami informacija apie mokėjimus visiems dalyviams

Tiekėjas, su kuriuo bus sudaroma sutartis dėl Pėsčiųjų tilto per Neries upę, nuo Vingio parko iki Lietuvos parodų ir kongresų centro „Litexpo“ teritorijos, Vilniuje, projektinių pasiūlymų, statybos techninio projekto parengimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų įsipareigoja ne vėliau nei per 10 darbo dienų nuo sutarties pasirašymo dienos pateikti perkančiajai organizacijai sutarties įvykdymo užtikrinimą, lygų 20 000 Eur, kuris turi galioti iki statybos leidimo išdavimo dienos arba ne trumpiau nei 18 mėnesių.
IV.3.3)

Paskesnės sutartys

Pasibaigus konkursui bus sudaryta viešojo paslaugų pirkimo sutartis su konkurso laimėtoju ar vienu iš laimėtojų:  taip
IV.3.4)

Vertinimo komisijos sprendimas

Vertinimo komisijos sprendimas yra privalomas perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui:  taip

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)

Papildoma informacija

Visa medžiaga konkursui pateikiama 2 vokuose (pakuotėse), kurie įdėti į bendrą voką (pakuotę), ant kurio užrašytas tik devizas (trumpas projekto idėjos apibūdinimas) ir „Pėsčiųjų tilto per Neries upę, nuo Vingio parko iki Lietuvos parodų ir kongresų centro „Litexpo“ teritorijos, Vilniuje, architektūrinio projekto konkursui. Projektiniai pasiūlymai. Neatplėšti iki Komisijos posėdžio.“ Siunčiant paštu, siuntėjo adreso vietoje užrašomas adresas: Lietuvos architektų sąjunga, Kalvarijų g. 1, 09310 Vilnius.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
gedimino pr. 40/1
Vilnius
01501
LT
Telefonas: +370 52688037
Faksas: +370 52688037

VI.5)

Paskelbimo data

2018-12-06

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?