CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Valstybės tarnybos departamentas
188784211
Labdarių g. 8, Vilniaus m., LT-01120 Vilniaus m. s
Vilnius
01120
LT
Asmuo ryšiams: Gintarė Gužauskaitė
Telefonas: +370 52053992
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.vtd.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=433799
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Mokymų poreikio tyrimo ir individualių mokymo planų (programų) parengimo paslaugos
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

79311200  -  Tyrimų paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Tiekėjas turės atlikti tikslinės mokymo grupės (ne mažiau nei 200 valstybės įstaigų vadovų: Seimo, Prezidento, Vyriausybės kanceliarijos ir ministerijų kancleriai, Vyriausybės įstaigų vadovai, įstaigų prie ministerijų vadovai (taip pat centrinių statutinių įstaigų vadovai), įstaigoms prie ministerijų (išskyrus statutines) pavaldžių įstaigų vadovai, kitų valstybės institucijų ir įstaigų vadovai, teismų kancleriai, Generalinės prokuratūros kancleris, Nacionalinės teismų administracijos vadovas, valstybės kontrolierius) mokymo poreikio tyrimą ir parengti ataskaitą apie šį poreikį. Taip pat turės parengti ne mažiau nei 200 individualių mokymo planų (programų), atsižvelgiant į identifikuotą mokymo poreikį.
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 49405.00  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

79311200  -  Tyrimų paslaugos
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

1. Tikslinės mokymo grupės (ne mažiau nei 200 valstybės įstaigų vadovų: Seimo, Prezidento, Vyriausybės kanceliarijos ir ministerijų kancleriai, Vyriausybės įstaigų vadovai, įstaigų prie ministerijų vadovai (taip pat centrinių statutinių įstaigų vadovai), įstaigoms prie ministerijų (išskyrus statutines) pavaldžių įstaigų vadovai, kitų valstybės institucijų ir įstaigų vadovai, teismų kancleriai, Generalinės prokuratūros kancleris, Nacionalinės teismų administracijos vadovas, valstybės kontrolierius) mokymo poreikio tyrimas ir ataskaitos apie šį poreikį parengimas. Mokymo poreikio tyrimo metu taip pat turės būti sudaryti individualių mokymo planų (programų) projektai, kiekvienam tikslinės grupės mokymo dalyviui, nurodant preliminarias mokymo temas ir siūlomus metodus/būdus/formas, užtikrinančius galimybę efektyviausiai įsisavinti reikiamas žinias ir įgūdžius.
2. Ne mažiau nei 200 individualių mokymo planų (programų) parengimas, atsižvelgiant į identifikuotą mokymo poreikį. Individualūs mokymo planai (programos) parengti ir suderinti su kiekvienu tikslinės mokymo grupės dalyviu turės būti ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo mokymo poreikio tyrimo ataskaitos pateikimo VTD dienos.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 49405.00  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 5
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Projektas Nr. 10.1.5-ESFA-V-925-01-0002 „Įstaigų vadovų lyderystės stiprinimas“ pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.5-ESFA-V-925 priemonę „Valstybės įstaigų vadovų grandies stiprinimas“

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjas turi užpildyti ir pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD) [EBVPD forma (XML formatu) pateikta kartu su pirkimo dokumentais (žr. priedą 6)] - aktualią deklaraciją, patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio nuostatomis.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Sutarties įvykdymo užtikrinimas (Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantija ar Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruotos draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimas) pateikiamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos. Kartu turi būti pateikta jo apmokėjimą patvirtinančio dokumento kopija. Vertė - 5 proc. nuo bendros Sutarties kainos. Įsigalioja išdavimo dieną arba jame nurodytą vėlesnę dieną ir galioja ne trumpiau kaip 45 kalendorines dienas po Sutartyje numatyto Paslaugų suteikimo termino pabaigos.
Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara.
Pirkėjas už Paslaugas Teikėjui sumoka per 5 darbo dienas gavus lėšas iš Europos Sąjungos paramą administruojančių institucijų, tačiau ne vėliau kaip per 60 kalendorių dienų nuo Paslaugų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo tarp Šalių ir teisingos sąskaitos-faktūros už suteiktas Paslaugas pateikimo Pirkėjui dienos.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2019-01-16
Vietos laikas:  09:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2019-01-16
Vietos laikas:  09:45
Vieta:  
Valstybės tarnybos departamentas, Labdarių g. 8, LT-01120 Vilnius
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Pradinio susipažinimo su elektroninėmis priemonėmis gautais pasiūlymais procedūroje teikėjai nedalyvauja.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr. 40/1
Vilnius
01501
LT
Interneto adresas: https://vat.teismas.lt

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Ginčų nagrinėjimo tvarka nustatyta Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje.
VI.5)

Paskelbimo data

2018-12-06

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?