CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba
188668192
Jogailos g. 14
Vilnius
01116
LT
Asmuo ryšiams: Ligita Stiklakienė
Telefonas: +370 52623019
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: www.kt.gov.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=412812
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Duomenų bazės (kubų) sukūrimo, diegimo ir susijusios paslaugos
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

72212610  -  Duomenų bazių programinės įrangos kūrimo paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

2018 m. Konkurencijos taryba vykdo tęstinį investicinį projektą „Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos duomenų valdymo informacinės sistemos sukūrimas“, kurio II etape yra numatyta įsigyti Duomenų bazės (kubų) sukūrimo, įdiegimo bei susijusias paslaugas.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

2018 m. Konkurencijos taryba vykdo tęstinį investicinį projektą „Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos duomenų valdymo informacinės sistemos sukūrimas“, kurio II etape yra numatyta įsigyti Duomenų bazės (kubų) sukūrimo, ėdiegimo ir susijusias paslaugas. Siekiama sukurti galimybę ūkio subjektams elektroniniu būdu pateikti pranešimą apie koncentraciją ir stebėti pranešimo nagrinėjimo procesą, taip sukuriant galimybes Konkurencijos tarybos darbuotojams automatiškai generuoti statistines ataskaitas iš gautų pranešimų duomenų apie ūkio subjektus pagal pasirinktus kaupiamų duomenų pjūvius.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Kokybė  /  Lyginamasis svoris:  60
Kaina  -  Lyginamasis svoris:  40
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 16
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Projekto veikloms vėluojant dėl nuo Diegėjo ir Perkančiosios organizacijos nepriklausančių aplinkybių, sutartis Perkančiosios organizacijos pritarimu gali būti pratęsta 6 mėnesiams.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Taikomi EBVPD pašalinimo pagrindai:
Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje nustatyti šie pašalinimo pagrindai:
Dalyvavimas nusikalstamos organizacijos veikloje;
Korupcija;
Sukčiavimas;
Teroristiniai nusikaltimai arba su teroristine veikla susiję nusikaltimai;
Pinigų plovimas arba teroristų finansavimas;
Vaikų darbas ir kitos prekybos žmonėmis formos.
Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 2 dalyje nustatytos šios pašalinimo priežastys:
Mokesčių mokėjimas;
Socialinio draudimo įmokų mokėjimas.
Su nemokumu, interesų konfliktu ar profesiniais nusižengimais susiję pagrindai:
Pareigų socialinės teisės srityje pažeidimas, Pareigų darbo teisės srityje pažeidimas, Bankrotas, Nemokumas, Susitarimas su kreditoriais, Bankrotui prilygstanti situacija pagal nacionalinius įstatymus, Likvidatoriaus administruojamas turtas, Sustabdyta verslo veikla, Su kitais ekonominės veiklos vykdytojais sudaryti susitarimai, kuriais siekta iškraipyti konkurenciją, Pripažinimas kaltu dėl sunkaus profesinio nusižengimo, Interesų konfliktas dėl dalyvavimo pirkimo procedūroje, Tiesioginis arba netiesioginis dalyvavimas rengiant šią pirkimo procedūrą, Sutarties nutraukimas anksčiau laiko, žala ar kitos panašios sankcijos, Pripažinimas kaltu dėl faktų iškraipymo, informacijos nuslėpimo, negalėjimas pateikti reikalaujamų dokumentų ir su šia procedūra susijusios konfidencialios informacijos gavimas.
Pateikiami atsakymai pildant EBVPD. Tiekėjas, kuris pagal vertinimo rezultatus galės būti pripažintas laimėjusiu, Perkančiajai organizacijai pareikalavus, turės pateikti pagrindžiančius dokuemntus.
Detalesnis pašalinimo pagrindų aprašymas nustatyti pirkimo sąlygose bei jų prieduose.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Sutarties užtikrinimo garantijos (laidavimo) suma: 2 (du) procentai nuo pirkimo sutarties vertės be PVM.
III.2.3)

Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2018-08-14
Vietos laikas:  14:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2018-10-13
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2018-08-14
Vietos laikas:  14:45
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje, kurioje susipažįstama su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais, tiekėjai nedalyvauja.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr. 40
Vilnius
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2018-07-31
VI.7)

Metinis pirkimų planas

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?