CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Joniškio rajono savivaldybės administracija
288712070
Livonijos g. 4
Joniškis
84124
LT
Asmuo ryšiams: Lina Uždavinė
Telefonas: +370 42669162
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.joniskis.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=437104
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Joniškio r. Gaižaičių, Gasčiūnų ir Skaistgirio kadastro vietovių melioracijos statinių, 2017 metais nukentėjusių nuo liūčių, techninio darbo projekto parengimas, remonto ir rekonstrukcijos darbai
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45112320  -  Melioracijos darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Joniškio rajono Gaižaičių, Gasčiūnų ir Skaistgirio kadastro vietovių melioracijos statinių, 2017 metais nukentėjusių nuo liūčių, techninio darbo projekto parengimas, remonto ir rekonstrukcijos darbai:
1. pagal perkančiosios organizacijos pateiktą projektavimo užduotį (pirkimo sąlygų priedas) tiekėjas parengia remonto ir rekonstrukcijos techninį darbo projektą;
2. pagal parengtą remonto ir rekonstrukcijos techninį darbo projektą, tiekėjas atlieka remonto ir rekonstrukcijos darbus.
Pirkimui skirtų lėšų suma – iki 161700,00 Eur su PVM. Iš jų pralaidų remonto ir rekonstrukcijos darbų kaina negali viršyti 78000,00 Eur su PVM, drenažo remonto ir rekonstrukcijos darbų kaina negali viršyti 78120,00 Eur su PVM, projekto parengimas negali viršyti 7 % remonto ir rekonstrukcijos darbų kainos.
Tiekėjas po darbų savo lėšomis privalės atlikti ir perduoti perkančiajai organizacijai melioracijos statinių išpildomąsias nuotraukas popierinėje ir skaitmeninėje formoje.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45112320  -  Melioracijos darbai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Gaižaičių, Gasčiūnų ir Skaistgirio kadastro vietovės, Joniškio rajonas.
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Joniškio rajono Gaižaičių, Gasčiūnų ir Skaistgirio kadastro vietovių melioracijos statinių, 2017 metais nukentėjusių nuo liūčių, techninio darbo projekto parengimas, remonto ir rekonstrukcijos darbai:
1. pagal perkančiosios organizacijos pateiktą projektavimo užduotį (pirkimo sąlygų priedas) tiekėjas parengia remonto ir rekonstrukcijos techninį darbo projektą;
2. pagal parengtą remonto ir rekonstrukcijos techninį darbo projektą, tiekėjas atlieka remonto ir rekonstrukcijos darbus.
Pirkimui skirtų lėšų suma – iki 161700,00 Eur su PVM. Iš jų pralaidų remonto ir rekonstrukcijos darbų kaina negali viršyti 78000,00 Eur su PVM, drenažo remonto ir rekonstrukcijos darbų kaina negali viršyti 78120,00 Eur su PVM, projekto parengimas negali viršyti 7 % remonto ir rekonstrukcijos darbų kainos.
Tiekėjas po darbų savo lėšomis privalės atlikti ir perduoti perkančiajai organizacijai melioracijos statinių išpildomąsias nuotraukas popierinėje ir skaitmeninėje formoje.
Darbai, kuriuos privalo atlikti pats tiekėjas: Tiekėjas savo pajėgumais (jei bus pasitelkiami subrangovai) privalo atlikti pralaidų remonto ir rekonstrukcijos darbus.
Pastaba. Pirkimo dokumentuose galimai nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba yra tik informacinio pobūdžio. Tiekėjas gali siūlyti ir / ar naudoti lygiaverčius dalykus.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Pabaiga: 2020-01-31
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Projekto identifikacijos duomenys: Europos Sąjungos Solidarumo fondo lėšos 2017 metais nuo liūčių pažeistai melioracijos infrastruktūrai atkurti ir prevencijos priemonėms taikyti (Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro 2018-10-10 įsakymas Nr. D-730).

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Perkančioji organizacija reikalauja, kad tiekėjai pateiktų Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio nuostatomis. Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas parengiamas pagal standartinę formą, kuri yra patvirtinta 2016 m. sausio 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/7, kuriuo nustatoma Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento standartinė forma (OL 2016 L 3, p. 16). Norintieji pildyti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą elektroniniu būdu, naudojasi Europos Komisijos sukurta elektronine forma. Tiekėjas turi teisę verstis veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti (melioracijos statinių statyba ir melioracijos statinių projektavimas).
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Netaikoma
Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:  
Netaikoma
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Tiekėjas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo privalo pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimą – Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko garantiją ar draudimo bendrovės arba kredito unijos laidavimą ne mažiau kaip 10 (dešimt) procentų nuo bendros Sutarties kainos be PVM.
Jei tiekėjas nepateikia reikalavimus atitinkančio Sutarties įvykdymo užtikrinimo, Sutartis neįsigalioja.
Perkančioji organizacija už kokybiškai atliktus darbus atsiskaito per 60 kalendorinių dienų nuo atsiskaitymo dokumentų gavimo dienos (pažymą, atliktų darbų aktai, PVM sąskaitą faktūrą). PVM sąskaita faktūra pateikiama naudojantis informacinės sistemos „E.sąskaita“ priemonėmis.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2019-01-18
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2019-01-18
Vietos laikas:  10:45
Vieta:  
Joniškio rajono savivaldybės administracija, Livonijos g. 4, Joniškis
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Susipažinimo su pasiūlymais procedūroje pasiūlymus pateikę dalyviai arba jų įgalioti atstovai nedalyvauja. Komisijos posėdžiuose stebėtojai nedalyvauja. Perkančioji organizacija neteikia informacijos tiekėjams apie pasiūlymus pateikusius tiekėjus, pasiūlytas kainas iki kol bus įvertinti pasiūlymai ir priimtas sprendimas dėl pirkimą laimėjusio pasiūlymo.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)

Papildoma informacija

Perkančioji organizacija neteikia informacijos tiekėjams apie pasiūlymus pateikusius tiekėjus, pasiūlytas kainas iki kol bus įvertinti pasiūlymai, nustatyta pasiūlymų eilė, priimtas sprendimas nustatyti laimėjusį pasiūlymą.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Šiaulių apygardos teismas
Šiauliai
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriaus nuostatos
VI.5)

Šio skelbimo išsiuntimo data

2018-12-27

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?