CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Pasvalio rajono savivaldybės administracija
188753657
Vytauto Didžiojo a. 1
Pasvalys
LT-39143
LT
Asmuo ryšiams: Aurelija Vareikienė
Telefonas: +370 45154039
Faksas: +370 45154134
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.pasvalys.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=428795
Daugiau informacijos galima gauti
kitu adresu: 
Pasvalio rajono savivaldybės administracija
188753657
Vytauto Dodžiojo a. 1
Pasvalys
39143
LT
Asmuo ryšiams: Gytis Vitkus
Telefonas: +370 45154037
Faksas: +370 45154134
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.pasvalys.lt

Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Pasvalio rajono Daujėnų miestelio viešosios infrastruktūros atnaujinimo darbai
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45000000  -  Statybos darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Numatoma įsigyti Pasvalio rajono Daujėnų miestelio viešosios infrastruktūros atnaujinimo darbus. Darbai turi būti atlikti vadovaujantis parengtu techniniu projektu „Pasvalio rajono Daujėnų miestelio viešosios infrastruktūros atnaujinimo supaprastintas statybos projektas“. Darbų sutarčiai bus taikoma fiksuotos kainos su peržiūra kainodara.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45000000  -  Statybos darbai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Pasvalio r., Daujėnų mstl.
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Numatoma įsigyti Pasvalio rajono Daujėnų miestelio viešosios infrastruktūros atnaujinimo darbus. Darbai turi būti atlikti vadovaujantis parengtu techniniu projektu „Pasvalio rajono Daujėnų miestelio viešosios infrastruktūros atnaujinimo supaprastintas statybos projektas“. Atlikęs visus darbus tiekėjas turės pateikti statybos užbaigimui reikalingus dokumentus. Pagrindiniai darbai: Baluškių gatvės rekonstravimas, Liukpetrių gatvės šaligatvio įrengimas, pėsčiųjų – dviračių tako tarp Kalno ir Klevų gatvių įrengimas, daugiafunkcinės sporto paskirties aikštelės įrengimas, telekomunikacinių tinklų rekonstravimas.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 14
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Pirkimo sutartis gali būti pratęsta 1 kartą ne ilgesniam kaip 3 mėnesių laikotarpiui.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Projekto Nr. 20KI-KI-17-1-01893-PR001.Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritis ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ ir „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Pirkime taikomi tiekėjų pašalinimo pagrindai ir informacija, kokie dokumentai pagrindžia pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti atviro (supaprastinto) konkurso sąlygose. Deklaruodami, kad nėra pagrindo pašalinti iš pirkimo, kartu su pasiūlymu užpildytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD) turi pateikti:
-pasiūlymą pateikęs tiekėjas;
-kiekvienas tiekėjų grupės partneris, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė;
-kiekvienas ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas.
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

1. Sutarties įvykdymo užtikrinimą (banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą) Rangovas privalo pateikti Užsakovui ne vėliau kaip per 10 d. nuo sutarties pasirašymo. Užtikrinimo suma - 5% nuo sutarties kainos. Sutarties įvykdymo užtikrinimas įsigalioja banko garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto išdavimo dieną ir turi galioti 14 mėn. Jei darbų atlikimo terminas yra pratęsiamas arba darbai yra sustabdomi, arba Rangovas vėluoja užbaigti darbus, atitinkamai turi būti pratęstas ir Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimas.
Delspinigiai dėl darbų vėlavimo - 0,02 % Sutarties kainos per dieną.
Delspinigiai dėl vėluojančio mokėjimo - 0,02 % laiku neapmokėtos sumos per dieną. Mokėjimų terminas - ne vėliau kaip per 60 d.
2. Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos ,,E. sąskaita" priemonėmis.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2018-11-28
Vietos laikas:  09:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2018-11-28
Vietos laikas:  09:45
Vieta:  
Pasvalio rajono savivaldybės administracija, Vytauto Didžiojo a. 1, 317 kab., Pasvalys.
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Tiekėjai nedalyvauja viešojo pirkimo komisijos posėdyje, kuriame susipažįstama su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)

Papildoma informacija

Pirkimo sutarties trukmė - 14 mėnesių: Pasvalio rajono Daujėnų miestelio viešosios infrastruktūros atnaujinimo darbai turi būti atlikti per 12 mėnesių nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos, o ne vėliau kaip per 2 mėnesius (per 60 kalendorinių dienų) nuo tinkamų mokėjimo dokumentų gavimo dienos perkančioji organizacija privalo sumokėti tiekėjui sumą, patvirtintą tiekėjo pateiktuose mokėjimo dokumentuose.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Panevėžio apygardos teismas
Elektros g. 9
Panevėžys
35175
LT
Interneto adresas: http://www.teismai.lt

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Peržiūros procedūra nustatyta Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje.
VI.5)

Paskelbimo data

2018-11-13

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?