CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Vilniaus miesto savivaldybės administracija
188710061
Konstitucijos pr.3
Vilnius
09601
LT
Asmuo ryšiams: Česlava Vaznienė
Telefonas: +370 52506079
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.vilnius.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=386812
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

DEŠINĖS NERIES KRANTINĖS PUSĖS SUTVARKYMO, DVIRAČIŲ IR PĖSČIŲJŲ TAKŲ, VILNIUJE, STATYBOS DARBAI SU DARBO PROJEKTO PARENGIMU
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45000000  -  Statybos darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Perkančioji organizacija numato įsigyti Dešinės Neries krantinės pusės sutvarkymo, dviračių ir pėsčiųjų takų, Vilniuje, statybos darbus su darbo projekto parengimu
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 4866205.17  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45000000  -  Statybos darbai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Paslaugų ir Darbų apimtis:
1. Paslaugos turi būti suteiktos ir darbai turi būti atliekami pagal parengtą statybos darbų techninį projektą 2017 metų SĮ „Vilniaus planas“ techninį projektą „Neries krantinių rekonstravimo, dviračių ir pėsčiųjų takų, Vilniuje, statybos projektas“ (Nr. VP 16.40) (toliau – techninis projektas).
2. Pagal parengtą techninį projektą numatoma atnaujinti dviračių ir pėsčiųjų takus, atnaujinti elektros tinklus, vandentiekio ir buitinių ir paviršinių nuotekų tinklus. Taip pat bus įrengiamos aktyvaus laisvalaikio ir rekreacijos zonos, laiptai, terasos ir aikštelės esamuose šlaituose, įkomponuojami mažosios architektūros elementai, įrengiamas apšvietimas, kelių bei takų ženklinimas. Darbai atliekami gatvių atkarpose: nuo Žaliojo tilto iki Baravyko g. (apie 1040 m); Tuskulėnų dvaro iki Žirmūnų tilto (apie 520 m); Žirmūnų tilto iki Mindaugo tilto (apie 950 m); Mindaugo tilto iki Žaliojo tilto (apie 630 m). Statybų vykdymo teritorijose bus atliktas esamo reljefo, želdinių tvarkymas ir naujos augmenijos formavimas.
3. Paslaugos ir darbai, kurie reikalingi vykdant statybos darbus: 2017 metų SĮ „Vilniaus planas“ techninam projektui „Neries krantinių rekonstravimo, dviračių ir pėsčiųjų takų, Vilniuje, statybos projektas“ (Nr. VP 16.40) darbo projekto parengimas, archeologiniai (žvalgybiniai archeologiniai) tyrimai, paveldo zonoje, žemės darbų judinimo vietoje, kadastrinių matavimų atlikimas bei kadastrinių matavimų bylos parengimas. Tiekėjas turės pagaminti bei statybvietės objekte įrengti laikinąjį informacinį stendą, vadovaudamasis Statybos įstatymu ir Europos Sąjungos paramos panaudojimą reglamentuojančiomis taisyklėmis (detali informacija http://www.esinvesticijos.lt), suderinęs jį su perkančiąja organizacija.
Pastaba: šio pirkimo objektas neapima apšvietimo tinklų atramų, šviestuvų bei skeitparko įrengimo. Šio projekto apimtyje yra apšvietimo tinklų išvedžiojimas bei atramų pamatų įrengimas.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 19
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: 07.1.1-CPVA-R-904-01-0001, 07.1.1-CPVA-R-904-01-0002

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  1. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau - EBVPD) - aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų.
Užpildytą EBVPD turi pateikti:
1.1. pasiūlymą pateikęs dalyvis;
1.2. kiekvienas tiekėjų grupės partneris, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė;
1.3. kiekvienas subtiekėjas ar ūkio subjektas, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas.
2. Perkančioji organizacija tikrina subtiekėjų ar ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia, pašalinimo pagrindus.
3. Tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų (konkurso sąlygų priedas Nr. 6) bus prašoma tik iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio dalyvio.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Netaikoma
Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:  
Netaikoma
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Sutarties įvykdymas užtikrinamas užstatu arba banko garantija 323 000,00 EUR sumai.
Atsižvelgiant į tai, kad Sutartį numatoma finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų naudojant sąskaitų apmokėjimo būdą pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316, kuriam reikalingi ilgesni nei 30 d. apmokėjimo terminai, 30 k. d. terminas gali būti pratęsiamas, bet ne ilgesniam kaip 60 k. d. laikotarpiui nuo atliktų darbų aktų, atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymų ir PVM sąskaitų faktūrų patvirtinimo dienos.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2018-06-05
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2018-06-05
Vietos laikas:  10:45
Vieta:  
Viešųjų pirkimų komisijos posėdyje Konstitucijos pr. 3, Vilniuje, 215 kabinete.
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Tiekėjai nedalyvauja Komisijos posėdžiuose, kuriuose susipažįstama su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)

Papildoma informacija

44. Dalyvis, užtikrindamas pasiūlymo galiojimą, privalo iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos pervesti į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Finansų departamento (kodas 188708377) sąskaitą LT79 7044 0600 0686 8313 AB SEB banke arba į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (kodas 188710061) sąskaitą LT 077180 3000 0113 0388 AB Šiaulių banke, arba Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (kodas 188710061) sąskaitą LT50 4010 0424 0394 3983 Luminor Bank AB banke, užstatą 65 000,00 EUR (šešiasdešimt penkių tūkstančių Eur 00 ct) sumai arba pateikti pasiūlymo galiojimo banko garantiją (elektronine forma) 65 000,00 EUR (šešiasdešimt penkių tūkstančių Eur 00 ct) sumai pagal konkurso sąlygų 4 priede pateiktą formą.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos administracinis teismas
Gedimino pr. 40/1
Vilnius
01501
LT
Telefonas: +370 52688037
Faksas: +370 52688037
Interneto adresas: http://www.vat.lt

VI.5)

Šio skelbimo išsiuntimo data

2018-04-30

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?