CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Pasvalio rajono savivaldybės administracija
188753657
Vytauto Didžiojo a. 1
Pasvalys
39143
LT
Asmuo ryšiams: Arūnė Vaičekonienė
Telefonas: +370 45154039
Faksas: +370 45154134
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.pasvalys.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=414358
Daugiau informacijos galima gauti
kitu adresu: 
Pasvalio rajono savivaldybės administracija
188753657
Vytauto Didžiojo a. 1
pasvalys
39143
LT
Asmuo ryšiams: Gytis Vitkus
Telefonas: +370 45154037
Faksas: +370 45154134
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.pasvalys.lt
Pirkėjo profilio adresas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/

Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Bendrojo vertinimo modelio diegimo „Lean“ metodo pritaikymo ir darbuotojų apmokymo paslaugos
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

72221000  -  Verslo analizės konsultacinės paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Perkamos bendrojo vertinimo modelio diegimo Pasvalio rajono savivaldybėje bei „Lean“ metodo pritaikymo Pasvalio Mariaus Katiliškio viešojoje bibliotekoje bei įstaigų darbuotojų apmokymo paslaugos. Projektą numatoma iš dalies finansuoti Europos Sąjungos lėšomis, pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonę Nr.10.1.3-ESFA-R-920 „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

72221000  -  Verslo analizės konsultacinės paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Pasvalio miestas
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Numatoma įsigyti bendrojo vertinimo modelio diegimo Pasvalio rajono savivaldybėje bei „Lean“ metodo pritaikymo Pasvalio Mariaus Katiliškio viešojoje bibliotekoje bei įstaigų darbuotojų apmokymo paslaugos. Projektą numatoma iš dalies finansuoti Europos Sąjungos lėšomis, pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonę Nr.10.1.3-ESFA-R-920 „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 14
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Pirkimo sutartis gali būti pratęsta 1 kartą ne ilgesniam kaip 3 mėnesių laikotarpiui.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Projektas Nr.10.1.3-ESFA-R-920 „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Pirkime taikomi tiekėjų pašalinimo pagrindai ir informacija, kokie dokumentai pagrindžia pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti atviro (supaprastinto) konkurso sąlygose. Tiekėjai kartu su pasiūlymu privalo pateikti pasiūlyme įvardintų kitų ūkio subjektų (subrangovų) EBVPD.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.5)

Informacija apie rezervuotas sutartis

Pirkime rezervuota teisė dalyvauti tik: socialinei įmonei; neįgaliųjų socialinei įmonei; tiekėjui, kuriame dirba daugiau kaip 50 procentų nuteistųjų, atliekančių arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes; tiekėjui, kurių dalyviai yra sveikatos priežiūros įstaigos ir kuriose darbo terapijos pagrindais dirba ne mažiau kaip 50 procentų pacientų.
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

1. Pirkimo sutartis įsigalioja pirkimo sutarties šalims pasirašius pirkimo sutartį ir tiekėjui pateikus tinkamą pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą. Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą tiekėjas privalo pateikti perkančiajai organizacijai ne vėliau kaip per 5 dienas nuo pirkimo sutarties pasirašymo. Jei tiekėjas per šį laikotarpį pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad tiekėjas atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Užtikrinimo suma – 5 proc. pirkimo sutarties kainos.
2. Perkančioji organizacija privalo sumokėti tiekėjui sumą, patvirtintą tiekėjo pateiktuose mokėjimo dokumentuose, ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo tinkamų mokėjimo dokumentų gavimo dienos.
III.2.3)

Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2018-10-25
Vietos laikas:  09:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2019-01-24
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2018-10-25
Vietos laikas:  09:45
Vieta:  
Pasvalio rajono savivaldybės administracija, Vytauto Didžiojo a. 1, 317 kab., Pasvalys.
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Tiekėjai nedalyvauja viešojo pirkimo komisijos posėdžiuose, kuriuose susipažįstama su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais, atliekamos pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūros.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)

Papildoma informacija

Pirkimo sutarties trukmė – 14 mėnesių: per 12 mėnesių nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo tiekėjas turi suteikti bendrojo vertinimo modelio diegimo Pasvalio rajono savivaldybėje bei „Lean“ metodo pritaikymo Pasvalio Mariaus Katiliškio viešojoje bibliotekoje bei įstaigų darbuotojų apmokymo paslaugas už kurias perkančioji organizacija privalo mokėti tiekėjui sumą, patvirtintą tiekėjo pateiktuose mokėjimo dokumentuose, ne vėliau kaip per 2 mėnesius (per 60 dienų) nuo tinkamų mokėjimo dokumentų gavimo dienos.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Panevėžio apygardos teismas
Elektros g. 9
Panevėžys
35175
LT
Telefonas: +370 45468765
Faksas: +370 45468583
Interneto adresas: https://pat.teismas.lt/

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Peržiūros procedūra nustatyta Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje.
VI.5)

Paskelbimo data

2018-10-12

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?