CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos
188724381
Antakalnio g. 25
Vilnius
LT-10312
LT
Asmuo ryšiams: Violeta Gembicka
Telefonas: +370 852709049
Faksas: +370 852722572
NUTS kodas:  LT0 -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.vstt.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=376687
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)

Pagrindinė veikla

Aplinka

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Dubysos regioninio parko lankytojų centro įrengimo darbai
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45000000  -  Statybos darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Planuojama pastatyti statinį (negyvenamas -administracins paskirties pastatas) -lankytojų centrą.
Statinio bendras plotas 509,93 (m2), aukštis 8,85 m (1 aukštas su mansarda).
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45000000  -  Statybos darbai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT0 -  LIETUVA
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Kaulakių k., Pagojukų sen., Raseinių raj.
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Pastatyti pastatą 1 aukšto su mansarda. Darbų apimtys nurodytos techniniame projekte, kuris pateikiamas su pirkimo dokumentais
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 12
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Sutarties vykdymo metu darbų pabaigos terminas gali būti pratęstas iki 2 mėn., susidarius nenumatytoms aplinkybems (išskirtinai nepalankios gamtinės ar kitos sąlygos, trukdančios vykdyti darbus, ir kurių atsiradimo neįtakojo ir negalėjo įtakoti Rangovas
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: „Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti (I)“ Nr. 05.4.1-APVA-V-016-01-0008

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjai turi pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų,nustatytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio nuostatomis. Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas parengiamas pagal standartinę formą, kuri yra patvirtinta 2016 m. sausio 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/7, kuriuo nustatoma Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento standartinė forma (OL 2016 L 3, p. 16). Tiekėjai, pildydami Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą elektroniniu būdu, naudojasi Europos Komisijos sukurta elektronine forma
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Rangovas Sutarties įvykdymą užtikrina pateikdamas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto ir turinčio licenziją banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą ir jo apmokėjimą patvirtinantį dokumentą. Užtikrinimo vertė – 10 % sutarties kainos su PVM. Jei Rangovas dėl savo kaltės neįvykdo Sutartinių įsipareigojimų numatytų Sutartyje bei pagal Darbų grafiką, Užsakovas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų pradėti skaičiuoti 0,04 % delspinigius nuo visos Sutarties su PVM kainos už kiekvieną termino praleidimo dieną iki visiško įsipareigojimų įvykdymo. Jei sutartiniai įsipareigojimai dėl Rangovo kaltės neįvykdomi ilgiau nei 30 (trisdešimt) dienų nuo Darbų grafike nustatyto kiekvieno Darbų etapo įvykdymo termino pabaigos, Rangovas privalo sumokėti Užsakovui 2 proc. Sutarties su PVM kainos dydžio baudą.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2018-02-20
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2018-04-20
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2018-02-20
Vietos laikas:  10:45
Vieta:  
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, adresu Antakalnio g. 25, Vilnius III a. 303 kab.
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Perkančiosios organizacijos atstovo, įgalioto palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais, kontaktai:
Projektų valdymo skyriaus projektų koordinatorė Violeta Gembicka (tel. +370 659 64281), el. p. violeta.gembicka@vstt.lt .Susirašinėjimas vyksta tik CVP IS priemonėmis. Pradinis susipažinimas su pasiūlymais vyksta Komisjijos posėdyje. Tiekejai nedalyvauja Komisijos posėdžiuose.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT

VI.5)

Šio skelbimo išsiuntimo data

2018-01-22
VI.7)

Metinis pirkimų planas

http://www.vstt.lt/VI/index.php#r/41

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?